Bakgrund

I en historisk byggnad i hjärtat av Stockholm, på Valhallavägen startades ett projekt, som hade för avsikt att öka trivseln hos de boende. Höghuset som var byggt på 1900-talet, skulle använda sin nedre våning som spa- och sportutrymme.

Källarutrymmets stenväggar var dock dåligt konstruerade och gav inte tillräckligt stöd åt de åtgärder som önskades. Man ville slutföra projektet snarast, men med respekt för byggnadens historia.

Källarväggarna är konstruerade som en så kallad kallmur, vilka föreningen önskade förstärka upp, dels för att göra nya dörröppningar och dels för att väggarna började förlora sin bärighet. Den sämre bärigheten syntes genom att det fanns bland annat hålrum och lösliggande material i väggarna.

Kundens alternativ och varför Geobear valdes

Kundens ursprungliga alternativ var att använda en cementbaserad stödmetod, den typen av projekt skulle ta ungefär två månader. Konstruktörens lösning var att använda sig av cementbaserad injektering. En sådan process tar dels tid, dels skulle den kunna påverka väggarna negativt. Detta på grund utav att tillvägagångssättet innebar 40 millimeter kärnborrning med möjliga konsekvenser, som att fler stenar vibrerar loss, samt även att ytterligare material spolas bort. Den sistnämnda problematiken kan uppstå då borrningen kräver vattenkylning, och hade resulterat i att konstruktionen blivit än mer försvagad. Cementförstärkningen skulle även kunnat orsakat oönskad cementsluring i mark och grundvattennivåer.

Den projektansvariga entreprenören kontaktade Geobear för alternativa lösningar.

Geobears lösning och slutresultatet

Geobears fältinstallation stabiliserade i den historiska byggnadens kallmurar, detta genom att använda sig av en geopolymer som är godkänt i känsliga vattenmiljöer och bostäder. Den valda geopolymeren expanderar inte heller kraftigt, utan kunde binda och förstärka löst sittande material i kallmuren. Härdningstiden gjorde också att inget oönskat material skulle hamna i grundvattnet. Tekniken innebar också att en skonsammare borrning kunde genomföras, med endast 12 millimeters hål, vilket inte försvagade väggarna på samma sätt som en grövre metod hade gjort. Projektet tog mindre än tre veckor att genomföra. På så sätt kunde bostadsrättsföreningen renovera källaren till önskat syfte över en månad tidigare än med de alternativa metoderna. Tidsaspekten var huvudorsaken till att Geobear valdes. Andra aspekter som kunden värdesatte var miljövänlighet samt att tidpunkten mötte kundens behov.

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

Vi genomför projekt i alla storlekar och svårighetsgrader,

– Villor
– Bostadsrättsföreningar
– Industrilokaler
– Infrastrukturprojekt

Hör av dig med dina frågor idag.

Geobear
Kistagången 20B
164 40 Kista

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.