Åtgärda spårlägesfel och sättningar under servicefönster

Ända sedan den industriella revolutionen har tåg ändrat sättet som vi lever och gör affärer på. Vårt järnvägsnät sträcker sig över stora delar av planeten och kopplar ihop människor med varandra med en ökad hastighet och effektivitet. När delar av järnvägsnätet inte fungerar som det ska, skapar detta förseningar i systemet. I en värld där tid är pengar kan förseningar på järnvägen kosta många miljoner.

Förebyggande underhåll av järnväg

Hela järnvägsspåret och specifika bandelar påverkas när marken under dem rör sig eller sätter sig. Det leder till att delar av järnvägen sjunker, så att rälsen som ska bära upp höghastighetståg och tunga godsvagnar spricker eller flyttar på sig.

Sättningsskador på grund av svag mark kan även leda till vattenskador under jorden, vilket kan leda till att stationer, broar och andra delar av järnvägsnätet blir instabila. Traditionellt järnvägsarbete är dyrt, omständligt och tidskrävande. Det krävs att rälsen flyttas medan marken grävs ur och förstärks. Geobear har ett bättre, geotekniskt alternativ för spårunderhåll och sjunkande räls.

Ofta är traditionell spårriktning inte den bästa lösningen, eftersom problemet ligger i att markens bärighet inte är tillräcklig. Så länge bärigheten inte förbättras, kommer ballasten och in sin tur spåret att röra sig. Marken behöver med andra ord förstärkas.

Pålning är i många fall inte ett alternativ eftersom det kräver stora, tidskrävande åtgärder som stoppar järnvägstrafiken. Då är injektering av geopolymer en bättre lösning eftersom det kan göras under servicefönster nattetid utan att hindra trafiken.

Sättningar i järnväg - Spårunderhåll

Geobear erbjuder förebyggande och avhjälpande underhåll för den svenska järnvägen

Vår järnväg är uppförd på mark som ibland inte har den bärighet som behövs för att motstå den intensiva belastning som den utsätts för – det visar sig i akuta spårlägesfel eller besiktningsanmärkningar efter att spårlägesmätningar har utförts.

Genom att förstärka och stabilisera marken under ballasten kan Geobear behandla orsaken och undvika att sättningsskador uppstår.

Fördelar med geopolymerinjektering för järnväg:

  • Redan inom 15 minuter efter injektering kan tung trafik fortsätta på behandlat område!
  • Geobears arbete stör oftast inte pågående trafik och kräver inget schaktningsarbete.
  • Geopolymer är en miljösäker lösning som är fullständigt tät mot fukt.
  • Geobears produkter kan lyfta tung infrastruktur och väger en bråkdel av betong.

Förebyggande

  • Geobear kan behandla sträckor/bandelar med försämrad bärighet och förstärka områden som behöver tåla tyngre trafik framöver.

Avhjälpande

  • Sträckor som spårriktas flera gånger per år beror sannolikt på dåliga markegenskaper och dessa kan åtgärdas genom att förstärka marken.
  • Bandelar i behov av ballastbyte då lera, jord eller annat material från marken nått ballastbädden tyder på sättningar och dessa kan Geobear behandla.

Geopolymerinjektering för järnväg

Metoden är snabb – Genom att använda vår geopolymerteknologi för järnvägsunderhåll, kan vi stabilisera sjunkande järnvägar mycket snabbt. Med Geobear kan tågen börja rulla som vanligt igen bara 15 minuter efter att sista injekteringen genomförts. Vår lösning är den överlägset snabbaste markförstärkningslösningen på marknaden.

Metoden är kostnadseffektiv – Geobears lösning är mycket kostnadseffektiv. Eftersom vårt arbete orsakar minimalt med avbrott, och kan med fördel förläggas under redan planerade servicefönster.

Metoden är noggrann – Vårt arbete är noggrant samtidigt som det är snabbt och effektivt. Geobear anpassar arbetet efter gällande lokala anvisningar och trafikverkets föreskrifter. Vårt material har använts i över 200 000 projekt världen över.

Pålitliga och hållbara lösningar

Underhåll av svenska järnvägar kan bli mycket enklare. Under nästan 40 år har Geobear genomfört över 200,000 projekt i över 38 länder, vilket bevisar fördelarna med våra stabiliserande och markförstärkande lösningar.

Geobear arbetar aktivt med en policy för noll skador bland våra anställda, allmänheten och på miljön. Läs mer om geopolymer, samt hur de fungerar i marken, bland våra vanliga frågor och svar.

Är du intresserad av Geobears järnvägsunderhåll och lösningar för järnväg? Kontakta oss för att boka in ett möte!

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

Vi genomför projekt i alla storlekar och svårighetsgrader,

– Villor
– Bostadsrättsföreningar
– Industrilokaler
– Infrastrukturprojekt

Hör av dig med dina frågor idag.

Geobear
Mätarvägen 12,
196 37 Kungsängen

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.