• Hamnar
  • Infrastruktur

Punta della Dogana i Venedig

I maj 2003, medan Canal Grandes kanalbankar byggdes om, framträdde tecken på sättningar på både byggnaderna och kanalsidorna. Rörelserna var så stora att gamla sprickor dök upp igen och nya uppstod.

  • Infrastruktur

Säkring av stenvall

Man var rädd att en hög och smal sandvall skulle falla ihop under grävningsarbeten och möjligtvis kunna skada den intilliggande byggnaden. Geobear injekterade fast stenarna i varandra och stabiliserade stenmaterialet på kanterna längst ut.