Uppfyllning av tomrum med geopolymerer – Snabbt och enkelt

Uppfylling av tomrumGeobear:s uppfyllning av tomrum kan användas för att fylla igen tomrum av alla storlekar. Våra system är idealiska för igenfyllnad av rörledningar, källare, tunnlar, grottor, gruvschakt och kanaler. Geobear utnyttjar beroende på storlek och läge ett antal olika material för att fylla igen tomrum. Våra lösningar har visat sig vara ett supersnabbt alternativ till konventionell igenfyllnad av tomma utrymmen. Alla våra material är återvinningsbara, så om man senare behöver tillgång till tomrummet kan geopolymeren avlägsnas.

Vid behov kan vi även tillhandahålla en speciellt bärande lösning vid uppfyllning av tomrum. Denna kan ledas in direkt via ett litet hål, vilket erbjuder en störningsfri lösning för kundens behov.
I Geobear:s process för uppfyllning av tomrum ingår igenfyllnad av tomrummet, antingen med en viss geopolymer eller med en kombination av avaktiverade klinkerkulor och geopolymer. Injekteringen görs med lätta material som inte överbelastar den underliggande grunden. I fall konstruktionen ovanför tomrummet är skadad, kan marken mellan tomrummet och konstruktionen behandlas med Geobear:s lösningar för grundförstärkning.

 

 

Reparationsarbetet

Förundersökning
Tomrummets volym och form fastställs. Reparationsmetoderna fastställs genom en planeringsprocess.

Förberedelser för installation
Layout för planering av installationshålen för injektering av geopolymeren.

Geopolymerinjektering
Injektering av en geopolymer som är avsedd för uppfyllning av tomrummet. Om klinkerkulor används, sker geopolymerinjekteringen bland lättklinkerkulorna eller endast upptill (intrados) för att uppnå bindning och kompression.

Fördelar med lösningen

  • En unik, expanderad strukturell geopolymer som blir superlätt och har goda lastbärande egenskaper.
  • Produceras på plats av en vätskebas och kan hällas, pumpas eller injekteras i tomrum, hål eller mellanliggande utrymmen – eller lateralt över långa sträckor.
  • Expanderas före placering och med en kort gelningstid tränger den undan kvarstående vätskor och kan användas även under vatten.
  • Geopolymer kan appliceras tillsammans med klinkerkulorna, vilket ger en perfekt bindning.

Intresserad av våra tjänster eller vill du ha en offert?

Om du vill ha mer information om Geobear och våra tjänster, eller om du funderar på om de kan hjälpa dig och vara en lösning på ett sättningsproblem, ring oss på 010 – 14 550 15 eller fyll i vårt kontaktformulär. Våra experter hjälper dig att hitta rätt lösning.