Geobear FAQ

Vanliga frågor om vår teknologi, våra lösningar och om sättningsproblem och om geopolymeret som vi använder.

Har du en fråga som du inte hitttar ett svar på här, eller vill ha mer information, kontakta oss och en av våra experter är i kontakt med dig.

Geobear FAQ

Vanliga frågor om vår teknologi, våra lösningar och om sättningsproblem och om geopolymeret som vi använder.

Har du en fråga som du inte hitttar ett svar på här, eller vill ha mer information, kontakta oss och en av våra experter är i kontakt med dig.

Vilka är de mekaniska egenskaperna hos materialet?

MEKANISKA EGENSKAPER TYPISKT VÄRDE
Tillämpad densitet 50kg/m3 - 500kg/m3
Tryckhållfasthet 0,5 MPa - 15 MPa
Max styrka 0,5 MPa - 15 MPa
Brottgräns 0,5 MPa - 3 MPa
Böjhållfasthet 0,5 MPa - 15 MPa
Expansionskraft 10 000 kPa
E-modul 10 MPa - 80 MPa
Permeabilitetskoefficient 10 - 8 m/s

 

3e parts tester har utförts av:

 • Universitetet i Padova
 • Universitetet i Hannover

Materialen väljs baserat på de mekaniska egenskapskraven som varje enskilt projekt har.

» Läs mer om geopolymer

Vilka jordar är lämpliga för teknologin?

Alla jordtyper är lämpliga för teknologin och de olika metoderna. Här är några exempel på vanliga jordar där teknologin har använts:

 • Granulära jordar
 • Siltig jord
 • Leriga jordar
 • Jord med något organiskt material
 • Fyllnadsjord
 • Svaga jordar: svaga lerjordar, jordar med ett stort organiskt Innehåll etc. har individuella geotekniska  parametrar som begränsar lämpligheten och de analyseras genom laboratorietester.

 

Hur och hur mycket kommer injekteringen att förbättra jorden?

Det görs både före och efter tester av den behandlade jorden.

Hur?

 • Det expanderande geopolymeret packar jorden genom att minimera tomrum och förbättrar den interna friktionsvinkeln i kornig jord. I lera inträffar detta främst som markförskjutning genom att ersätta de befintliga lösa markområdena med starkare geopolymer. Övervakningen sker med en lasermätare på ytan/konstrukturen för att bedöma rörelsen eller lyftet som sker.

För mer information: Läs här

 

Vilken är livslängden och stabiliteten på geopolymer?

 • Den designade livslängden är över 100 år.
 • Material har testats och utvärderats för att vara stabila i minst 60 år.
 • Beprövade praktiska resultat med mer än 30 års erfarenhet av olika projekt.
 • Materialet är stabilt från -20 till +100 °C.

 

Vilken är inverkan på miljön?

Den slutliga geopolymeren är neutral, materialen har tagits fram så att när de är installerade kommer de inte att göra platsen i sämre skick än vad den var före behandlingen.

Läs mer om miljöpåverkan

 

Hur skall materialavfallet hanteras ifall det grävs upp i framtiden?

Som normalt avfall, det klassificeras som vanligt byggavfall.

 

Kan det tillämpas i situationer där det finns grundvatten?

 • Ja –  materialen är hydrofoba.
 • Det är ingen skillnad mellan att utsätta materialet för havsvatten kontra sötvatten.

 

Hur inverkar grundvattnet på materialet?

Grundvatten har ingen inverkan på de mekaniska egenskaperna hos materialen.

 

Tränger vatten igenom materialet? Absorberar materialet vatten?

Materialet är en sluten cellstruktur och besitter en mycket låg permeabilitet koefficient.

 

Expansionskraften / Lyftkapacitet?

Normalt rekommenderar Geobear att befintliga laster är kvar på sina platser för att ge motkraft – när det är möjligt skall lasten lämnas kvar medan området behandlas för att säkerställa att vi uppnår det bästa slutresultatet.

 

Hur snabbt härdar materialet och hur snart kan det användas för lastning?

 • Materialet härdar inom några sekunder.
 • 90% av materialets mekansika egenskaper uppnås inom de första 15 minuterna.
 • Normalt når materialet sina slutliga egenskaper inom 24 timmar.

 

Kan materialet användas för att minska vibrationer?

 • Det beror på materialet, omständigheterna och densiteten.
 • Materialet har en viss elasticitet, vilket oftast är en positiv sak – till exempel när man jämför med betong som kan brytas ner under stötbelastning.

 

Kan lösningarna utföras i extrem kyla?

Utomhus temperaturerna har ingen inverkan i de flesta fallen. Materialet injekteras alltid under fryszonerna, inte i dem.

 

Är det möjligt att gräva i marken som har injekterats och vilka maskiner kan det kräva?

Ja det är möjligt, och det kan göras med vanliga grävmaskiner och borrhammare.

 

De mest typiska testmetoderna för jorden?

Dynamisk konpenetrometer test, medeltung (DPM) och jordprover.

Kan man behandla konstruktioner som har pålats?

Ja, de här projekten bedöms från fall till fall av vår tekniska avdelning.

 • Vi har även behandlat nybyggnationer, som saknar pålar, till bostadshus, medan den ursprungliga byggnaden är byggd på pålar

 

Kan Geobear arbeta med träpålar som har försvagats?

Ja, genom att stödja den befintliga grunden med PowerpIle geopolymerpelare i enlighet med dess begränsningar med bärighet. Man installerar dem nära de befintliga försvagade träpålarna, och på det sättet kan de fungera som ersättare.

 

Vilken är vikten på geopolymer jämfört med jordens vikt?

Normalt < 15% av jorden,  beroende på geopolymeret som har använts och och den existernade jorden.

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

Vi genomför projekt i alla storlekar och svårighetsgrader,

– Villor
– Bostadsrättsföreningar
– Industrilokaler
– Infrastrukturprojekt

Hör av dig med dina frågor idag.

Geobear
Mätarvägen 12,
196 37 Kungsängen

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.