Golvutjämning – Geoteknisk stabilisering och golvlyft

Många kan tro att det är dyrt och jobbigt att lyfta golv som har sjunkit. Med de lösningar som Geobear erbjuder kan man ändå lyfta golv och betongplattor snabbt och störningsfritt. I mindre objekt kan man lyfta konstruktioner under en dag, och även större projekt kan planeras så att lyftet eller golvutjämningen inte stör de som bor i huset eller företagets verksamhet.

Geobear erbjuder bland annat följande lösningar:

  • Golvutjämning
  • Lyft av byggnader
  • Lyft av grundplattor

Med de lösningar som Geobear erbjuder kan man även lyfta vägar och gator, järnvägar, parkeringsplatser och flygplatsers landningsbanor som har sjunkit.

Sjunkande golv före och efter

Lyft av konstruktioner görs kontrollerat och säkert

Innan konstruktioner eller grundplattor lyfts, undersöker man noggrant jorden som finns under. Med hjälp av undersökningarna kontrollerar man bland annat ifall konstruktionen fortfarande sjunker eller om den har stannat av. Ifall man bedömer att sättningen fortsätter så injekteras geopolymer ner i marken där man stabiliserar och tätar de olika jordlagren och på det sättet stoppar man sättningen.

Själva reparatation börjar med att man borrar hål igenom de golv eller grundplattor som har sjunkit. Sedan installerar man rör i hålen genom vilka man injekterar det expanderande geopolymeret. Det expanderande geopolymeret fyller först alla tomrum, därefter expanderar det och lyfter upp konstruktionen som har sjunkit till önskad nivå. Hela processen är övervakad och man följer med vad som händer med flera olika mätinstrument. På det här sättet kan man säkra sig om att lyftet göra säkert och kontrollerat.

Lätt att lyfta golv som sjunkit

Golv som har sjunkit är ett ganska vanligt problem. Med Geobear:s lösningar för golvutjämning kan man jämna ut sneda golv störningsfritt och vid behov kan arbetet göras på nätter och veckoslut. Det här gör lösningen ideal för objekt som inte kan stängas under reparationen.

Geobear:s lösning för golvutjämning är väldigt exakt, vid behov kan man jämna ut golv och lyfta dem med millimeters nogrannhet. Geopolymeret som injekteras i marken hårdnar nästan omedelbart, och cirka 15 minuter efter att ett golv eller en betongplatta har behandlats kan en lastbil köra över det behandlade området. När golvet är lyft till den nivån man vill, sjunker det inte mer.

Golvlyft

Lyft av byggnader görs utan mekanisk kraft

Geobears lösning för golvutjämning kan även användas för att lyfta byggnader. Ifall hörnet på byggnaden har sjunkit injekteras geopolymer direkt i marken under grunden. Först fyller geopolymeret de olika hålen som finns i marken, efter det expanderar geopolymeret och lyfter byggnaden som finns ovanför.

Denna lösning lämpar sig bäst för byggnader som är på ett plan eller några våningar högt. Genom åren har Geobear lyft och jämnat ut många olika typer av byggnader allt från små villor till stora industribyggnader. Då man lyfter en byggnad med geopolymer används ingen mekanisk kraft, det här gör den här lösningen till ett mildare alternativ än att till exempel lyfta med domkraft.

Fördelar med golvlyft

  • Byggnader, konstruktioner och golv som har sjunkit kan lyftas snabbt och säkert
  • Lyftet görs med millimeters noggrannhet. Vid behov kan byggnader lyftas till och med 30cm
  • Reparationsarbetet stör inte vardagen för husets invånare eller fabrikens verksamhet

Intresserad av våra tjänster eller vill du ha en offert?

Om du vill ha mer information om Geobear och våra tjänster, eller om du funderar på om de kan hjälpa dig och vara en lösning på ett sättningsproblem, ring oss på 010 – 14 550 50 eller fyll i vårt kontaktformulär. Våra experter hjälper dig att hitta rätt lösning.