Hållbarhet

Vårt företag är dedikerade till hållbarhet i konstruktioner och vi ser noggrant på frågor så som snabb hantering av reparationer, effektiv materialprestanda, samordnad verksamhetshantering, regelbunden övervakning, leva upp till etisk standard, företagshälsovård och säker arbetsmiljö, bättre finansiella lösningar för kunder och flexibla arbetstider såväl som tillgodogörande av kunskap från relaterade akademiska, tekniska och sociala sammanhang. Vi vill att vår verksamhet ska vara hållbar eftersom att vi bryr oss om att kunna leverera lösningar till marknaden, både nu och i framtiden.

 

De viktigaste frågorna inom hållbarhet för oss är

1) att säkerställa att det arbete vi utför, i den grad det är möjligt, är en ”en gång för alla”-lösning som inte kräver upprepat och oplanerat arbete; och

2) att våra affärsresor är så ekonomiska och förorenar så lite som möjligt. Utvecklingen av effektiva elektriska fordon har till exempel nått det stadium där vi kan börja överväga att använda dem inom hela företaget, både för bilresor och leverans av material. Elektriska fordon använder inte bara mindre bränsle men är också mycket tystare och producerar mindre utsläpp.

Geobear – din ansvarstagande och omsorgsfulle partner

När det gäller harts-baserade processer, är det naturligt att undra över möjlig påverkan på miljö, hälsa och säkerhet. Ända från start, har Geobear antagit en strikt policy kring dessa frågor. Både för att skydda våra teknikers och kunders hälsa, samt för att bevara ekosystemet.

Geobear geopolymerer har ingen negativ miljöpåverkan 

Studier av det polymeriserade hartset har visat att det inte kontaminerar marken (Miljöpåverkan). Detta eftersom de olika komponenterna tillsammans bildar slutna och mycket tätt sammanbundna molekylkedjor.

Mängden geopolymerer som injekteras överstiger sällan 2 till 4 % av områdets volym (mellan 0.2 och 1 % i vikt.)

Spridningen av geopolymererna från injekteringspunkten är begränsad, upp till 2 meter, eftersom polymerisering är en mycket snabb process. 90 % av projekten utförs nära markytan, på ett djup mellan 3 och 4 meter.

Koldioxidavtryck

Processen släpper ut mycket lite koldioxid jämfört med traditionella lösningar. Borrarbetet utförs med energisnåla elektriska borrar. Vidare avslutas projekten fort – 2 till 10 gånger snabbare än vid mikro-pålning. Jämfört med betong krävs mindre transporter. Fem ton flytande geopolymerer som transporteras med tankbil kan under marken expandera till 70m³ polymeriserat harts.

Emballage

Tankbilarna är utrustade med fasta tankar i rostfritt stål, som fylls på från återanvändbara depå-tankar. Det innebär att vi inte förbrukar något emballage, och inte producerar något avfall.

Geobears dotterbolag har följande certifieringar:

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001.

Geobears material har bedömts av bl.a. Byggvarubedömningen.

 

< TILLBAKA