PowerPile™ – Geoteknisk pålning och markförstärkning

Traditionell pålning, något som använts i många år och som de flesta känner till. Här beskriver vi hur traditionell pålning fungerar, och varför den moderna tekniken med PowerPiles – Geopolymerpålar är ett alternativ som många missar.

Pålad grund

En pålad grund är en sätt att stabilisera byggnader genom att göra marken starkare. Pålning som metod håller byggnaden ovanför sig stabil. Detta sker genom att långa pålar slås ned från ytan och djup ned i marken. Metoden används vanligen när det översta lagret av marken är för svagt för att klara tyngden från byggnaden som ska byggas, eller som redan finns. Vid ett sådant fall sträcker sig pålarna ner genom marken tills de når berg eller hårt kompakterad mark. Pålning används oftast vid byggen av höghus, där all tyngd är tydligt koncentrerad till en begränsad yta.

 

Pålning av grund

 

Traditionella grunder med hjälp av pålning

När det gäller traditionell pålning, finns det två olika typer av pålar för ändamålet. Båda är vanligen gjorda av betong eller av stål och slås ned i backen genom en omfattande byggprocess.

Spetsburen påle

Spetsburen påle är den typ som nämndes tidigare. Den används när det översta lagret av marken består av svag jord. Pålens ände vilar på det hårdare skiktet djupt nere i marken, och kringgår det svagare toppskiktet och använder sig av det nedre skiktet för att stödja byggnaden.

Friktionspåle

Friktionspålar använder sig av sidogående krafter för att stötta byggnaden. Desto djupare ner i marken de går, desto mer inbäddade blir de och desto mer överför de belastningen från byggnaden till marken runtomkring pålarna.

PowerPile – Geopolymerpåle

Detta är en modern, och väldigt effektiv typ av pålad grund. Denna unika teknologi för att stötta konstruktioner är patenterad av Geobear. PowerPiles, alltså geopolymerpålar är lämpliga både för att behandla sättningsproblem och för att stärka upp väldigt svag mark. De erbjuder allt stöd som krävs från en pålad grund, samtidigt som processen är mer effektiv och mindre störande än traditionell pålning.

För att skapa geopolymerpålar, borras små hål – upp till 50 mm,  via vilka pålen bestående av ett expanderande hölje, sätts ned i marken. En mycket expanderande geopolymer injekteras sedan inuti pålens hölje, vilket skapar en påle med en diameter av upp till 400mm i diameter, som stelnar nästan omedelbart. PowerPile geopolymerpålar eliminerar behovet av kostsamma och störande traditionella pålningsprojekt. Användningen av PowerPiles resulterar i mindre oordning och störningar under projektet.

Säkert stöd för konstruktioner – grundförstärkning

Geobears lösningar för säkert stöd av konstruktioner konsoliderar den underliggande marken och ökar dess bärighet. Vilket resulterar i ett långsiktigt stöd för grunden. En unik och patenterad process, som är ett snabbt och störningsfritt alternativ till pålning. Våra geopolymer kan användas för injektering till ett djup på 9 meter under många olika typer av grunder, och kan användas för att avhjälpa problem med misslyckad pålning eller grundförstärknings projekt.

Vår metod för stöd av konstruktioner, PowerPile, använder geopolymerpelare som kan injekteras direkt under betongplattor och byggnadsfundament. Geopolymerpelare är idealiska för områden som är svåra att komma åt, eftersom de inte kräver stora pålningsriggar eller strukturer för lastöverföring. Geobears metod för grundförstärkning skapar minimala störningar genom ljud, damm eller allmän oreda.

Geopolymerer injekteras genom ett flexibelt och expanderande PowerPile-hölje, via ett litet 30-50 millimeters hål – och skapar en pelare. Den här metoden saktar ned eller stoppar sättningen fullständigt och geopolymerpålarna kompakterar marken runt omkring sig.

Om du vill veta mer om Geobears innovativa geopolymerlösningar för grundförstärkning, ring oss på 010 – 14 550 15 eller kontakta oss idag!