Sammandrag

Vid en järnvägsövergång i hamnområdet i Regensburg, har ett järnvägsspår av betong sjunkit ca 3cm och gjort systemet (Stelco) löst. Kör man med bil eller lastbil vibrerar spåret. Anledningen till detta var förmodligen när man spontade eller drog upp stålpålar till kanalen under byggtiden.

Mål

De två järnvägslinjerna är baserade på tre spår på betongplattor med måtten 2.40 x 2.60 meter (plattan ca 40 centimeter tjock). Den mellersta delen var skadad. När man passerar i längsgående och tvärgående riktning så fjädrade Stelcon plattan några centimeter. De geotekniska undersökningarna visade att under plattan fanns medeltätt till tätt packade marklager och från cirka 1,0 meter under marken fanns det lera och mycket lös sand och grus. Man bestämde sig för att installera 4 st. PowerPile geopolymerpelare under en dag. De behandlade områdena skulle öppnas för trafik 15 minuter efter den sista injekteringen.

Resultat

För anläggningsavdelningen i staden Regensburg fanns två alternativ: å ena sidan en fullständig nedmontering av spåret med avlägsnande av det drabbade spåret för att sedan använda en vibro markstabilisering och bygga ett nytt grundlager och sätta in spårets basplatta inklusive återintegrering av spåret (byggtiden cirka tre veckor, bland annat stängningen av järnvägen). Å andra sidan kunde Geobear installerade fyra st. PowerPile geopolymerpelare på en dag. Det behandlade området kunde öppnas för trafik 15 minuter efter den sista injekteringen.