Hur du ökar försäljningspriset på din bostad

(1 augusti, 2018)

Din största investering

Att köpa och äga ett hus är oftast den största privata investeringen som en person gör i sitt liv. Speciellt i de nordiska länderna, där urbanisering gör att fler och fler människor flyttar till tätbefolkade områden, stiger fastighetspriserna med ökad efterfrågan. I Stockholm och Göteborg har detta märkts tydligt, men även i mindre städer har priserna förändras. Antingen beroende på närhet till storstäderna eller för att andra utbud så som universitet lockar.

Utöver det byggs våra hus för att klara av hårda vintrar, som kräver högkvalitativa konstruktioner. Hus i varmare delar av världen kräver inte samma isolering eller andra byggtekniker som krävs för att klara av temperaturer under noll grader – därför är kostnaden för att bygga en villa där lägre. Detta leder till värdena på våra hus i norden är höga.

När livssituationer förändras flyttar folk till större eller mindre hus. Vid den tidpunkten är alla intresserade av att kunna ta ut det högsta möjliga priset när de säljer sitt nuvarande hus. Ju högre försäljningspris, desto mer kan det finansiera den ny investeringen. Att få ut maximala värdet vid försäljning av din fastighet, beror såklart väldigt mycket på husets skick. Att ha bra dokumentation på genomförda renoveringar, inspektioner och reparationer hjälper säljaren att styrka husets värde för en potentiell köpare.

När värdet sjunker

Ett problem som drabbar många husägare då och då är dåliga markförhållanden. Oberoende av husets ålder kan markförhållandena ändras över tid, det kan bero på vibrationer, förändringar i vattennivåer eller andra externa orsaker. Urbana miljöer är speciellt drabbade eftersom det ofta finns omfattande byggarbeten eller andra pågående renoveringsprojekt som kan påverka marken i närheten. Vid de tillfällen marken blir drabbad av någon typ av störning, kan den tappa delar av sin bärighetsförmåga vilket kan leda till sättningsproblem.

Typiska tecken på sjunkande byggnader är sprickor i väggarna, ojämna golv eller avlopp som strular. Skadorna kan leda till olika konsekvenser – allt från estetiska defekter till fuktskador, beroende på hur omfattande sättningsproblemen har hunnit bli. De redan framträdande tecknen i huset betyder att det finns potentiella skade- och reparationskostnader gömda i byggnaden. Om sättningsproblemen inte behandlas i tid kan kostnaderna för konsekvenserna öka påtagligt. Värdet på ditt hus kommer att sjunka, tillsammans med de sjunkande golven – detta kommer naturligtvis påverka husets försäljningspris.

Mer än en miljon

Baserat på vår erfarenhet av att lösa sättningsproblem, vet vi att säljaren kommer behöva sänka priset på huset om det har ett pågående sättningsproblem. Ett liknande uttalande har också gjorts av Anders Lewén, franchisetagare för Svensk Fastighetsförmedling i Bromma, som säger att ” En villa med bra läge i Bromma, som är runt 150 kvadratmeter stor, skulle kosta ungefär 10-15 miljoner kronor. Om du har ett sättningsproblem i det huset skulle det påverka priset negativt med minst 1 miljon kronor, beroende på typ av sättning.” Beroende på problemets storlek kan det grovt uppskattas att värdet på huset sjunker med 5-15%, jämfört med ett hus utan sättningsskador. Det är också sannolikt att förutse en ökad försäljningstid för fastigheten, eftersom köpare föredrar att undvika dessa typer av problem.

Hur du ökar försäljningspriset på din bostad

Enkelt och snabbt

Sättningsproblem kan behandlas förhållandevis effektivt. Det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet är att öka markens bärighet under byggnaden. Geobear har utvecklat en metod där flytande geopolymerer injekteras i marken under byggnaden där de regerar, expanderar och binder jorden till en stark massa. Det bär sedan byggnadens vikt och stoppar ytterligare sättningar. Hus som redan har sjunkit kan även återställas till ursprungligt läge och stabiliseras där.

Själva processen är enkel och snabb. Du behöver inte heller flytta någonstans under reparationen. Vanligtvis kan ett husprojekt genomföras på några dagar, samtidigt som du är på jobbet och barnen i skolan. Materialen som används är testade och säkra för miljön och har en livstid som överstiger 100 år. Det ges alltid en garanti på genomfört arbete, som täcker huset oavsett om ett ägarbyte sker.

Att behandla marken ökar försäljningspriset markant jämfört med att sälja huset med ett pågående sättningsproblem. Baserat på siffror som erhållits från att studera marknaden, så kommer ett genomfört stabiliseringsprojekt ge en bra avkastning genom ett högre fastighetsvärde vid försäljning av huset.

Om du är på väg att sälja din bostad (eller planerar att göra det i framtiden) och misstänker en pågående sättningsskada, kontakta Geobear för en inspektion och vidare vägledning.

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

Vi genomför projekt i alla storlekar och svårighetsgrader,

– Villor
– Bostadsrättsföreningar
– Industrilokaler
– Infrastrukturprojekt

Hör av dig med dina frågor idag.

Geobear
Kistagången 20B
164 40 Kista

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.