Grundförstärkning

Behöver du hjälp med att förstärka eller laga grunden på huset? Geobear erbjuder ett antal olika lösningar för grundförstärkning och markförstärkning.

När ditt hus visar tecken på sättningsskador, såsom sprickor i väggar eller grundsula och sjunkande golv kan grundförstärkning vara aktuellt. Att marken sätter sig beror på förändrade markförhållanden där marken under grunden inte längre orkar bära upp byggnaden eller konstruktionen och den “sätter sig”.

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Olika metoder för grundförstärkning

Geobear genomför grundförstärkning med hjälp av olika metoder. Det vanligast sättet att genomföra en grundförstärkning är genom att markförstärka under husets grund. Det görs genom geopolymerinjektering snett in under husets bärande delar. Exakt hur projektet genomförs bestäms genom en första sättningsinspektion på plats och en speciellt designad plan för just din byggnad eller konstruktion.

För lösare jordar är Geobear senaste innovation, den expanderande geopolymerpelaren PowerPile™, en idealisk lösning för grundförstärkning och strukturellt stöd för objekt som har satt sig, eller står på svag jord. Det är ett snabbt och effektivt sätt att förstärka, laga eller renovera en husgrund.

Pelaren kan installeras direkt under konstruktionen i jorden, där den:

  • Förstärker dåligt packad jord
  • Ger ett stöd för de bärande konstruktionerna
  • Förstärker grunden och motverkar fortsatta sättningar

Med geopolymerpelarna kan Geobear stöda och grundförstärka många olika typer av objekt, till exempel villor, sommarstugor, fabriksbyggnader och kommersiella byggnader. De är också lämpliga för att grundförstärka broar, järnvägar och annan typ av infrastruktur.

PowerPile grundförstärkning villa

PowerPile grundförstärkning

Geopolymerpelarna är ett snabbt och säkert stöd för grundförstärkning

De internationellt patenterade geopolymer-pelarna är ett snabbt och störningsfritt alternativ till traditionell pålning och andra grundförstärkningsmetoder. Eftersom ingen schaktning behövs och inga golv behöver rivas upp vid installation är totalkostnaderna oftast lägre än med andra lösningar.

När problemområden har kartlagts, borrar man ett ungefär 55 millimeter stort hål genom grunden eller betongplattan. Genom hålet och ner i marken förs sedan ett flexibelt PowerPile-element. När röret är på plats till önskat djup injekteras det sedan med expanderande geopolymer. Det mycket starka höljet gör att geopolymer-pålen nu antar en pålliknande form och mångdubblar sin storlek samtidigt som den kompakterar marken omkring sig.

Beroende på jordens skick och vilka egenskaper den har kan geopolymer-pålen uppnå en diameter på upp till 30 centimeter. Geopolymer som injekteras i pelarelementet härdar nästan omedelbart, vilket gör att grunden snabbt får ett långsiktigt stöd. Beroende på markförhållandena kan grundförstärkning med geopolymerpelare antingen bromsa upp eller helt och hållet stoppa sättningen.

» Läs mer om geopolymer

Geoteknisk grundförstärkning lämpar sig för alla jordar

Geopolymerpelarna eller markförstärkning genom geopolymerinjektering, kan användas i alla jordar.

Markförstärkning med geopolymerinjektering är lämpligt i de flesta fall och Geobears snabbast och mest effektiva lösning. Ett vanligt villaprojekt genomförs oftast på endast en dag. Ett mer omfattande projekt för industrin eller infrastrukturen genomförs ofta på några dagar istället för veckor eller månader som med traditionella metoder.

Powerpile-pålar kan användas när markförhållandena är mycket utmanande. Powerpile pålarna för grundförstärkning kan utformas på olika sätt beroende på markförhållandena. All tillverkning av de specialanpassade PowerPile-elementen sker i Geobears egna anläggningar i nära samarbete med våra ingenjörer. Detta för att säkerställa att grundförstärkning via Geobear sker tryggt, säkert och med hög kvalitet.

Geobears experter team planerar varje grundförstärknings-projekt individuellt och designar en lösning med hjälp av markförstärkning med geopolymerinjektering, med Powerpile-pålar eller med en mix av båda metoderna.

» Läs mer om geoteknisk pålning

Fördelar med geoteknisk grundförstärkning

Snabbt – Geobears metoder för grundförstärkning är betydligt snabbare än motsvarande lösningar med hjälp av traditionella metoder, detta eftersom det inte krävs något grävarbete eller behov av stora maskiner.

Effektivt – Majoriteten av våra villaprojekt genomförs på endast 1 dag. Markförstärkning genom geopolymerinjektering görs genom 12 millimeters borrhål och PowerPile-pålning genom 55 millimenters.

Prisvärt – Geoteknisk grundförstärkning innebär en effektiv lösning, där enbart de drabbade området behandlas, utan behov av att stoppa verksamheten eller flytta ut. Det gör projektet tids- och kostnadseffektivt.

Intresserad av grundförstärkning och vill ha en offert?

Om du vill ha mer information om Geobear och våra tjänster, eller om du har funderingar kring ett specifikt projekt ring oss på 010-14 550 15 eller fyll i vårt kontaktformulär. Våra experter hjälper dig att hitta rätt lösning för grundförstärkning och boka in en sättningsinspektion!