Vår innovativa injekteringsteknik

Geobears innovativa injekteringsmetod med vår unika tvåkomponentslösning däribland geopolymer, påbörjade företagets resa i Finland under 1970-talet och sedan dess har nya tekniska lösningar skapats av företaget som vuxit och spridit sig över världen. Geopolymeren är en del i vår tvåkomponentslösning vi kombinerar med ett av våra unika material med varierande egenskaper för maximal effekt, anpassad efter markens egenskaper. Första injekteringarna skedde i en finsk matbutik där sättningar hade uppstått. Företaget Geobear är de globala huvudmarknaderna under ett och samma tak med vår innovativa injekteringsteknik som gemensam utgångspunkt.    

Hur åtgärdar vi sättningar?

När vi utför en av våra olika lösningar för att åtgärda sättningar använder vi oss av injektering. Vid injektering borras flera 12 – 15 millimeters hål i marken intill fastigheten med förutbestämda mellanrum, vanligen längs ett hörn eller en sida av huset där sättningen uppstått. Rör förs ned i marken snett under grunden till ett eller flera förutbestämda djup.  Injekteringen sker genom en slang som kopplas till röret och Geobears tvåkomponentslösning injekteras genom röret och ned i marken under grunden. Tvåkomponentslösningen är ett expansivt material som med 10 000 kilopascal sätter igång en kemisk process när de kombineras vid mötet i marken. Teknikerna styr expansionen vid injekteringen och med millimeterprecision håller de koll på rörelserna i marken. Geopolymeren i kombination med Geobears unika material packar och binder marken omkring sig samt ökar markens bärighet upp till fem gånger. 

Injektera istället för att gräva

Geobear erbjuder flera olika variant av grundförstärkningar. För fastighetskunder är vår vanligaste metod markförstärkning vilket förstärker marken kring fastighetens grund för att stabilisera grunden. Sättningen kan också orsaka att byggnaden sjunker och möjligheter till att lyfta grunden på plats finns. Stabilisering sker också i bland annat industrilokaler och på lager där golvet satt sig, vilket kan uppmärksammas genom att plattan spricker eller att separata plattor trycks ihop och uppåt. Injekteringarna sker då vanligtvis med borrhål genom plattan istället för i marken intill grunden vilket förstärker marken under plattan och förhindrar att fastigheten fortsätter sjunka och sätta sig.  

Vid tomrumsfyllning använder vi oss också av injektering för att fylla ut tomrum av olika storlekar, exempelvis rör, källare, tunnlar, grottor, schakt och kulvertar. Beroende på utrymmets storlek använder vi antingen enbart vår utvalda tvåkomponentslösning eller gör en kombination med Leca-kulor för att fylla upp tomrummet. Lätta material är utvalda för att inte belasta och lägga extra vikt på tomrummet. Tvåkomponentslösningen går sedan att avlägsna om behovet av utrymmet skulle uppstå på nytt.  

Alternativ teknik till pålning

Våra kostnadseffektiva lösningar med injektering av vår tvåkomponentslösning är en alternativ störningsfri metod till pålning. Genom att injektera istället för att gräva och schakta sparar ni tid och de boende kan bo kvar i fastigheten och arbetet på företaget kan fortgå. Våra lösningsåtgärder tar enbart en eller ett fåtal dagar för våra fastighetskunder, företags- och industrikunder.