Behöver du hjälp med att förstärka eller laga grunden på huset? Geobears senaste innovation, den expanderande geopolymerpelaren PowerPile™, erbjuder en idealisk lösning för grundförstärkning och strukturellt stöd för objekt som har satt sig, eller står på svag jord. Det är ett snabbt och kostnadseffektivt vis för att förstärka, laga eller renovera en husgrund. Pelaren kan installeras direkt under konstruktionen i jorden, där den:

  • Förstärker dåligt packad jord
  • Ger ett stöd för de bärande konstruktionerna
  • Löser sättningsproblem som orsakats av vatten
  • Förstärker och reparerar grunden

Med geopolymerpelarna kan man stöda och grundförstärka många olika typer av objekt, till exempel villor, sommarstugor, fabriksbyggnader och kommersiella byggnader. De är också lämpliga för att grundförstärka broar, järnvägar och gator.

» Läs mer om PowerPile-pålning

PowerPile grundförstärkning villa

PowerPile grundförstärkning

Geopolymerpelarna är ett snabbt och säkert stöd för grundförstärkning

De internationellt patenterade geopolymer-pelarna är ett snabbt och störningsfritt alternativ till traditionell pålning och andra grundförstärkningsmetoder. Man kan även använda dem för att reparera en misslyckad pålning. Eftersom ingen schaktning behövs och inga byggnader behöver rivas upp då man installerar pelarna är totalkostnaderna oftast lägre än med andra lösningar.

När problemområden har kartlagts, borrar man ett ungefär 55mm stort hål genom grunden eller betongplattan. Genom hålet och ner i jorden förs ett flexibelt PowerPile-element, som man sedan fyller med expanderande geopolymer. Tack var en kemisk reaktion expanderar geopolymeret och mångfaldigar storleken på pelarelementet.

När pelaren expanderar tätar den jorden runtomkring, vilket förstärker grunden. Beroende på jordens skick och vilka egenskaper den har kan pelaren nå en diameter på upp till 30cm. Geopolymeret som injekteras i pelarelementet hårdnar nästan omedelbart, vilket gör att grunden snabbt får ett långsiktigt stöd. Beroende på jorden kan grundförstärkning med geopolymerpelare antingen bromsa upp eller helt och hållet stoppa sättningen.

» Läs mer om geopolymer

Geoteknisk grundförstärkning lämpar sig för alla jordar

Geopolymerpelarna kan utnyttjas i alla jordar. I tjock lera och andra typer av lerjord fastnar pelaren i den omgivande jorden med hjälp av kohesion. I grus- och sandjordar baseras pelarens bärighet på friktion, det vill säga när pelaren expanderar in i den omgivande jorden skapar den en stark friktionskraft. Om den svaga jorden bara sträcker sig ner på några meters djup, kan pelaren göras så att den når ända ner till den hårda grunden.

Vid behov kan upp till 6 meter långa pelare installeras. De kan installeras på upp till 11 meters djup. Geobears experter planerar varje reparation individuellt och vid behov kan flera pelare installeras vid samma objekt. Beroende på objektet och på jorden kan upp till 10 pelare installeras under en dag.

Fördelar med geoteknisk grundförstärkning

  • Snabbt – I allmänhet är Geobears pålning en betydligt snabbare lösning än traditionella metoder, eftersom det inte krävs någon utgrävning eller stora maskiner.
  • Effektivt – Genom ett 55mm stort borrhål kan en geopolymer-pelare injekteras och därpå expandera upp till 30cm i diameter.
  • Prisvärt – Geoteknisk grundförstärkning är i regel betydligt billigare än andra lösningar, både i materialkostnad och för att arbetsflödet inte avbryts.
  • Miljövänligt – Kolavtrycket är mycket lägre utan schaktning och maskiner, samtidigt som geopolymeren är extremt långlivad och hållbar, utan att läcka ut i grundvattnet.

Intresserad av grundförstärkning och vill ha en offert?

Om du vill ha mer information om Geobear och våra tjänster, eller om du funderar på om vi kan hjälpa dig med en lösning på ett sättningsproblem, ring oss på 010-14 550 15 eller fyll i vårt kontaktformulär. Våra experter hjälper dig att hitta rätt lösning för grundförstärkning.

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan!

Eller ring oss nu: 010- 14 550 15

Vi genomför projekt i alla storlekar och svårighetsgrader,

– Villor
– Bostadsrättsföreningar
– Industrilokaler
– Infrastrukturprojekt

Hör av dig med dina frågor idag.

Geobear
Kistagången 20B
164 40 Kista

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.