Grundförstärkning

Geobear:s senaste innovation, den expanderande geopolymerpelaren, erbjuder en idealisk lösning för grundförstärkning och strukturellt stöd för objekt som har satt sig och som finns på svag jord. Pelaren kan installeras direkt under konstruktionen i jorden, där den:

  • förstärker dåligt packad jord
  • ger ett stöd för de bärande konstruktionerna
  • löser konstruktioners sättningsproblem som orsakats av vatten

grundförstärkningMed geopolymerpelarna kan man stöda och grundförstärka många olika typer av objekt, till exempel villor, sommarstugor, fabriksbyggnader och kommersiella byggnader. De är också lämpliga för att grundförstärka broar, järnvägar och gator.

De internationellt patenterade pelarna är ett snabbt och störningsfritt alternativ till traditionell pålning och grundförstärkningsmetoder. Man kan även använda dem för att reparera en misslyckad pålning. Eftersom ingen schaktning behövs, eller byggnader behöver rivas upp då man installerar pelarna är totalkostnaderna oftast mindre än med andra lösningar.

 

Geopolymerpelarna är ett snabbt och säkert stöd för konstruktionen

Att installera geopolymerpelarna är en snabb och enkel process. När problemområden har kartlagts, borrar man ett ungefär 55mm stort hål genom grunden eller betongplattan. Genom hålet och ner i jorden förs ett flexibelt PowerPile element, som man sedan fyller med expanderande geopolymer. Tack var en kemisk reaktion expanderar geopolymeret och mångfaldigar storleken på pelarelementet.

När pelaren expanderar tätar den jorden runtomkring, beroende på jordens skick och vilka egenskaper den har kan pelaren nå en diameter på 30cm. Geopolymeret som injekteras i pelarelementet hårdnar nästan omedelbart, vilket gör att grunden snabbt får ett långsiktigt stöd. Beroende på jorden kan man med geopolymerpelare antingen bromsa upp eller helt och hållet stoppa sättningen.

Geopolymerpelarna lämpar sig för alla jordar

Geopolymerpelarna kan utnyttjas i alla jordar. I tjock lera och andra typer av lerjord fastnar pelaren i den omgivande jorden med hjälp av kohesion. I grus- och sandjordar baseras pelarens bärighet på friktion, det vill säga när pelaren expanderar in i den omgivande jorden skapar den en stark friktionskraft. Om den svaga jorden bara sträcker sig ner på några meters djup, kan pelaren göras så att den når ända ner till den hårda grunden. Vid behov kan upp till 6 meter långa pelare installeras. De kan installeras på upp till 11 meters djup.

Geobear:s experter planerar varje reparation individuellt, och vid behov kan flera pelare installeras vid samma objekt. Beroende på objektet och på jorden kan upp till 10 pelare installeras under en dag.

Intresserad av våra tjänster eller vill du ha en offert?

Om du vill ha mer information om Geobear och våra tjänster, eller om du funderar på om de kan hjälpa dig och vara en lösning på ett sättningsproblem, ring oss på 010- 14 550 15 eller fyll i vårt kontaktformulär. Våra experter hjälper dig att hitta rätt lösning.