• Företag
 • Offentliga byggnader

Fler våningar utan ny grund för Scandic-hotell

Kundsituation och bakgrund 3,5 miljon turister besöker varje år Helsingfors, och dessa behöver då någonstans att övernatta. Det ökade behovet av hotell har fått även hotell Scandic Marski att utöka sin kapacitet. I samband med renovering av hotellet valde de att även bygga till ytterligare våningar. Tillbygget gör att belastningen på hotellets grund ökar, vilket […]

 • Företag
 • Kontor och detaljhandel

Ekerödsrasten sjönk vid vägbygget

Kundsituation och bakgrund för Ekerödsrasten Ekerödsrasten i Skåne ligger vid en ny väg , E22, mellan Kristianstad och Malmö, på Linderödsåsen. Ekerödsrasten är en restaurang och hotell som drivits av ägaren sedan 1994. Platsen är en stor rastplats för turister, med hotellrum, restaurang, campingfaciliteter och lite jordbruksmark med djur för barnen att titta på. Problemet […]

 • Företag
 • Logistikcenter och fabriker

Tomrumsfyllning reducerar oväsen och vibrationsproblem på biogasanläggningen

Greenlane Biogas är ett företag som specialiserar sig på utprövning av biogasanläggningar i små och medelstora företag, för att hjälpa till att skapa en lönsam lösning för avfallshantering. Deras utrustning återvinner avfall och genererar genom sin process energi som kan användas av företag världen över. Under en installation av en biogasanläggning hos en kund i […]

 • Företag
 • Offentliga byggnader

Under isen – inga bekymmer i Allhallen

Referens Allhallen – Ishall Kundsituation och bakgrund Skå IK’s hemarena hade stora problem med rinkens golv. På grund av sättningsproblem i byggnaden hade delar av rinkens golv sjunkit med över 10 centimeter. Att spola en ishall är ett hantverk, är isen för tjock blir den mjuk på ytan – något som inte uppskattas av åkare […]

 • Logistikcenter och fabriker

Truckarna rullar nu stadigt igen hos Scania

Kundsituation och bakgrund I Scanias lokaler i Södertälje hade ett av verksamhetens golv sjunkit. Lokalen används för truckutbildning för Scanias personal. Delar av lokalen bestod av ett pålat golv, den andra delen av platta på mark. Resultatet av att golven hade sjunkit var att en nivåskillnad uppstod mellan de olika delarna. Man hade tidigare gjutit […]

 • Företag
 • Villaägare

En framtid på stabil grund – Karleby

Kundsituation och bakgrund En byggnad som innefattar både affärsverksamhet och bostäder, byggd på 1860-talet i centrum av Karleby, hade märkt av sättningsproblem. Byggnadens bärande konstruktioner är gjorda av naturliga stenblock, och själva rustbädden består av timmer. Problemet var att träet har börjat förmultna och falla sönder. Grunden behövde därför åtgärdas på det K-märkta huset. Kundalternativ […]

 • Logistikcenter och fabriker

En snabb lösning för Göteborgsfabriken

Kundsituation och bakgrund I en fastighet i Göteborg bedriver en materialfabrik sin verksamhet. Härifrån levererar man produkter till fordonsindustrin världen över. Att leverera produkter JIT (Just-In-Time) kräver hög precision i arbetet, effektiv logistik och en stor vikt ligger vid att produktionen flyter på som den ska, utan avbrott.   I lokalen har ett betonggolv på […]

 • Företag
 • Offentliga byggnader

Royal Albert Museum, byggt på 1700-talet sjunker inte mer

Sammandrag I Royal Albert Museums huvudbyggnad, en tre våningar stor tegelbyggnad, har sättningar pågått i århundraden. Byggnaden har gradvis börjat luta delvis över konstruktionen i riktining mot kanalen. Geopolymer injektering och PowerPile geopolymerpelare användes för att förhindra att museets huvudbyggnad skulle sätta sig mer. Sättningarna i byggnaden avstannade, och första gången på 110 år var byggnaden stabil. […]

 • Företag
 • Logistikcenter och fabriker

Grundförstärkning av industrifastighet

Ena sidan av byggnaden hade sjunkit upp till 20 cm och behövde förstärkas så att den inte skulle sjunka mer. Även sprickor hade uppkommit i de bärande väggarna.

 • Företag
 • Offentliga byggnader

Grundförstärkning av en historisk byggnad

I centrum av en viktoriansk stad, orsakade en värdefull byggnads sättningar problem för Yorks stadsledning. De valde en lösning med PowerPile geopolymerpelare, eftersom installationen av dem producerar mycket lite buller och skador på den arkeologiskt värdefulla omgivningen.