Hur Geobear säkrade E-handelns sjunkande golven utan avbrott

(10 oktober, 2018)

Byggnader är tunga, och ibland är vikten av allt stål och betong för mycket att bära. Ett sjunkande golv, sprickor i väggarna eller sneda ställage kan göra att en verksamhet stannar, under tiden som anläggningen stabiliseras. Traditionella åtgärder är långsamma och dyra, men användningen av innovativ teknik kan säkra upp en byggnad med minimala störningar.

Geobear, en global ledare inom stabilisering och lyft av stora industrigolv, injekterar ett innovativt byggmaterial – geopolymer – ned i den mark som har blivit instabil. Med huvudsaklig verksamhet i Europa och Kina satsat vi på banbrytande geopolymerteknik och har genomfört mer än 200 000 bostads-, kommersiella och industriella projekt runt om i världen.

När en betongplatta har sjunkit på grund av tomrum i marken eller på grund av tung belastning, erbjuder Geobear tekniska lösningar som kan användas med minimal inverkan på affärsverksamheten. Processen kräver ingen omfattande yta för en byggarbetsplats eller något schaktningsarbete. Arbetet kan genomföras stegvis, vilket innebär att endast ett litet område av ett golv behöver stängas av åtgången. Det innebär att företag kan fortsätta med verksamheten som vanligt, medan Geobear metodiskt arbetar sig från område till område för att stabilisera eller lyfta golvet.

Geobear Asia Team, hittar störningsfria lösningar för sjunkande golv

Geobear Asia Team, hittar störningsfria lösningar för sjunkande golv

Lyfta och stabilisera ett lager för E-handeln

Geobears lösningar är lämpliga för alla typer av fastigheter, var som helst där ett golv sjunker. Från hotell till fabriker, logistikcenter och  stormarknader. De snabba, störningsfria lösningarna värderas särskilt av E-handelsbolag, där kontinuerliga lager- och logistikflöden kan haverera på grund av sättningsproblem i lokalerna.

Ett 26 000 kvadratmeter stort lager som drivs av ett ledande kinesiskt E-handelsföretag drabbades av marksättning, vilket påverkar dess operativa effektivitet och försatte både företaget och de anställda i fara. För att säkerställa att verksamheten kunde fortgå och logistikflödet säkras, var företaget tvungen att lösa sättningsproblemen inom 50 dagar (en högtid för E-handeln närmade sig!). Företaget hade tre alternativ: Att göra ingenting och acceptera de växande riskerna; att satsa på en traditionell betonginjekteringslösning, eller att undersöka potentialen hos geopolymerinjektion.

Eftersom sättningsproblemen behövde lösas utan att verksamheten tvingades stänga, var endast Geobears geopolymerinjektering en möjlig lösning. Traditionella lösningar skulle ha krävt att verksamheten flyttades till en annan plats, följt av stora, tunga byggarbeten och återuppbyggnad av golven. Ett sådant omfattande arbete hade pågått i flera månader. Det skulle i sin tur lett till stopp i verksamheten, med enorma kostnader som följd.

Geobear erbjöd en unik störningsfri lösning för markförbättring, för att möta den krävande tidsplanen. De önskade resultaten uppnåddes genom borrning av 12 millimeter hål ned i marken, följt av en geopolymerinjektering i dessa. Detta förbättrade grundens bärighet och lyfte tillbaka golven till ordinarie nivå – allt med millimeterprecision. Projektet slutfördes på endast 40 dagar, utan omfattande avbrott i verksamheten eller i leveranserna till E-handelsföretagets kunder.

Genom att dra nytta av Geobears avancerade teknik kan olika företag, så som E-handeln, hålla sin verksamhet rullande genom hela markstabiliserings-projektet. Geobear räddade nästan sex månader av E-handelsbolagen verksamhet, vilket gjorde att kunderna kunde få sina leveranser i tid.

Geopolymerer påväg till en fastighet nära dig

Ett golvlyft med Geobear-metoden på ett lager

Ett golvlyft med Geobear-metoden på ett lager

Ett typiskt arbete för Geobear är lokaler med höga ställage, där man ibland använder sig av automatisk utrustning för att flytta gods. Endast en liten skillnad på nivån på golvet, kan påverka ställagens placering mot varandra snabbt och tydlig med ökad höjd. Vilket i vissa fall har lett till att maskiner har misslyckats med sina avsedda arbetsuppgifter.

Geobear använder exakt laserövervakning för att säkerställa att golvet återförs till önskad nivå, med millimeter tolerans, vilket möjliggör fortsatt användning av autonoma maskiner.

Alternativen för en hektiskt arbetsplats att lösa problemet med ojämna golv är begränsade. Alla stopp i verksamheten kommer att ha stor inverkan på siffrorna på sista raden. Därför väljer ägare till stora lokaler Geobear för att implementera en lösning. Geobears metoder är dammfria, vilket gör att vi kan arbeta på vilken plats som helst och under alla förhållanden. Vi genomför också stabilisering och lyft av betongplattor utomhus, var rörelse till exempel har påverkar framkomligheten för fordon. Andra genomförda industriprojekt, utöver fastigheter, är  stabilisering av stora spårbundna kranar.

Installationen av nya våningar (t.ex. mezzaningolvsystem), inom befintliga anläggningar blir allt vanligare. Men i många fall kan de befintliga golven eller grunden inte klara av ytterligare vikt. Här kan Geobear använda ett material med hög densitet för att gör det möjligt för området att klara ytterligare belastningar.  Därmed tillåts anläggning att växa genom att utnyttja höjden i byggnaden.

 

 

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

Vi genomför projekt i alla storlekar och svårighetsgrader,

– Villor
– Bostadsrättsföreningar
– Industrilokaler
– Infrastrukturprojekt

Hör av dig med dina frågor idag.

Geobear
Kistagången 20B
164 40 Kista

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.