• Infrastruktur
 • Järnvägar

Grundförstärkning inför renovering av järnvägsvall i London

Grundförstärkning inför renovering av järnvägsvall i London Bakgrund Projektet involverade grundförstärkning av fyra vallar som höll på att göras om till kontorsförråd. Den specifika utmaningen på platsen var att åtgärda de otillräckliga fundamenten för väggar som ursprungligen byggts för att blockera vallarna från angränsande trädgårdar. Väggarna, som byggts direkt på marken med minimalt stöd, krävde […]

 • Hamnar
 • Infrastruktur

Markförstärkning vid varv

Geopolymerinjektion vid varv: Markförstärkning för att förbättra bärkapaciteten Överblick I detta projekt stod en tillverkare av ett prestigefylld yachtmärke inför betydande utmaningar vid sin varvsanläggning. I takt med att de behövde hantera en ökad storlek och vikt på båtarna, så började dem uppleva problem med sättningar och sjunkande mark på anläggningen. Betongplattorna började sjunka och […]

 • Infrastruktur

Sponttätning av Mogilska Tower i Krakow

Kunden kontaktade Geobear angående byggnationerna av en skyskrapa med underjordiskt garage. Skyskrapan med blivande bostadslägenheter var en del av den andra etappen av investeringen av Mogilska Tower i Krakow. Projektet krävde förbättringar för det planerade underjordiska tvåvåningsgaraget på grund av dåliga geotekniska förhållanden, hög grundvattennivå och ett tjockt hårdpackat gruslager. Schaktbotten låg på 11,5 meters […]

 • Infrastruktur
 • Järnvägar

Plattformsförstärkning på Bristol Temple Meads

Takkonstruktionen på tågstationen Bristol Temple Meads i Storbritannien skulle repareras och renoveras, arbetet skulle utföras från ställningar som sträckte sig över plattformar och trafikerade spår. Den befintliga konstruktionen kunde inte bära upp lasten av ställningarnas stödben och plattformarna krävde förstärkning innan de restes. Innovativ design för en geoteknisk utmaning  Geobears ingenjörsteam designade en lösning som […]

 • Infrastruktur

LÄCKAGE I VATTENMAGASIN I SKOTTLAND

  Vid ett vattenmagasin i Skottland hade vattenläckor uppstått. Geobear kontaktades för att åtgärda vattenläckaget från några av ledningarna mellan betongen på Cobbinshaws vattenmagasin. Vattenläckan kunde stoppas med hjälp av Geobears teknik där geopolymerer användes som vattentätning.     Sammanfattning Cobbinshaws vattenmagasin är en plats av särskilt vetenskapligt intresse (SSSI) belägen i kommunen West Lothian i […]

 • Infrastruktur
 • Vägar

TOMRUMSFYLLNING AV KULVERT UNDER BILVÄG

SAMMANFATTNING Kunden upptäckte att det spolats undan fyllningsmassor under vägen. Efter en rekommendation från en kollega så kontaktade han oss. En vattenläcka i en ledning i närheten hade upptäckts och uppskattas ha pågått under en längre tid och spolat bort material. Risken för att det skulle uppstå en sättningen i kulverten och vägen ovanför var […]

 • Infrastruktur

Stabilisering av kassun för United Utilities

United Utilities Group PLC är Storbritanniens största listade vattenverk och grundades 1995 när företagen North West Water och NORWEB slogs samman. Företagsgruppen ansvarar för det kommunala dricksvattnet och avloppsnätet i nordvästra England vilket inkluderar omkring 7 miljoner människor. Företagsgruppen är engagerad i att förnya och uppgradera sin nuvarande vatteninfrastruktur, vilket ofta kräver stora arbeten, inklusive […]

 • Infrastruktur
 • Vägar

Skanska inloppspumpstation – Geobear SE

I Skövde var arbetet redan i full fart när man upptäckte att det uppstod problem med planeringen av att bygga inloppspumpstationen. För att kunna genomföra arbetet krävdes ett djupare schakt med spont. Problemet var att man inte kunde utföra sponten på ena sidan av schaktet för där gick det stora avloppsrör till inloppsrännan av betong […]

 • Infrastruktur
 • Järnvägar

Vägtrumman under de högtrafikerade järnvägspåren fylldes framgångsrikt med geopolymer.

Bakgrund Seinäjoki-Oulu-linjen är en av de mest trafikerade delarna av järnvägen i Finland och också en del av TEN-T-nätet som går genom Europa. Ylivieska-stationen, som är en viktig knutpunkt för både  passagerar- och godstrafik, ligger mitt emellan dessa slutstationer. I den södra änden av Ylivieskas järnvägsstation, strax under rälsen, återfinns en stentrumma igenom vilken två […]

 • Infrastruktur
 • Järnvägar

Järnvägsdepån åtgärdade sättningarna med geopolymerer

Kundsituation och bakgrund   Ilmala järnvägsdepå, i Finlands huvudstad Helsingfors och strax utanför den största och mest trafikerade järnvägsstationen i landet, hade fått problem med sättningar. Järnvägsdepån ligger på ett område som från början bestod av torvland, men som sedan gjordes om till en soptipp. Soptippen användes fram till 1963. Efter år av förbelastning för […]