Sjunker marken runt huset?

Markförstärkning är en nödvändig åtgärd när jorden under en byggnad inte är tillräckligt stark och stabil, eftersom det finns det en risk att byggnader och konstruktioner sjunker och sätter sig. Markförstärkning med hjälp av Geobears innovativa lösning förbättrar och stabiliserar jordens bärighet direkt under grunden. Detta utan schaktning, vibrationer eller andra störningar.

Geobears metod för markförstärkning, eller markstabilisering som det ibland kallas, använder sig av geopolymer, som injekteras ner i marken till förutbestämda djup. Väl i marken expanderar den med en kraft på upp till 10 000 kilopascal. Då geopolymeren expanderar packar den och binder marken omkring sig. På så vis förstärks marken och förhindrar att byggnader och konstruktioner fortsätter sjunka och sätta sig. Med geopolymerinjektering kan bärigheten förbättras på förhand, till exempel när byggnaders användningsområde ändras, eller när belastningen på byggnaden förväntas öka av annan anledning.

Geopolymerinjektering kan utnyttjas i nästan alla typer av jordar och kan användas för att stabilisera en mängd olika typer av objekt. Några vanliga användningsområden där geopolymerer är en bra lösning är för villor, industribyggnader, produktionsanläggningar, vägar, järnvägar, flygplatser och lagerlokaler. Byggnader och konstruktioner kan även vid behov lyftas tillbaka till önskad nivå med millimeterprecision.

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Jordens bärighet förbättras snabbt och kostnadseffektivt

Markstabilisering

Innan själva reparationsarbetet påbörjas undersöker Geobears expertteam noggrant jorden som finns under grunden. Med hjälp av tester tar man reda på hur djupt injekteringen av geopolymer ska ske för bästa resultat. Testerna visar även vilken typ av geopolymer som bör användas för bästa möjliga markförstärkning och för att maximera jordens bärighet.

När markförhållandena sedan är kända planeras projektet i detalj. Behandlingen sker sedan genom att borra små hål längs med, eller genom grunden eller betongplattorna. Genom de små hålen, med en diameter på dryga 1 centimeter, installeras injekteringsrör genom vilka geopolymer sedan injekteras till önskat djup. Processen bygger på att geopolymeren, som är i vätskeform, först penetrerar de håligheter som finns i jorden, varpå den sedan övergår till fast form, expanderar och binder samt kompakterar den omkringliggande jorden.

Injekteringen övervakas med lasermätare som visar när marken har nått önskad bärighet. Geopolymeren som injekteras i jorden härdar på cirka 15 minuter, och den önskade bärigheten uppnås. Markförstärkning har aldrig varit så smidigt som nu!

Fördelar med geoteknisk markförstärkning

  • Marken kan förstärkas, tätas och stabiliseras snabbt och störningsfritt.
  • Det går att stabilisera marken och jorden på bara några timmar.
  • Det går att injektera geopolymer på ett litet, avgränsat område.
  • Geopolymerer som Geobear använder är säkra, eftersom de inte löser sig i vatten eller belastar den omgivande jorden och marken.
  • Geobears geopolymer är vattenavstötande och binder dessutom marken
  • Din verksamhet kan vara igång samtidigt som markförstärkning genomförs

Det innebär att Geobears lösningar för markförstärkning är snabba, precisa och prisvärda alternativ.

Intresserad av Geobears tjänster för markförstärkning?

Om du vill ha mer information om Geobear och våra tjänster, eller om du funderar på om geopolymerinjektering kan vara en lösning på ditt sättningsproblem, ring oss eller fyll i vårt kontaktformulär. Våra experter hjälper dig att hitta rätt lösning!