Geobear erbjuder geotekniska lösningar för golvlyft, golvutjämning och golvstabilisering. När golv sviktar, lutar eller är ojämna beror det ofta på sättningar under byggnaden. Många tror att det är dyrt och jobbigt att räta upp och lyfta golv som har sjunkit, men Geobear erbjuder geotekniska lösningar som är både snabbare och mer kostnadseffektiva än traditionella metoder.

Geobears lösningar kan lyfta golv och betongplattor så att de jämnas ut – detta på ett mycket störningsfritt sätt. I vanliga fall kan Geobear lyfta golv, eller konstruktioner på endast en dag. Vid större projekt kan golvlyftet planeras så att det inte stör verksamheten eller de om bor i huset.

De vanligast lyften som Geobear utför är golvlyft. Industrigolv drabbas ofta av sättningar som gör att golven sjunker. Detta leder till att truckar inte kommer fram till ställagen och verksamhetens effektivitet drabbas. Men Geobear erbjuder även andra typer av lyft:

Geobear erbjuder bland annat följande lösningar:

Golv som har sjunkit är ett ganska vanligt problem. Med Geobears lösningar för golvlyft kan man jämna ut och räta upp sneda, lutande golv på ett störningsfritt sätt. Geobear kan även lyfta vägar, gator, järnvägar, parkeringsplatser och flygplatsers landningsbanor som har sjunkit eller satt sig. Vid behov kan arbetet göras på nätter och veckoslut. Det gör lösningarna mycket lämpliga för verksamheter eller platser som inte kan stängas igen under reparationen.

geobear golvlyft

Golvutjämning görs kontrollerat och säkert

Innan byggnader eller grunder lyfts, undersöker Geobears tekniker noggrant marken i området. Med hjälp av olika tester och geotekniska analyser kontrolleras bland annat ifall konstruktionen fortfarande sjunker, eller om sättningarna har stannat av. Om teknikerna bedömer att sättningen fortfarande pågår genomförs lyft tillsammans med markförstärkning. Markförstärkningen genomförst på djupet med hjälp av injektering av geopolymer djupt ned i marken för att öka bärigheten. Golvlyft genomförs genom injektering av geopolymerer på ett mindre djup, där de expanderar och kompakterar marken för att sedan lyfta golvet eller konstruktionen ovanför.

Själva reparationen börjar med att man borrar små hål igenom de golv eller betongplattor som har sjunkit. Sedan installeras rör i hålen genom vilka expanderande geopolymerer injekterars. Det expanderande geopolymeret fyller först alla tomrum, därefter expanderar det och lyfter upp golvet konstruktionen som har sjunkit till önskad nivå. Hela processen är övervakad och tekniker följer aktivt vad som händer med hjälp av bland annat lasermätare. På det här sättet kan du känna dig trygg med att lyftet genomförs säkert och kontrollerat.

Geobears lösning för golv lyft och golvutjämning är väldigt exakt, vid behov kan vi jämna ut golv och lyfta dem med mindre än en millimeters noggrannhet. Geopolymer som injekteras i marken blir hårt nästan omedelbart. 15 minuter efter att ett golv eller en betongplatta har lyfts kan en lastbil köra över det behandlade området.

Golvlyft och lyft av byggnader

Geobears lösning för golvlyft kan även användas för att lyfta byggnader. Geobears golvutjämning och lyft görs utan mekanisk kraft. Om till exempel hörnet på en byggnad har sjunkit så kan Geobear med hjälp av injektering av specialanpassade geopolymer ner i marken, lyfta hörnet med hjälp av expansionskraften i materialet.

Geopolymeren fyller igen de hålrum som finns under golven och i marken genom att gå från flytande till fast form samtidigt som det expanderar. När hålrummen är uppfyllda fortsätter expansionen och golvet eller byggnaden som finns ovanför lyfts. Genom åren har Geobear lyft och jämnat ut många olika typer av golv och byggnader – allt från betongplattor i industrilokaler till golv i små villor.

