Översvämningsskadade byggnader kan stabiliseras med geopolymerer

(11 maj, 2018)

Översvämningsskador på byggnader och byggnadsmiljöer

Vårfloderna är en vanlig form av översvämningar i vattendragen i Sverige och de förekommer i åar och sjöar till följd av smältande snö. Regn och fördämningar av is ökar effekten av översvämningarna om våren, och i värsta fall kan översvämningarna täcka omfattande områden med bebyggelse.

Översvämningarna medför skada på byggnadsmiljöer och omfattande översvämningar medför ofta skador för miljontals kronor. I första hand kan riskerna för översvämning hanteras genom att placera byggnader och konstruktioner på ett sådant sätt att inga konstruktioner görs i områden där den högsta översvämningsrisken föreligger och genom att definiera den lägsta tillåtna höjden för konstruktionerna. Inom områden med översvämningsrisk kan det dock finnas bostadshus, sommarstugor, industrianläggningar, vägar, broar och andra konstruktioner, vilket gör att de potentiella skadorna vid en översvämningssituation är stora.

Vilka problem medför översvämningen?

Översvämningsskada på byggnader och byggnadsmiljöerÖversvämningen kan endera vara flödande eller stillastående och av dessa är flödande vatten skadligare för konstruktioner. Faktorer som dessutom påverkar skador är bland annat, vattenhöjden vid översvämning, hur länge översvämningen pågår och tidpunkten. Översvämningen kan medföra avsevärda skador på konstruktionernas grunder genom att spola bort jorden under bärande konstruktioner. Det leder till att strukturerna sätter sig eller till och med börjar luta. Byggnadernas höjdläge och hur upprätta de är ska kontrolleras i ett område med översvämningsvatten efter att översvämningen sjunkit undan.   Särskilt hotade infrastrukturer är väg- och brostrukturer, då översvämningen kan försvaga eller till och med fullständigt spola bort de anslutande vallarna. Vid översvämning kan det beräknade flödet i dagvattenkulvertarna under invallningarna ofta överskridas vilket resulterar i en översvämningssituation och översvämningsvattnet kan börja spola bort invallningarna. Vanligtvis byggs broar med grundpålar med det finns även många låga broar vars fundament är känsliga för erosionen som orsakas av översvämningar.

Vad kan göras åt skadorna som översvämningen medför?

Förutom de traditionellt använda metoderna kan utfyllnaden under grunderna som skadats genom översvämning också stödjas genom injektering av geopolymer, som inte alls kräver någon typ av utgrävnings- eller markarbete. Processen kan även tillämpas på platser med svåra förhållanden och medför endast små störningar i byggnadens användning. Med injektering av geopolymer kan man även stödja infrastrukturer, såsom jordplattor och grunder som förekommer i till exempel förskjutningsplattor, pelare, maststrukturer och bullerskydd. En fördel med geopolymermetoden är att reparationen kan göras snabbt och att byggnaden inte behöver tömmas under det egentliga reparationsarbetet.

Om du misstänker att marken under din byggnad försvagats på grund av vårfloderna är den första åtgärden att göra en inspektion av byggnaden och testa markens bärkapacitet.
Genom att kontakta Geobear, får du mer detaljerade anvisningar om hur du ska göra. Lämna en kontaktförfrågan och beställ en sättningsbesiktning av fastigheten.

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

Vi genomför projekt i alla storlekar och svårighetsgrader,

– Villor
– Bostadsrättsföreningar
– Industrilokaler
– Infrastrukturprojekt

Hör av dig med dina frågor idag.

Geobear
Mätarvägen 12,
196 37 Kungsängen

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.