Geoteknisk pålning

Traditionell pålgrundläggning är en omfattande, tidskrävande och kostsam lösning. Geobears lösningar för pålning förstärker underlaget med hjälp av expanderande geopolymerer, för att påla marken på ett snabbare och smidigare sätt – ofta till en lägre kostnad – för pålning av grund och för att stödja existerande byggnader.

Geopolymerer injekteras genom ett flexibelt och expanderande PowerPile-hölje, via ett litet 30-50 millimeters hål – och skapar en pelare. Den här metoden saktar ned eller stoppar sättningen fullständigt, samtidigt som geopolymerpålarna kompakterar marken runt omkring sig.

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vad är pålning?

Pålning är en metod för att stabilisera och stödja byggnader genom att göra marken starkare under dem. Genom att genomföra en pålgrundläggning håller sig byggnaden ovanpå marken stabil. Detta sker genom att långa pålar slås djupt ned i marken från ytan. Pålningsarbeten utförs vanligen när det översta lagret av marken är för svagt för att bära byggnaden som ska byggas, eller som redan finns.

Vid ett sådant fall sträcker sig pålarna ner genom marken tills de når berg eller hårt kompakterad jord.

Traditionell pålning av grund vs. Geobear PowerPileTraditionell pålning av grund vs. Geobear PowerPile
 

Pålning används oftast vid byggen av höghus, där all tyngd är tydligt koncentrerad till en begränsad yta. Traditionell pålning använder vanligtvis stora och tunga stål- eller betongpålar, som slås ned i marken i en omfattande byggnadsprocess. Det finns flera olika typer av pålar, med olika användningsområden, pris och implementering.

Spetsburen påle: Spetsburen påle är den typ som används när det översta lagret av marken består av svag jord. Pålens ände vilar på det hårdare skiktet djupt nere i marken (berggrunden) för att stödja byggnaden och kringgår det svagare toppskiktet.

Stålkärnepåle: Stålkärnepålar är stora, tunga stålpålar som förs ner i foderrör, efter att dessa har borrats in i berggrunden. Därpå fylls tomrummet mellan stålkärnan och foderröret igen med betong för att skapa en stabil påle.

Friktionspåle: Friktionspålar använder sig av sidogående krafter för att stötta byggnaden, särskilt i sandjordar. Desto djupare ner i marken de går, desto mer inbäddade blir de och desto mer överför de belastningen från byggnaden till marken runtomkring pålarna.

Kohesionspåle: Kohesionspålar används i lerjordar. Lasten från byggnaden tas upp av kohesionskrafterna mellan pålens mantelyta och leran.


PowerPile påle expanderar på plats

PowerPile – En expanderande geopolymerpåle

Detta är en modern och väldigt effektiv typ av pålgrundläggning. Denna unika teknologi för att stötta konstruktioner är patenterad av Geobear. PowerPiles, alltså geopolymerpålar, är lämpliga både för att behandla sättningsproblem och för att stärka upp väldigt svag mark. De erbjuder det stöd som krävs från en pålad grund, samtidigt som processen är mer effektiv och mindre störande än traditionell pålning.

För att installera geopolymerpålar borras först små hål – upp till 50 mm – via vilka pålarna, bestående av expanderande höljen, sätts ned i marken. En kraftigt expanderande geopolymer injekteras sedan inuti höljet, vilket skapar en påle med en diameter av upp till 400 mm, som stelnar nästan omedelbart.

PowerPile geopolymerpålar eliminerar behovet av kostsamma och störande traditionella pålningsprojekt. Användningen av PowerPiles pålning resulterar i mindre oordning och störningar under projektet, samt ett lägre pris.

Fördelar med PowerPile-pålning

PowerPile geopolymerpålar eliminerar behovet av kostsamma och störande pålningsprojekt. Användningen av PowerPile-pålning resulterar i mindre oordning och störningar under projektet, samt ett lägre pris. Geobears pålar kan användas där traditionell pålning inte är möjligt – de kan till och med installeras inomhus.

PowerPile pålning installation - Geobear

  • Snabbt: PowerPile-pålar installeras genom ett litet borrhål och kräver således ingen utgrävning
  • Störningsfritt: Vi behöver inga stora, tunga maskiner för pålning, så du kan bo kvar i hemmet
  • Kostnadseffektivt: Våra lösningar är i regel mycket billigare än traditionella metoder
  • Precist: Arbetet planeras, utförs och övervakas med en hög nivå av precision
  • Miljöneutralt: Våra geopolymerer är stabila och läcker inte ut kemikalier mark eller grundvatten
  • Flexibelt: PowerPiles kan enkelt anpassas till olika djup och kan dessutom användas inomhus

 

Dessutom uppnår geopolymeren 90% av sin härdnad på bara 15 minuter och 100% inom 24 timmar. Det innebär att området som förstärkts kan användas igen så fort Geobear lämnar platsen!

 

PowerPile pålning olika djup inomhus PowerPiles kan användas på olika djup, både inomhus och utomhus


Vem kan utnyttja PowerPile-pålning?

PowerPile grundförstärkning villa

Pålning av husgrund

Våra geopolymer kan användas för injektering till ett djup på 9 meter, under många olika typer av grunder och kan användas för att avhjälpa problem med misslyckad pålning eller där byggnaden kräver markförstärkning. Geobears lösningar för säkert stöd av konstruktioner konsoliderar den underliggande marken och ökar dess bärighet, vilket resulterar i ett långsiktigt stöd för grunden. En unik och patenterad process, som är ett snabbt och störningsfritt alternativ till traditionell pålning av grunden.

Vår metod för stöd av konstruktioner, PowerPile, använder geopolymerpelare som kan injekteras direkt under betongplattor och byggnadsfundament. Geopolymerpelare är idealiska för områden som är svåra att komma åt, eftersom de inte kräver stora pålningsriggar eller strukturer för lastöverföring. Geobears pålningsmetod för markförstärkning skapar minimala störningar genom ljud, damm eller allmän oreda.

Så går det till

Efter en sättningsinspektion och riskanalys har utförts för att fastställa platsen, samt omfattningen av sättningen, så kommer Geobears lastbil med utrustningen. Materialet kan färdas genom slangar till slutpunkten, så lastbilen behöver inte ens parkera i närheten.

PowerPile pålning

Boka en sättningsbesiktning av Geobear

Om du ser varningstecken, så som sprickor, ojämna golv eller dörrar som sitter fast, så kan det bero på sättningsproblem. I så fall är det viktigt att åtgärda problemen innan skadorna blir allvarligare. Boka en sättningsinspektion av Geobear genom att ringa oss på 010-14 550 15, eller använda kontaktformuläret här nedanför.