Fördelar med geotekniska golvlyft

Då man lyfter ett golv eller en byggnad med geopolymer används ingen mekanisk kraft, vilket gör den här lösningen till ett enklare alternativ än att till exempel lyfta med domkraft. Under reparationsarbetet behöver inte heller golvet brytas upp då arbetet sker genom små borrhål. Det krävs inte heller någon schaktning eller stora maskiner.

Lyftet görs med millimeterprecision. Vid behov kan golv och byggnader lyftas upp till 30 centimeter med hjälp av geopolymerer. Reparationsarbetet innebär minimala störningar i verksamheten, eller vardagen för de som arbetar eller bor i byggnaden. Dessutom är det en kostnadseffektiv metod i jämförelse med traditionella metoder för att lyfta ett golv.

Geobear tar tillvara på sin erfarenhet från nästan 40 års genomförande av reparationslösningar och golvlyft. Varje projekt genomförs enligt de processer som utvecklats för att uppnå ett utmärkt resultat.

Hur görs Geobears golvlyft?

1. Sättningsbesiktning för stabilisering

Geobears tekniker kommer ut till din arbetsplats eller bostad och undersöker markförhållandena och orsaken till att golvet eller byggnaden sjunkit. En sättningsbesiktning genomförs så att alla förutsättningar kartläggs och Geobears ingenjörer kan ta fram en specialutformad lösning för just ert lyft.

2. Design och planering

Geobears ingenjörsteam tar tillsammans med våra projektansvariga fram den lösning för lyft av golv eller byggnad, som lämpar sig bäst för just dina markförhållanden och det specifika projektet. Tillsammans planerar vi projektutförande för att minimera störningen samtidigt som vi säkerställer önskat resultat.

3. Borrning och installation av injekteringsrör

Väl på plats borrar Geobears tekniker små hål, cirka 12 millimeter i diameter med jämna mellanrum genom golvplattan som behöver lyftas. Om det rör sig om ett lyft av en yttervägg, hörn eller byggnad kan ofta borrning ske utifrån utan att borra i golvet.

Injekteringsrören installeras sedan i dessa hål. Golvet behöver inte brytas upp, eftersom injekteringshålen borras i skarvarna mellan plattorna om sådana finns. När injekteringen är genomförd kan hålen lätt fyllas igen och förseglas, så att reparationerna inte lämnar några störande spår.

4. Injektering och stabilisering

Geopolymer injekteras i jorden i flytande form, så att den kan tränga in på ett kontrollerat sätt i alla tomrum under hela plattan, väggen eller konstruktionen som ska lyftas. När geopolymeret har fyllt tomrummen övergår den till gelfas och slutligen stelnar den helt.

Under reparationsprocessen binder geopolymeren eventuell lösa jorden i området, och expanderar sedan för att kompaktera marken och lyfta golvet. Lyftet syns direkt och geopolymeret uppnår fullgod bärighet på cirka 15 minuter, då kan du använda golvet som vanligt igen.

5. Verifiering

Golvet, byggnaden eller konstruktionens övervakas under hela injekteringen. Med precis lasermätning kan Geobear omedelbart registrerar minsta rörelse. När golvet eller byggnaden lyft följs detta med mycket hög precision. Geobears tekniker är observanta inte bara på mätningen utan även tecken som byggnaden eller golvet ger ifrån sig, såsom ljud eller visuella signaler för att vara säkra på att lyftet sker kontrollerat och säkert.

Intresserad av golvlyft eller vill du ha en offert?

Om du är i behov av golvlyft och vill ha en snabb lösning på problem med ojämna golv eller byggnader som sjunkit, ring oss på 010 – 14 550 15 eller fyll i vårt kontaktformulär. Våra experter hjälper dig att hitta rätt lösning idag!

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

Vi genomför projekt i alla storlekar och svårighetsgrader,

– Villor
– Bostadsrättsföreningar
– Industrilokaler
– Infrastrukturprojekt

Hör av dig med dina frågor idag.

Geobear
Kistagången 20B
164 40 Kista

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.