Konsten att stabilisera golv

Stabilisering Geobear

Om golvet i byggnad rör sig när det belastas, så har sannolikt markförhållandena under golvet förändrats. Geobears lösning för markstabilisering är en noggrant kontrollerad process, som stoppar rörelserna i golvet och får din verksamhet att rulla vidare i stadigt.

Andra områden som kan vara i behov av stabilisering är till exempel vägar i betong, eller andra konstruktioner som under last sviktar.

Geobears markstabilisering genomförs genom att geopolymer injekteras direkt under golvet eller fundamentet som rör sig. Geopolymeret fyller tomrummen, binder marken och stöder konstruktionen omedelbart.

Geobear har specialutformade geopolymerer för olika typer av applikationer. För stabilisering, när golv eller konstruktioner rör sig när de belastas använder vi geopolymerer med hög densitet för att säkerställa att konstruktionen efter behandlingen klarar av trycket ovanifrån.

Golvstabilisering förhindrar att:

  • Fundament, golv, betongplattor, gator, vägar och järnvägsspår rör sig under last
  • Golvet och plattorna gungar, lutar eller sviktar

Geopolymer kan även injekteras i marken i förebyggande syfte, om du vet att byggnaden kommer utsättas för ökad belastning. Då genomför Geobear markförstärkning.

När Geobear genomför markstabilisering görs det så störningsfritt som möjligt. Vilket innebär att din verksamhet kan vara igång som vanligt samtidigt som våra tekniker stabiliserar golvet. Vid stabilisering av motorvägar stängs vid behov bara ett körfält i taget, och endast under en kort sträcka – så att trafiken kan fortsätta nästan som vanligt under reparationsarbetet. Geobear genomför även arbetet under den tidpunkt där trafikflödet är som lägst, eller företagsprocesserna störs minst.

Hur görs Geobears geotekniska markstabilisering?

Stabilisering

1. Sättningsbesiktning för stabilisering

Geobears tekniker kommer ut till din arbetsplats och undersöker markförhållandena och orsaken till att konstruktionen rör sig under last. En sättningsbesiktning genomförs så att alla förutsättningar kartläggs och Geobears ingenjörer kan ta fram en specialutformad lösning för just ert stabiliserings arbete.

2. Design och planering

Geobears ingenjörsteam tar tillsammans med våra projektansvariga fram den stabiliseringslösning som lämpar sig bäst för era markförhållanden och det specifika projektet. Tillsammans planerar vi projektutförande för att minimera störningen samtidigt som vi säkerställer önskat resultat.

3. Borrning och installation av injekteringsrör

Väl på plats borrar Geobears tekniker små hål, cirka 12mm i diameter med jämna mellanrum genom golvplattan eller fundamentet som behöver stabiliseras. Injekteringsrören installeras sedan i dessa hål. Golvet eller strukturerna behöver inte brytas upp, eftersom injekteringshålen borras i skarvarna mellan plattorna om sådana finns. När injekteringen är genomförd kan hålen lätt fyllas igen och förseglas, så att reparationerna inte lämnar några störande spår.

4. Injektering och stabilisering

Geopolymer injekteras i jorden i flytande form, så att den kan tränga in på ett kontrollerat sätt i alla tomrum under hela plattan, vägen eller fundamentet. När geopolymeret har fyllt tomrummen övergår den till gelfas och slutligen stelnar den helt.

Under reparationsprocessen binder geopolymeren den lösa jorden i området, och skapar därmed ett stabilt stöd för plattan. Geopolymeret uppnår fullgod bärighet på cirka 15 minuter. Efter det kan den behandlade jorden bära de laster som krävs av den.

5. Verifiering

Golvet, vägen eller konstruktionens övervakas under injekteringen. Med precis lasermätning kan Geobear omedelbart registrerar minsta rörelse. När golv- eller vägytan visar första tendens till lyft stoppas injekteringen, eftersom rörelsen är ett bevis att marken har uppnått tillräcklig bärighet för att klara av lasten.

Intresserad av stabilisering eller vill du ha en offert?

Om du är i behov av markstabilisering och vill ha en snabb lösning på problemet, ring oss på 010 – 14 550 15 eller fyll i vårt kontaktformulär. Våra experter hjälper dig att hitta rätt lösning.

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

Vi genomför projekt i alla storlekar och svårighetsgrader,

– Villor
– Bostadsrättsföreningar
– Industrilokaler
– Infrastrukturprojekt

Hör av dig med dina frågor idag.

Geobear
Mätarvägen 12,
196 37 Kungsängen

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.