• Villaägare

Herrgården med anor från 1600-talet stabiliserades under vintern

Kundsituation och bakgrund Carl af Ugglas har ärvt den vackra herrgården på den Sörmländska landsbygden av sin far. Herrgården ligger vackert in vid Mälaren och vore det inte för sprickorna i fasaden skulle idyllen vara fulländad. Carl berättar att familjen bott här under många år och att det alltid funnits viss sprickbildning och problem med […]

  • Villaägare

Geobear gjorde det lätt att öppna dörren i entrén igen

Kundsituation och bakgrund Entrén som byggdes till på Göteborgsvillan 2010 hade under sommaren 2018 drabbats av sättningsproblem. Joel och Sofie märkte detta genom att det uppkommit en glipa mellan golvlisten och golvet inne i hallen. Detta var mellan den ordinarie huskroppen och entré-byggnaden. Under sommaren förvärrades problemen och det gick inte längre att öppna dörren […]

  • Villaägare

Solen sken in genom sprickorna i källaren

Kundsituation och bakgrund Villan i Torshälla utanför Eskilstuna led av sviterna från kraftiga sättningsproblem. Huset som är byggd på 40-talet, hade satts sig och villans bortre hörn hade kraftiga sättningsskador, så pass att tegelfasaden hade lossnat och större sprickor i betongkonstruktion hade uppstått. Orsaken till sättningar bedömdes vara omdränering samt träd som står eller har […]

  • Villaägare

Villans golv förstärktes utan att påverka golvvärmen

KUNDSITUATION OCH BAKGRUND Villan i Österbotten hade med tiden satt sig ut mot vägen. I villans närområde hade byggarbeten för områdets infrastruktur genomförts. Dessa arbeten hade bidragit till att huset, som står på lerjord, hade sjunkit. Sättningarna var tvungna att stoppas. KUNDALTERNATIV Som alternativa reparationsmöjligheter fanns stålpålning, som tidsmässigt skulle ta tre gånger längre tid än lösningen med Geobears geopolymerinjektering. […]

  • Villaägare

Villan och garaget började luta med åren

Kundsituation och bakgrund Parets villa i Västra Frölunda, utanför Göteborg hade drabbats av sättningsproblem. Både huset och det tillhörande garaget visade vanliga tecken på att sättningar drabbat byggnaden. Sättningen gick diagonalt över grunden, där det värst drabbade hörnet av huset sjunkit 16 cm, och de övriga något mindre. På grund av detta lutade golven inne […]

  • Villaägare

Den nybyggda villan sjönk mer och mer

KUNDSITUATION OCH BAKGRUND Parets nybyggda villa utanför Norrköping, drabbades efter bara några år av kraftiga sättningsproblem. Det ursprungliga problemet var att husets grund inte blivit tillräckligt stabil vid byggnationen. Sättningsproblemen orsakades av en felaktigt konstruerad grund, där marken som bar huset snabbt urholkades på grund av vatten som rann längs berget, djupt ner under huset. Ena delen av huset lutade så […]

  • Villaägare

Villan som satte sig på tvären

KUNDSITUATION OCH BAKGRUND Villan i Västra Frölunda, utanför Göteborg, hade minst sagt satt sig på tvären – inget som ägaren önskade. Huset hade drabbats av kraftiga sättningsproblem. Ett av husets hörn hade sjunkit nästan 30 centimeter. Kunden kontaktade Geobear för att få fram ett förslag på hur problemet kunde lösas. KUNDALTERNATIV Sättningarna var kraftiga och en lösning […]

  • Företag
  • Villaägare

En framtid på stabil grund – Karleby

Kundsituation och bakgrund En byggnad som innefattar både affärsverksamhet och bostäder, byggd på 1860-talet i centrum av Karleby, hade märkt av sättningsproblem. Byggnadens bärande konstruktioner är gjorda av naturliga stenblock, och själva rustbädden består av timmer. Problemet var att träet har börjat förmultna och falla sönder. Grunden behövde därför åtgärdas på det K-märkta huset. Kundalternativ […]

  • Villaägare

Geologisk historia och fritidsaktiviteter stöddes av Geobear-metoderna

Bakgrund I en historisk byggnad i hjärtat av Stockholm, på Valhallavägen startades ett projekt, som hade för avsikt att öka trivseln hos de boende. Höghuset som var byggt på 1900-talet, skulle använda sin nedre våning som spa- och sportutrymme. Källarutrymmets stenväggar var dock dåligt konstruerade och gav inte tillräckligt stöd åt de åtgärder som önskades. […]

  • Villaägare

Villa som satt sig

På 1960-talet fanns det ett grustag på tomten, vars markfyllning var dåligt kontrollerad. Jordens bärighet höll inte ordentligt och ett hörn av huset började sjunka så snart grunden fick tyngd på sig.