• Företag
 • Offentliga byggnader

Under isen – inga bekymmer i Allhallen

Referens Allhallen – Ishall Kundsituation och bakgrund Skå IK’s hemarena hade stora problem med rinkens golv. På grund av sättningsproblem i byggnaden hade delar av rinkens golv sjunkit med över 10 centimeter. Att spola en ishall är ett hantverk, är isen för tjock blir den mjuk på ytan – något som inte uppskattas av åkare […]

 • Logistikcenter och fabriker

Truckarna rullar nu stadigt igen hos Scania

Kundsituation och bakgrund I Scanias lokaler i Södertälje hade ett av verksamhetens golv sjunkit. Lokalen används för truckutbildning för Scanias personal. Delar av lokalen bestod av ett pålat golv, den andra delen av platta på mark. Resultatet av att golven hade sjunkit var att en nivåskillnad uppstod mellan de olika delarna. Man hade tidigare gjutit […]

 • Företag
 • Villaägare

En framtid på stabil grund – Karleby

Kundsituation och bakgrund En byggnad som innefattar både affärsverksamhet och bostäder, byggd på 1860-talet i centrum av Karleby, hade märkt av sättningsproblem. Byggnadens bärande konstruktioner är gjorda av naturliga stenblock, och själva rustbädden består av timmer. Problemet var att träet har börjat förmultna och falla sönder. Grunden behövde därför åtgärdas på det K-märkta huset. Kundalternativ […]

 • Logistikcenter och fabriker

En snabb lösning för Göteborgsfabriken

Kundsituation och bakgrund I en fastighet i Göteborg bedriver en materialfabrik sin verksamhet. Härifrån levererar man produkter till fordonsindustrin världen över. Att leverera produkter JIT (Just-In-Time) kräver hög precision i arbetet, effektiv logistik och en stor vikt ligger vid att produktionen flyter på som den ska, utan avbrott.   I lokalen har ett betonggolv på […]

 • Företag
 • Offentliga byggnader

Royal Albert Museum, byggt på 1700-talet sjunker inte mer

Sammandrag I Royal Albert Museums huvudbyggnad, en tre våningar stor tegelbyggnad, har sättningar pågått i århundraden. Byggnaden har gradvis börjat luta delvis över konstruktionen i riktining mot kanalen. Geopolymer injektering och PowerPile geopolymerpelare användes för att förhindra att museets huvudbyggnad skulle sätta sig mer. Sättningarna i byggnaden avstannade, och första gången på 110 år var byggnaden stabil. […]

 • Företag
 • Logistikcenter och fabriker

Grundförstärkning av industrifastighet

Ena sidan av byggnaden hade sjunkit upp till 20 cm och behövde förstärkas så att den inte skulle sjunka mer. Även sprickor hade uppkommit i de bärande väggarna.

 • Företag
 • Offentliga byggnader

Grundförstärkning av en historisk byggnad

I centrum av en viktoriansk stad, orsakade en värdefull byggnads sättningar problem för Yorks stadsledning. De valde en lösning med PowerPile geopolymerpelare, eftersom installationen av dem producerar mycket lite buller och skador på den arkeologiskt värdefulla omgivningen.

 • Företag
 • Logistikcenter och fabriker

Industrifastighets betongplatta lyfts

Sammandrag Industrifastighetens golv hade sjunkit och behövde förstärkas då en ny produktionslinje skulle byggas. Viktigt för företaget var att arbetet gjordes snabbt och utan att störa verksamhetens produktion. Industrins betongplatta hade sjunkit på grund av att det finns lera/torv under industrigolvet, och att det är cirka 22 meter ner till berg. När leran konsoliderats av […]

 • Företag
 • Logistikcenter och fabriker

Logistikcenter med verksamhet 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan har satt sig

Problem Logistikcentret nära Arlanda flygplats är i gång 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Logistikcentret hade börjat märka att byggnaden inte längre klarade av tyngden som uppstod från den dagliga verksamheten, och att byggnaden hade börjat sjunka. Det gick att se att industriplintarna hade sjunkit med tre till fem centimeter. Plintarna hade även […]

 • Företag
 • Logistikcenter och fabriker

Lyft och förstärkning av 29 stycken pelarplintar

Problemet ArcelorMittal hanterar många tunga stålrullar varje dag. Dessa behöver transporteras  inne i fabriken, vilket sker med hjälp av traverser med vajerspel. Problemet är att plintarna står på ett lager av tre meter djup sand, där sanden har svårt att kompaktera sig på grund av dess kornighet. Detta gör att när plintarna rör sig upp […]