• Villaägare

Suterränghuset hade sjunkit 40 millimeter under många år, nu är den markförstärkt

Bakgrund Per bor i ett suterränghus i Västra Frölunda utanför Göteborg. Huset är byggt på 80-talet med vitmålade betongväggar. Under många år har en sättning pågått i marken, och en del av huset har under dessa år sjunkit ned ungefär 40 millimeter. Rörelsen i marken har lett till att det uppstått sprickor i fasaden, och […]

 • Villaägare

Boråsvillan lyftes så att renoveringen kunde fortgå!

Bakgrund Det vita mexitegelhuset i Borås ägs av Ingbritt tillsammans med sin dotter. Villan är byggd på 60-talet och den ena ytterväggen har fått en sättning och sjunkit ned mellan 50 och 100 millimeter beroende på var på väggen mätningen gjordes. Lutningen gjorde att saker som placerades på golvet inne i huset rullade ned i […]

 • Villaägare

Radhusets bärande vägg förstärktes

Bakgrund I Vrena utanför Nyköping, ligger ett radhus vars väggar började sjunka. Anledningen till att sättningen uppstod misstänktes vara att ett vattenrör under huset gått sönder. Detta ledde till att vattenflödet från röret resulterade i att massan under plattan spolades bort. Under husets betongplatta hade det därför skapats ett hålrum och den bärande väggen mellan […]

 • Villaägare

Geopolymerinjektierng för att stoppa sprickbildningen

Kundsituation och bakgrund Lotta Hammarberg bor i ett stort hus i Farsta utanför Stockholm. Huset är byggt av Lottas morfar 1929, och har gått i arv i tre generationer. Problemet som Lotta uppmärksammade var att hennes hus börjat sätta sig, och sprick sönder. En del av villan, ett hörn som ligger i söderläge var speciellt […]

 • Företag
 • Kontor och detaljhandel
 • Offentliga byggnader
 • Villaägare

Bostads- och kontorshuset var nära att kollapsa, men stabiliserades med geopolymerinjektering

Bakgrund En av de äldsta byggnaderna i Seinäjoki i Finland, känt under namnet Vaasatalo, började sjunka under våren 2017. Fastigheten är ett bostads- och kontorshus, och innehåller även en restaurang. Anledningen till att huset sjönk, var att det fanns tomrum i marken, samt närliggande gräv- och byggarbeten. Detta resulterade i att marken började röra sig. […]

 • Företag
 • Offentliga byggnader
 • Villaägare

Flerbostadshusets källare hade drabbats av dolt läckage och sjönk

Kundsituation och bakgrund Kvarteret Tomaten i Helsingborg, hade under en längre tid haft problem med ett äldre betonggolv i källaren. Betonggolvet hade sjunkit och fått sprickor. Golvets förflyttning hade också gett upphov till sprickbildning i väggarna. Fastighetsägaren Helsingborgshem anlitade Forsen AB som bedriver projekt- och byggledning, för att undersöka problemet och rekommendera en lösning. Forsen […]

 • Villaägare

Herrgården med anor från 1600-talet stabiliserades under vintern

Kundsituation och bakgrund Carl af Ugglas har ärvt den vackra herrgården på den Sörmländska landsbygden av sin far. Herrgården ligger vackert in vid Mälaren och vore det inte för sprickorna i fasaden skulle idyllen vara fulländad. Carl berättar att familjen bott här under många år och att det alltid funnits viss sprickbildning och problem med […]

 • Villaägare

Geobear gjorde det lätt att öppna dörren i entrén igen

Kundsituation och bakgrund Entrén som byggdes till på Göteborgsvillan 2010 hade under sommaren 2018 drabbats av sättningsproblem. Joel och Sofie märkte detta genom att det uppkommit en glipa mellan golvlisten och golvet inne i hallen. Detta var mellan den ordinarie huskroppen och entré-byggnaden. Under sommaren förvärrades problemen och det gick inte längre att öppna dörren […]

 • Villaägare

Solen sken in genom sprickorna i källaren

Kundsituation och bakgrund Villan i Torshälla utanför Eskilstuna led av sviterna från kraftiga sättningsproblem. Huset som är byggd på 40-talet, hade satts sig och villans bortre hörn hade kraftiga sättningsskador, så pass att tegelfasaden hade lossnat och större sprickor i betongkonstruktion hade uppstått. Orsaken till sättningar bedömdes vara omdränering samt träd som står eller har […]

 • Villaägare

Villans golv förstärktes utan att påverka golvvärmen

KUNDSITUATION OCH BAKGRUND Villan i Österbotten hade med tiden satt sig ut mot vägen. I villans närområde hade byggarbeten för områdets infrastruktur genomförts. Dessa arbeten hade bidragit till att huset, som står på lerjord, hade sjunkit. Sättningarna var tvungna att stoppas. KUNDALTERNATIV Som alternativa reparationsmöjligheter fanns stålpålning, som tidsmässigt skulle ta tre gånger längre tid än lösningen med Geobears geopolymerinjektering. […]