Geobear kan hjälpa dig oavsett säsong
(31 januari, 2018)

Lösningar för varje säsong – även för vintern.

Vi har 40 års erfarenhet av installationer i hårda nordiska förhållanden. Med våra metoder kan vi göra grundförstärkning och golvlyft, även på vintern.

Geobears lösningar fungerar från tundra till djungel, året runt.

Läs mer om hur du kan upptäcka dina sättningsproblem, och hur vi kan hjälpa dig!

Geobear-lösning villa vinter