Golvutjämning stabiliserar och höjer hela eller delar av en sjunkande platta. Vår tvåkomponentslösning injekteras under plattan. Under härdningsfasen, när geopolymeren expanderar, härdar och förstärker den det bärande lagret innan den höjer nivån på plattan.

 

Lyftet, som kan vara så mycket som upp till 30 centimeter, övervakas kontinuerligt med laser och sker med millimeterprecision.
Golvutjämning kan användas i bostadsfastigheter för att förstärka en sjunkande platta.
I industrianläggningar kan golvutjämning lösa flera problem:

 • Lyfta en platta som sjunkit.
 • Neutralisera gungande och vibrerande golv.
 • Säkerställa kontinuitet i affärsverksamheten.

 

Bärigheten i marken kan förstärkas ytterligare genom fler injektioner av geopolymer på djupet,
i enlighet med vår metod för markförstärkning.

 

Platser där vår lösning används

 • Stormarknader och butiker – Arbetet kräver ingen rivning och äventyrar inte den allmänna säkerheten. Verksamheten kan fortgå och större arbeten kan vi utföra då verksamheten är stängd, även under natten. 
 • Flygplatser och hamnar – Geobear utför nivåutjämning på landningsbanor och taxibanor vid flygplatser såväl som plattor och asfaltsytor i hamnar. Det snabba arbetet kan ske under natten för att undvika att den normala driften störs och ytan kan återigen användas inom några timmar.
 • Kommersiella och industriella lokaler – Stabiliseringen kan göras nästan helt störningsfritt. Arbetet slutförs snabbt och verksamheten kan fortsätta som vanligt under tiden.
 • Bil- och gångvägar – Gepolymerens korta härdningstid gör att vägarna kan trafikeras av fordon och gångtrafikanter nästan omedelbart. Arbetet går snabbt och är mycket kostnadseffektivt då ingen rivning eller schaktning krävs.
 • Övrig infrastruktur – Vår lösning kan användas för att öka bärigheten av marken i olika typer av infrastruktur. Den fungerar idealiskt för att åtgärda sättningar och tomrum i allt från vägar och trottoarer till järnvägsövergångar och landningsbanor. Vår teknik blir ofta vald framför traditionella metoder tack vare dess minimala påverkan på trafiken och långa livslängd under dynamisk belastning.

 

Fördelar

 • Damm- och nästintill störningsfri process.
 • Arbetet slutförs vanligtvis inom några dagar.
 • Effektiv kompaktering av det bärande lagret.
 • Inga avbrott i kommersiell eller industriell verksamhet.
 • Plattan kan lyftas från några millimeter till i gynnsamma fall omkring trettio centimeter.
 • Lyftet kontrolleras med lasermätare som säkerställer 0,5-millimeterprecision.

 

Teknisk data

 • Lyft upp till 30 cm
 • Maximalt expansionstryck: 10 Mpa
 • Geopolymerens densitet: varierar från 45 till 120 kg/m³ (ibland högre)
 • Geopolymerens expansionskapacitet: upp till 30 gånger den initiala volymen
 • Olika geopolymerer kan injekteras i både torra och våta förhållanden

 

Den här tekniken rekommenderas till

 • Nivåutjämning av ojämna golv, vägar, gångbanor, trottoarer och landningsbanor.
 • Förebyggande, t.ex. vid renovering av byggnader som står på instabil mark.
 • Stabilisering av gungande och vibrerande golv eller infrastruktur.

 

Kontakta Geobear

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Våra projekt