Markstabilisering – Förbättra markens bärighet snabbt och enkelt

Om jorden inte är tillräckligt stabil och stark, finns det en risk för att byggnader eller konstruktionen sjunker och sätter sig. Markstabilisering med Geobears lösning  förbättrar och stabiliserar jordens bärighet direkt under grunden. Detta utan schaktning, vibrationer eller andra störningar.

MarkstabiliseringMetoden använder sig av geopolymer som injekteras djupt ner i marken. Där det expanderar de med en kraft på upp till 10 000 kilopascal. Då geopolymeren expanderar gör den marken runtomkring sig tätare. På det sättet förhindrar den att byggnader och konstruktioner sjunker och sätter sig. Med geopolymerinjektering kan bärigheten förbättras på förhand, till exempel när byggnadens användningsområde ändras. Eller när belastningen på byggnaden ökar av annan anledning.

Man kan utnyttja geopolymer injektering i nästan alla typer av jordar och det kan användas för att stabilisera en mängd olika typer av objekt, till exempel villor, industribyggnader, kommersiella byggnader, parkeringsplatser och vägar. Konstruktionerna kan även vid behov lyftas tillbaka till önskad nivå med millimeterprecision.

Jordens bärighet förbättras snabbt och kostnadseffektivt

Innan själva reparationsarbetet börjar undersöker Geobear:s expertteam noggrant jorden som finns under grunden. Med hjälp av testerna tar man reda på hur djupt man skall injektera geopolymeret och vilka typer av geopolymer som skall användas för att maximera jordens bärighet.

När man vet vilka markförhållandena är, borrar man små hål genom grunden eller betongplattorna. I de små hålen, med en diameter på ca 2cm, installeras injekteringsrör genom vilka man injekterar geopolymer så djupt som man önskar. Först så penetrerar geopolymeret som är i vätskeform i håligheter som finns i jorden, varefter den expanderar och tätar den omkringliggande jorden.

Injekteringen övervakas med lasermätare som visar när jorden har nått önskad bärighet. Geopolymeret som injekteras i jorden härdar på cirka 15 minuter, och den önskade bärigheten för konstruktionen nås.

Fördelar med Geopolymer injektering

  • Marken kan tätas och stabiliseras snabbt och störningsfritt.
  • På mindre platser kan man stabilisera marken och jorden på några timmar.
  • Vid behov, kan man injektera geopolymer på ett litet, avgränsat område.
  • Geopolymerer som Geobear använder är säkra, eftersom de inte löser sig i vatten eller belastar den omgivande jorden och marken.

Intresserad av våra tjänster?

Om du vill ha mer information om Geobear och våra tjänster, eller om du funderar på om de kan hjälpa dig och vara en lösning på ett sättningsproblem, ring oss eller fyll i vårt kontaktformulär.
Våra experter hjälper dig att hitta rätt lösning.