• Infrastruktur

Sponttätning av Mogilska Tower i Krakow

Kunden kontaktade Geobear angående byggnationerna av en skyskrapa med underjordiskt garage. Skyskrapan med blivande bostadslägenheter var en del av den andra etappen av investeringen av Mogilska Tower i Krakow. Projektet krävde förbättringar för det planerade underjordiska tvåvåningsgaraget på grund av dåliga geotekniska förhållanden, hög grundvattennivå och ett tjockt hårdpackat gruslager. Schaktbotten låg på 11,5 meters […]

 • Infrastruktur
 • Järnvägar

Plattformsförstärkning på Bristol Temple Meads

Takkonstruktionen på tågstationen Bristol Temple Meads i Storbritannien skulle repareras och renoveras, arbetet skulle utföras från ställningar som sträckte sig över plattformar och trafikerade spår. Den befintliga konstruktionen kunde inte bära upp lasten av ställningarnas stödben och plattformarna krävde förstärkning innan de restes. Innovativ design för en geoteknisk utmaning  Geobears ingenjörsteam designade en lösning som […]

 • Infrastruktur

LÄCKAGE I VATTENMAGASIN I SKOTTLAND

  Vid ett vattenmagasin i Skottland hade vattenläckor uppstått. Geobear kontaktades för att åtgärda vattenläckaget från några av ledningarna mellan betongen på Cobbinshaws vattenmagasin. Vattenläckan kunde stoppas med hjälp av Geobears teknik där geopolymerer användes som vattentätning.     Sammanfattning Cobbinshaws vattenmagasin är en plats av särskilt vetenskapligt intresse (SSSI) belägen i kommunen West Lothian i […]

 • Infrastruktur
 • Vägar

TOMRUMSFYLLNING AV KULVERT UNDER BILVÄG

SAMMANFATTNING Kunden upptäckte att det spolats undan fyllningsmassor under vägen. Efter en rekommendation från en kollega så kontaktade han oss. En vattenläcka i en ledning i närheten hade upptäckts och uppskattas ha pågått under en längre tid och spolat bort material. Risken för att det skulle uppstå en sättningen i kulverten och vägen ovanför var […]

 • Infrastruktur

Stabilisering av kassun för United Utilities

United Utilities Group PLC är Storbritanniens största listade vattenverk och grundades 1995 när företagen North West Water och NORWEB slogs samman. Företagsgruppen ansvarar för det kommunala dricksvattnet och avloppsnätet i nordvästra England vilket inkluderar omkring 7 miljoner människor. Företagsgruppen är engagerad i att förnya och uppgradera sin nuvarande vatteninfrastruktur, vilket ofta kräver stora arbeten, inklusive […]

 • Infrastruktur
 • Järnvägar

Vägtrumman under de högtrafikerade järnvägspåren fylldes framgångsrikt med geopolymer.

Bakgrund Seinäjoki-Oulu-linjen är en av de mest trafikerade delarna av järnvägen i Finland och också en del av TEN-T-nätet som går genom Europa. Ylivieska-stationen, som är en viktig knutpunkt för både  passagerar- och godstrafik, ligger mitt emellan dessa slutstationer. I den södra änden av Ylivieskas järnvägsstation, strax under rälsen, återfinns en stentrumma igenom vilken två […]

 • Infrastruktur
 • Järnvägar

Järnvägsdepån åtgärdade sättningarna med geopolymerer

Kundsituation och bakgrund   Ilmala järnvägsdepå, i Finlands huvudstad Helsingfors och strax utanför den största och mest trafikerade järnvägsstationen i landet, hade fått problem med sättningar. Järnvägsdepån ligger på ett område som från början bestod av torvland, men som sedan gjordes om till en soptipp. Soptippen användes fram till 1963. Efter år av förbelastning för […]

 • Infrastruktur
 • Järnvägar

Järnvägsdepån i Farnham

Lyft och stabilisering Projektsammanfattning Geobear anlitades för att åtgärda ett område på Farnhamns järnvägsdepå som hade drabbats av sättningar. Dessa sättningar utgjorde en omfattande risk för hela järnvägsverksamheten i sydöstra England. Betongplattorna som låg som grund i järnvägsdepån i södra London, drabbades av sättningarna på så vis att marken och spåren upp ovanpå dessa blev […]

 • Infrastruktur
 • Vägar

Markstabilisering och uppfyllning av tomrum för motorvägen M11

Bakgrund – M11 Detta projekt för motrovägen M11 gällde ett akutarbeten inom det pågående renoveringsarbetet, som genomfördes för vägen A14 från Cambridge till Huntingdon vid trafikplats 14 Girton. Den drabbade delen av trafikplatsen bestod av en avfartssektion för en tvåfilsmotorväg. En så kallad fyrklöver, som gränsar till A428 och A14. Denna sektion av norrgående M11 […]

 • Infrastruktur
 • Vägar

Brons sättningsproblem löstes utan att stoppa trafiken

PROBLEM Bron som finns i Seinäjoki, Finland, är byggd på stålpålar, men hade drabbats av sättningsproblem på länkplattan. Ett första försök att lösa problemet hade gjorts 2014. Då tog man bort ett område på cirka 2 meter av bron där man hade dåligt kompakterad grund, och ersatte den med en lättviktsfyllning och EPS-plattor. Slutgligen gjöt man en ny betongplatta […]