Miljön

Vi är fast beslutna att bevara miljön och att aktivt bidra till ett grönare samhälle. Detta innebär att vi tänker igenom vilken påverkan det vi gör har på miljön. Oavsett om det handlar om mängden bränsle vi använder, materialen vi injekterar, miljörisken som vår verksamhet har eller avfallet vi skapar så kollar vi på varje enskilt område och, där det är möjligt, minskar eller förbättrar det vi redan gör. Till exempel har vi intyg för standard BS ISO 14001:2015 och är stolta över de miljöegenskaper som vårt tillvägagångssätt för harts-injektering har. Vi jobbar med vår leverantör för att utveckla nya typer av harts för att förbättra såväl användningsområden som miljöprestanda. Detta har gett oss möjligheten att kunna informera kunder inom alla områden, kommersiella, infrastruktur och bostäder att vi inte skapar några miljöfaror för framtida generationer.

Geopolymer och miljö

När det gäller geopolymerbaserade processer, är det förståeligt att fråga om eventuella effekter på miljö, hälsa och säkerhet. Geobear har redan från början haft en strikt politik för dessa ämnen – för att skydda både sina anställdas och klienternas hälsa, och för att bevara ekosystemen.

Geobear geopolymer har ingen negativ inverkan på miljön. Miljökonsekvensbedömningen som utförd av Stantec Ltd, ett globalt företag för jord- och grundvattenskonsultation, gällande potentiella miljöfaror för geopolymerer i kontrollerade vatten, har visat att geopolymer inte förorenar grundvattnet.

Enligt testkörningen finns ingen märkbar närvaro av farliga ämnen eller icke-farliga föroreningar i geopolymer, eftersom de flesta komponenterna i geopolymeren, när de är blandade, bildar stängda och mycket tätt bundna molekylkedjor. Resultaten av laktester visade att utsläppet skulle vara av en mängd och koncentration som är så liten att det undanröjde någon nuvarande eller framtida risk för försämring av kvaliteten på det mottagande grundvattnet.

Ref. Stantec / Esi consulting 66682TN1

 

< TILLBAKA