• Fastighet

Markförstärkning av Skabersjö slotts stengrund

  Theodor som är en byggkonsult kontaktade Geobear då en kund som bor i ett slott från 1500-1700 talet och har upptäckt nya sättningsrörelser i fastigheten. Runt slottet ligger en vattenfylld vallgrav som misstänks ha eroderat stengrunden. Alternativ för kunden Alternativet hade varit att påla med stålpålar och gjuta ett nytt betongfundament. Vilket skulle innebära […]

  • Fastighet

Geobear åtgärdar sättning som påverkat fastighetens alla ytterväggar

Geobear kallades ut till en fastighet i centrala England som hade drabbats av sättningar. Ett antal faktorer hade orsakat problemet, främst krympande lerjord som förvärrades av rötter från intilliggande träd. Tallar kantade vägen där fastigheten ligger och rötter i jorden absorberade stora mängder fukt. När lerjord förlorar fukt krymper den och kan göra att en […]

  • Fastighet

Markförstärkning i stallbyggnad utanför Ellös

SAMMANFATTNING Rikard från Ottestala schakt kontaktade oss angående en sättning i en stallbyggnad utanför Ellös. Bo som äger stallet hade fått en rekommendation om Geobear från en lokal snickare i Orust. I det privatägda stallet står sex stycken hästar och en privat nybyggd bar är belägen på övre våningen där gästerna får sitta upp på […]

  • Fastighet

Markförstärkning och sättningsåtgärd för radhusområde norr om Stockholm

Ett radhusområde norr om Stockholm hade drabbats av sättningar i loftgångar, stenbelagda uteplatser och altaner. Vi åtgärdade sättningarna med injektering av geopolymerer i 14 mm breda hål och lyfte loftgångar samt altaner med uppemot 20 cm. Vi jämnade ut uteplatserna och utförde markförstärkning för att minska risken för fortsatta sättningar. Arbetet tog oss 3 veckor […]

  • Fastighet

Huset i Närpes lyftes och markförstärktes med modern metod

Bakgrund Villan i Närpes i Finland hade över tid börjat att luta. Ingen pålning av marken hade genomförts innan huset byggdes, eftersom man trodde att det inte behövdes. Detta gjorde att huset snart därefter började sätta sig och det gick att känna att det lutade inne i huset. “Det har nog lutat i mer än […]

  • Fastighet

Dalavillan förstärktes för familjens framtid

Barnen var såklart nyfikna och ställde massa frågor under tiden som teknikerna var här, men det var inget problem för Geobears killar. Allting gick verkligen så smidigt! – Anette Renström, villaägare, Borlänge Bakgrund Anette Renström bor med barnen i en 1 1⁄2 plans villa i Borlänge. Villan byggdes på sjuttiotalet och är idag ett vackert […]

  • Fastighet
  • Företag

DBC Entreprenad valde att förstärka huset innan dräneringen genomfördes

Bakgrund DBC Entreprenad hade fått i uppdrag av en kund i Sundsvall att genomföra dränering av ett kedjehus. När mätningar i tegelhuset från 1970 gjordes konstaterades det att hörnet närmast entrén har sjunkit ner 20 millimeter. Det finns även sprickbildning i källaren som visar på att huset har sjunkit ned. Eftersom det är ett kedjehus […]

  • Fastighet

Suterränghuset hade sjunkit 40 millimeter under många år, nu är den markförstärkt

Bakgrund Per bor i ett suterränghus i Västra Frölunda utanför Göteborg. Huset är byggt på 80-talet med vitmålade betongväggar. Under många år har en sättning pågått i marken, och en del av huset har under dessa år sjunkit ned ungefär 40 millimeter. Rörelsen i marken har lett till att det uppstått sprickor i fasaden, och […]

  • Fastighet

Boråsvillan lyftes så att renoveringen kunde fortgå!

Bakgrund Det vita mexitegelhuset i Borås ägs av Ingbritt tillsammans med sin dotter. Villan är byggd på 60-talet och den ena ytterväggen har fått en sättning och sjunkit ned mellan 50 och 100 millimeter beroende på var på väggen mätningen gjordes. Lutningen gjorde att saker som placerades på golvet inne i huset rullade ned i […]

  • Fastighet

Radhusets bärande vägg förstärktes

Bakgrund I Vrena utanför Nyköping, ligger ett radhus vars väggar började sjunka. Anledningen till att sättningen uppstod misstänktes vara att ett vattenrör under huset gått sönder. Detta ledde till att vattenflödet från röret resulterade i att massan under plattan spolades bort. Under husets betongplatta hade det därför skapats ett hålrum och den bärande väggen mellan […]