Skärminjektering – Förebygg vattenintrång med geoteknisk vattentätning

Geobear:s skärminjektering blir allt vanligare i flera länder. De ökande översvämningarna under de senaste åren har framkallat ett behov av förebyggande åtgärder för vatteninträngning och också fasta barriärer i mättade miljöer. Den process som Geobear använder följer de grundläggande principerna för vår metod för geopolymerinjektering. De material vi använder har slutna celler och är ogenomsläppliga, vilket betyder att injekteringen och efterföljande expansion av materialen bildar en tät barriär mot eventuella vätskor.

Vi använder vår skärminjektering på byggplatser, där en barriär behövs för att underlätta byggarbetet eller där konstruktioner redan är under vattenlinjen och deras kvalitet riskeras av vattenmigration. Våra specialistingenjörer planerar ett arbetspaket utifrån syftet med arbetet och med beaktande av eventuella miljömässiga överväganden. Vi använder endast miljövänliga material.

Geopolymerer och vatten

Vattengenomsläpplighetstester har utförts både på rena geopolymerer och på prover av injekterad mark, med utnyttjande av platsgjutna geopolymerdensiteter på närmare 50 kg/m3. Denna densitet anses vara låg för en platsgjuten geopolymerdensitet (eftersom den platsgjutna densiteten påverkas av ett antal faktorer, bland annat det mottryck som den expanderande geopolymeren utsätts för). Därför är detta i allt väsentligt ett worst case-scenario.

Utifrån testresultaten drogs slutsatsen att geopolymerstrukturen utgörs av nästan helt slutna porer som inte släpper in vatten. Den mycket låga vattengenomsläpplighet som uppmättes för de injekterade markproverna berodde på närvaron av slumpmässiga mikroskador. Sammanfattningen av testerna drog slutsatsen att geopolymeren i det närmaste var ogenomsläpplig och i praktiken inte påverkades av uppsugningen av vatten. Detta erbjuder ett utmärkt skydd mot markerosionsproblem orsakade av vatten.

Fördelar

  • Reducering av markerosion.
  • Omedelbara resultat för blockering av läckage.
  • Förebyggande av marksättning.
  • Ett snabbt och ekonomiskt alternativ till ombyggnation.
  • Miljömässigt neutral

Intresserad av våra tjänster eller vill du ha en offert?

Om du vill ha mer information om Geobear och våra tjänster, eller om du funderar på om de kan hjälpa dig och vara en lösning på ett sättningsproblem, ring oss eller fylla i vårt kontaktformulär. Våra experter hjälper dig att hitta rätt lösning.