Exanderande geopolymerharts anses generellt vara en säker och miljöneutral lösning för att förbättra markförhållandena.

Nedan förklarar vi varför

 

 

 

  • Giftfri: Geopolymer är formulerade med naturligt förekommande material som flygaska och masugnsslagg, biprodukter från industriella processer. Materialen är fria från gifter och utför ingen risk för miljön eller människors hälsa. 
  • Låg miljöpåverkan: Produktion och transport av geopolymerer har vanligtvis en lägre miljöpåverkan jämfört med traditionella grundförstärkningar där material som betong och stål används. Geopolymer är gjorda av återvunnet material och kräver mindre energi att producera samt transportera.
  • Kemisk beständighet: Geopolymerer kan utformas till att vara resistenta mot kemiska angrepp, vilket innebär att de är mindre benägna att läcka ut skadliga kemikalier i miljön. Detta gör dem till ett säkert val för användningen i en mängd olika applikationer, inklusive infrastrukturprojekt och vid förstärkning av grunder. 
  • Icke-invasiv: Geopolymerinjektering är en icke-invasiv metod som inte kräver utgrävning eller schaktning vilket för det till en nästintill störningsfri metod. Det resulterar även i färre störningar för miljön och mindre koldioxidutsläpp från tunga maskiner.
  • Hållbar: Expanderande geopolymerhartser är designade för att vara slitstark och hållbar vilket innebär att de inte behöver bytas ut lika ofta som när det kommer till material som används vid traditionell grundförstärkning. I slutändan minskar det avfallet och projektets totala miljöpåverkan. 

 

Geopolymer anses vara en miljöneutral lösning med färre utsläpp än traditionella metoder vid förbättring av markförhållandena. Det är viktigt att notera att varje projekt är unikt och miljöhänsyn kan variera beroende på den specifika tillämpningen samt platsen.

 

< TILLBAKA