Sammanfattning

Företaget är listade på den årliga Fortune 500-listan där USAs 500 största företag rankas av den amerikanska affärstidskriften Fortune. Företaget har alltid varit ett av de ledande inom elektrifiering, automatisering och digitalisering. Fabriksvåningen är utrustad med avancerade instrument och utrustning med hög precision. Fabriken är lokaliserad i distriktet Jinshan i Shanghai, där markunderlgaget är mjukt. När byggnaden uppfördes fylldes delar av markmassorna manuellt med fyllningsmaterial.

Efter att byggnaderna använts under längre tid uppkom sättningar av olika grader i stora delar av golven i fabriken, staplingslagret och byggnadens grundmur. Nivåskillnaderna i golvet uppmättes till mellan 4 och 170 millimeter. Sättningarna var som värst i den centrala delen av byggnaden och området kring passagen, vilket påverkade både produktionsutrustningen och användningen av områdena.Den totala ytan var på mer än 6000 kvadratmeter. För att kunna uppnå det årliga produktionsmålet, hoppades kunden på att Geobear skulle kunna åtgärda sättningen och minska nivåskillnaderna i golvet utan att flytta deras utrustning och stänga ned produktionen.     

 

Alternativ för kunden

Det finns ett fåtal lämpliga material tillgängliga för kunder som vill åtgärda nivåskillnader i golv. Om kunden hade använt sig av betongfogning, skulle den svaga marken tyngas ned vilket troligtvis skulle orsaka ytterligare sättningar. 

Pålning är ett projekt som kräver en stor konstruktionsyta vilket genererar i mycket damm och är likväl en tidskrävande åtgärd. Strömmen behöver även stängas av vilket skulle resultera i att all utrustning skulle stängas av och plockas bort från fabriken. Driften hade blivit störd och högprecisionsutrustningen riskerar att bli skadad vilket hade påverkat framtida användning. Det tidskrävande projekter och höga riskerna samt olika kostnader till följd av pålning var oacceptabla för kunden. 

Varför Geobear? 

För produktionsanläggningarna på plats, var lyftet av det sjunkande golvet utan att störa den pågående driften av maskinerna det viktigaste. 

Geobears teknik möjliggör en flexibel arbetsplats i trånga passager och små golvytor mellan utrustningen utan att störa dess drift. Som fyllnadsmaterial kan geopolymerer hårdna snabbt så att utförandet av arbetet kan bli klart på 30 minuter, vilket är den mest favoriserade egenskapen av materialet enligt våra kunder. Geobear använder sig av dammfri borrning för att förhindra att pollution sprids till elektroniska enheter under arbetet. 

 

Geobears lösning

Efter det dynamiska penetrationstestet på plats, utvecklade Geobears tekniker en injektionsdesign baserat på ritningarna och rapporten från den geotekniska undersökningen de fick av kunden. Det var mycket utrustning på ytan där sättningen var belägen, konstruktionsarbetet blev därför en utmaning eftersom det rörde sig om flera olika, stora nivåskillnader på sättningsytan. 

Efter nogrannt övervägande, noga mätning och planering, tog Geobears team fram en unikt utformad design där geopolymerer skulle användas för att grundförstärka och lyfta för att undvika ytterligare sättningar i framtiden. I enlighet med sättningens svårighetsgrad på huvudområdena av ytan borrade de hålen med avstånd på 0,7 till 2 meter. Teknikerna injekterade geopolymerer genom borrhålen för att försäkra att polymeren skulle bli en enhet inom djupet av den lyfta ytan efter att materialet hade stelnat. Åtgärdandet av sättningarna på plats var gynnsamt och arbetet slutfördes framgångsrikt inom tidsramen.    

Geobears tekniker använda sig av laser för att med millimeterprecision mäta fabriksgolvets ytor där sättningen hade åtgärdats. Geopolymeren expanderade, utjämnade nivåskillnaderna på golvytan och gjorde en grundförstärkning av den svaga lermarken. Efter injekteringarna gjorde Geobear en säkerställning av att nivåskillnaderna var utjämnade i en rapport. Golvets plana yta mötte kundens förväntningar och ytan kunde återigen användas kort efter injekteringarna. Marken behövde inte paketeras om och betonggolvet var i största utsträckning skyddat vilket besparade kunden från ytterligare höga omkostnader. Viktigast av allt var att arbetet var slutfört tidigare än vad kunden hade räknat med. 

 

Liknande projekt

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

Vi genomför projekt i alla storlekar och svårighetsgrader,

– Villor
– Bostadsrättsföreningar
– Industrilokaler
– Infrastrukturprojekt

Hör av dig med dina frågor idag.

Geobear
Mätarvägen 12,
196 37 Kungsängen

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.