Golvstabilisering

Om golvet i byggnaden sjunker eller det uppstår sprickor i sockeln, så har sannolikt markförhållandena under strukturen förändrats. Geobear:s lösning för golvstabilisering är en noggrant kontrollerad process, i vilken geopolymer injekteras direkt under golvplattan eller fundamentet som har satt sig. Geopolymeret fyller tomrummen under bjälklaget och stöder konstruktionen omedelbart.

Golvstabilisering förhindrar

  • fundament, golv, betongplattor, gator, vägar och järnvägsspår från att sätta sig
  • plattorna från att gunga

golvstabiliseringGeopolymer kan även injekteras i marken I förebyggande syfte, till exempel om man vet att strukturen är på instabil mark och det finns en risk att den kan sjunka i framtiden. Reparationsarbetet sker alltid så störningsfritt som möjligt. Till exempel stabiliseras vägar vid behov ett körfält i taget, så att trafiken kan fortsätta nästan som vanligt under reparationsarbetet. Under reparationsarbetet behöver inte de bärande konstruktionerna söndras och brytas upp. Geobear utnyttjar sin erfarenhet på mer än 35 år av reparationslösningar. Varje projekt genomförs enligt de processer som utvecklats för att uppnå ett utmärkt resultat.

1. Besiktning

Våra professionella team reder ut markförhållanden och orsaken till sättningarna. Samtidigt kontrolleras placeringen av värmekablar och man väljer de geopolymerer som skall användas för projektet.

2. Borrning och installering av injekteringsrören

Små hål, ca 6-12mm i diameter, borras med jämna mellanrum genom golvplattan eller fundamentet som har satt sig. Injekteringsrören installeras sedan i dessa hål. Golvet eller strukturerna behöver inte brytas upp, eftersom injekteringshålen borras i sömmarna mellan plattorna. När injekteringen är klar, fylls hålen igen och förseglas, så att reparationerna inte lämnar några störande spår.

3. Injekteringen och stabilisering

Geopolymer injekteras i jorden i flytande form, så att den kan tränga in på ett kontrollerat sätt i alla tomrum i hela plattan. När geopolymeret har fyllt tomrummen blir den som gelatin och slutligen stelnar den. Under reparationsprocessen binder geopolymeren den lösa jorden från området, och blir därmed en reviderad stödstruktur. Geopolymeret härdnar till den krävda styrkan på cirka 15 minuter. Efter det kan den behandlade jorden återigen bära de laster som krävs.

Strukturens beteende övervakas under injekteringen med en exakt lasermätanordning som omedelbart registrerar minsta möjliga lyft. Om golv- eller vägytan höjs kan injekteringen stoppas, eftersom rörelsen av strukturen visar att jorden har nått en tillräcklig motkraft för att bära laster.

Intresserad av våra tjänster eller vill du ha en offert?

Om du märker att byggnaden har satt sig eller du ser sprickor på sockeln, och du vill ha en snabb lösning på problemet, ring oss på 010 – 14 550 15 eller fyll i vårt kontaktformulär. Våra experter hjälper dig att hitta rätt lösning.