Hur påverkar sättningsproblem finanserna?

(31 maj, 2018)

En verksamhetsfokuserad artikel av Risto Valakari – Commercial Director, Geobear Nordics

Översikt

Urbanisering är en pågående megatrend som betyder att människor och företag flyttar i allt högre grad till tätare befolkade områden, d.v.s. städer. Med avseende på byggande och geoteknik, betyder detta att lämpliga områden för byggande blir värdefullare eftersom efterfrågan ökar och den bästa marken vanligtvis redan är bebyggd.
En viss typ av affärsverksamhet (såsom logistikcentrum) placeras därför vanligtvis utanför städerna på mindre värdefulla områden eftersom deras verksamhet kräver mycket mark.

Olyckligtvis genererar marken under byggnader ibland problem under byggnadens livscykel. Detta leder till en situation då byggnaden inte får stöd från den bärande grunden enligt den ursprungliga konstruktionen.
Oberoende av vad som är orsaken till problemet upptäcks konsekvenserna väldigt ofta först som visuella problem, såsom sprickor i golv och väggar eller som något lutande byggnader. Med tiden eskalerar problemet och först när de dagliga verksamheterna i byggnaden påverkas, övervägs en åtgärd.

Hur kan sättningsproblem påverka verksamheter?

Någon som jobbar i anläggningen, låt oss ta ett logistikcentrum som exempel, kan upptäcka eventuellt sättningsproblem genom att uppmärksamma sjunkande golv. Det kan påverka den dagliga verksamheten genom tippande hyllor och icke-fungerande automatiska lagersystem. Något som är ännu värre är att en sjunkande betongplatta kan medföra ett säkerhetsproblem genom fallande laster och vältande gaffeltruckar.

För en affärsidkare är det enkelt att överföra problemet i siffror; Hur mycket kostar det att få produktionsstopp i ett automatisk lager som vanligtvis är i drift 24/7? Eller hur mycket kostar det att hålla logistikområdet stängt på grund av säkerhetsrisk? Och hur kan utmaningen övervinnas?

Låt oss ta det ett steg vidare till fastighetsägaren. När hyresgästen inte kan bedriva sin verksamhet måste de få problemet löst med minsta möjliga avbrott i sin verksamhet och utan behov av att flytta arbetsområden – vilket vanligtvis betyder avbrott i verksamheten och förlorad inkomst.

Följaktligen minskar hyresintäkterna / kassaflödet för fastighetsägaren till följd av förlustutjämning eller i värsta fall går de fullständigt förlorade om hyresgästen flyttar ut permanent. Bortse inte heller ifrån byggnadens värdeminskning, eftersom det förekommer ett pågående sättningsproblem som gör att byggnaden inte längre kan hyras av vissa typer av verksamheter. Sammantaget minskar investeringsvärdet signifikant.

Vad kan göras?

Om man tittar från verksamhetens och fastighetsägarens perspektiv, borde sättningsproblemet lösas före det utvecklas till ett problem för själva driften av verksamheten.

Att tidigt upptäckta tecken på sättningsproblem är kritisk, eftersom den billigaste lösningen är att ingripa före problemet har en påtaglig inverkan på affärsverksamheten.

Vad är den totala kostnaden?

När aktiviteter inte kan genomföras enligt planer, mångdubblas prislappen för reparationen på grund av utebliven produktion. Vår erfarenhet är att den egentliga renoveringskostnaden kan vara lägre än 10 %, jämfört med värdet av den förlorad produktionen – från ett exempel i en fabrik med sjunkande golv. I stora tillverkningsanläggningar är det möjligt att den indirekta kostnaden för sättingsproblem, baserat på förlorad produktion, kan överskrida 100 miljoner kr.

 

Figur 1. Total reparationskostnad med traditionella metoder

 

Traditionellt har sättningsproblem lösts genom ett brett spann av metoder, såsom pålning, jetinjektering och omgjutning av golven. Dessa metoder har lett till att anläggningarna inte kunnat användas under en lång tidsperiod. Återigen medför denna tidsåtgång en indirekt kostnad för verksamheten och ägarna.

Så vad är en innovativ alternativ lösning för traditionella metoder?

Geobear har utvecklat en metod genom vilken sättningsproblem kan lösas genom injektering av geopolymerer med en snabb reaktionstid. Det betyder att oavsett vilken byggnad, golv eller väg som sjunkit kan den lyftas och stabiliseras snabbt och med minimal påverkan på verksamheten.

 

Figur 2. Total reparationskostnad med injektering av geopolymer

Figur 2. Total reparationskostnad med injektering av geopolymer

Jämfört med alternativen, genomförs arbetet inom ett begränsat område i taget och eftersom materialet reagerar omedelbart är fastigheten färdig att börja användas igen, direkt efter den sista injekteringen är slutförd.

När sättningsproblem repareras med Geobear-metoden, kan verksamheten fortsätta som vanligt och fastighetsägaren behöver inte känna någon stress för sin inkomst.

Geopolymerinjektering

Kostnadsjämförelse

Vid jämförelse av totalkostnaden framträder en intressant punkt: Ska det här problemet endas hanteras av underhålls- och reparationansvariga på anläggning?

Diagrammet visar ett verkligt verksamhetsproblem, där val av en lämplig metod kan spara projektkostnaden många gånger om.

Det syns tydligt att den som kan fortsätta bedriva sin verksamhet som vanligt utan störningar gynnas. Ansvarar man för budgeten för sådana reparationer lönar det sig att titta en andra gång på den totala kostnaden.

Figur 3. Total kostnad för geopolymerer jämfört med traditionell metod

Figur 3. Total kostnad för geopolymerer jämfört med traditionell metod

Kan Geobear hjälpa dig?

Om du misstänker sättningsproblem i dina fastigheter, kontakta en av våra experter för att boka en inspektion och få personlig rådgivning.
Vi tror på att våra lösningar sparar kostnader – enormt mycket mer än budgeterade reparationer.

Kontakta oss idag!

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]obear.com

Vi genomför projekt i alla storlekar och svårighetsgrader,

– Villor
– Bostadsrättsföreningar
– Industrilokaler
– Infrastrukturprojekt

Hör av dig med dina frågor idag.

Geobear
Kistagången 20B
164 40 Kista

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.