Är Geobear certifierade av Carbon Footprint?

Ja, Geobear har nyligen blivit certifierat av The Carbon Footprint och klassas som en koldioxidneutral organisation.

 

Geobear har åtagit sig att minimera sin miljöpåverkan och driver ett certifierat miljöledningssystem samt arbetar för att nå sin ISO 14001-ackreditering. Ackrediteringen kommer att täcka aspekter av företagets verksamhet, inklusive användningen av injektering av geopolymer för att förbättra markförhållandena. 

Geobear främjar aktivt miljöfördelarna med att använda denna teknik som ett hållbart och miljövänligt alternativ till traditionella byggmetoder. 

Användningen av expanderande lösningar för injektering av geopolymer kan bidra till att minska koldioxidavtrycket för bygg- och infrastrukturprojekt genom att använda naturliga material och minimera avfall och utsläpp. Geobear engagerar sig också i arbetet med sina kunder för att identifiera och implementera hållbara lösningar som minimerar miljöpåverkan från våra projekt. Företagets expertis inom markteknik och innovativa teknologier kan bidra till att minska miljöavtrycket från bygg- och infrastrukturprojekt, vilket är en fördel jämfört med traditionella grundförstärkningsmetoder som använder stora mängder betong vilket har ett högt koldioxidavtryck

 

< TILLBAKA