• Företag

FYLLNING AV TOMRUM OCH STABILISERING AV PLATTA I VALMETS PRODUKTIONSLOKAL

Projektingenjören Peter på PEAB kontaktade oss för sin kund Valmets räkning. Valmet är ett världsledande företag inom massa-, pappers- och energiindustri, de är verksamma i över 30 länder med rötter i Finland med en historia som går över 200 år bakåt i tiden. De har en av sina största svenska produktioner i Sundsvall, där de […]

 • Företag

Sättning orsakad av porvattenförlust i lera

Sammanfattning   Stendörren kontaktade Geobear angående en fastighet i tegel från 80-talet med en takhöjd på fyra meter. Fastigheten är uthyrd till Enköpings kommun och är belägen på Badhusgatan i Enköping. Sättningar på uppemot 14 cm hade uppstått i lokalen och upptäcktes där lastintaget är beläget i anslutning till två lastportar som hade börjat kärva. […]

 • Företag

Markstabilisering kring Woodfields handels- och industriområde

  Sammanfattning   Geobear fick uppdraget att leverera markförstärkningar på flera platser i ett handels- och industriområdet Woodfields i Bury som ligger utanför Manchester i Storbritannien. Platsen hade blivit kraftigt böljande och det krävdes en lösning för att stabilisera tillfartsvägen, parkeringen och serviceområdet. Den nuvarande platsen byggdes på 1990-talet där det tidigare varit en soptipp belägen. […]

 • Företag

  Stabilisering av slottet Dumbartons fängelse   Sammanfattning Det franska fängelset byggt 1790 på slottet Dumbartons grund hade flyttat 15 millimeter sedan 1989 och väggen uppmättes ha en lutning på 145 millimeter. Strukturen var byggd på en grund av sten som ligger 1,2 meter under marknivå. Väggen på baksidan och södra gaveln står nära berggrunden […]

 • Företag

Markförstärkning på sjuhuset York i England

Geobear ökade betongplattans kapacitet för påbyggnad av ytterligare våning   Sammanfattning Arbetet med att bygga en helt ny endoskopienhet på York Hospital var igång och när det var färdigt blev det ett av de modernaste och största endoskopienheterna i England. Projekt gick på 10 miljoner pund och förväntades ta cirka ett år att slutföra. På […]

 • Företag
 • Logistikcenter och fabriker

Grundstabilisering av fabriksgolv i Shanghai, Kina

Sammanfattning Företaget är listade på den årliga Fortune 500-listan där USAs 500 största företag rankas av den amerikanska affärstidskriften Fortune. Företaget har alltid varit ett av de ledande inom elektrifiering, automatisering och digitalisering. Fabriksvåningen är utrustad med avancerade instrument och utrustning med hög precision. Fabriken är lokaliserad i distriktet Jinshan i Shanghai, där markunderlgaget är […]

 • Företag

MARKFÖRSTÄRKNING, FYLLNING AV HÅLRUM OCH LYFT AV PLATTOR VID COOPS ENTRÉ I STUVSTA

SAMMANFATTNING Klas Lindgren som jobbar på L&T som erbjuder fastighetstjänster förvaltar Coops mataffär i Stuvsta som tillhör Stockholms tätort. Marken hade sjunkit runt butiken och Klas kontaktade Geobear efter en rekommendation från sin kollega, för att åtgärda problemen. Nicklas Bosäter på Geobear upptäckte efter sättningsbesiktningen att det rörde sig om sättningar i ramperna samt trapporna […]

 • Företag

Grundförstärkning av simbassäng i offentlig simhall

En offentlig simbassäng i Storbritannien behövde brådskande markförstärkningsarbeten efter att ha upptäckt en vattenläcka i cirkulationsrören. Huvudbassängen stängdes efter en betydande vattenförlust på grund av de trasiga rören. Samtidigt som reparationer av rören utfördes, pågick undersökningsarbeten runt simhallen och vid barnbassängen. Undersökningarna visade att fyllningsmaterialet under cirkulationsrören till övervägande del var lös och det fanns […]

 • Företag
 • Offentliga byggnader

BRANDSTATION MED SPRICKOR I VÄGGEN

KUNDSITUATION OCH BAKGRUND Hos Brännskyrka Brandstation i Stockholm hade man upptäckt sprickor längs väggen i tillbyggnaden i anslutning till stationen. Stationsbyggnaden är  från 1979 och tillbyggnaden från 1993. Men 2003 har en ny våning tillförts utan att förstärka grunden. Byggnaden står på packad sprängsten. Ursprunglig jordmassa med varierande djup ligger kvar under schaktbotten. Detta innebär […]

 • Företag

LAGERLOKAL MED SÄKERHETSBEKYMMER

KUNDSITUATION OCH BAKGRUND Ejendals lagerlokal i Leksand hade råkat ut för problem med golven på ett område där truckar kör frekvent. Golvet hade sjunkit på flera ställen i lagerlokalen, och det hade bildats tomrum under plattan. Problemet med golvet var i sig inte så stort att de skulle ha fått svårt att genomföra sitt arbete, […]