Problem

Logistikcentret nära Arlanda flygplats är i gång 24 timmar om dygnet och sju dagar i veckan. Man hade börjat märka att byggnaden inte längre klarade av all tyngd som uppstod från logistikcentrets verksamhet och att den hade börjat sjunka. Man kunde se att industriplintarna hade sjunkit med 3-5cm och de hade börja sjunka utåt, vilket gjorde att väggarna började luta. Detta kunde ha lett till farliga situationer i framtiden, ifall problemet inte hade fixats. Sprickor fanns även på både golv och väggar.
Orsaken till sättningen kan bero på flera olika saker, men är antagligen en kombination av otjänlig väderlek under byggtiden samt otillräcklig tätad fyllning i toppskiktets översta lager. Sedan har finmaterialet eroderat ner genom den större stenfyllningen under pga. vibrationer från byggmaskiner under byggtiden. Geobear gjorde penetrometertest och kunde konstatera att det fanns på de värsta ställena 2-3cm luft under betongplattan. Dessa hålutrymmen mellan stenarna hade lett till att plintarnas bärförmåga sjönk, vilket i sin tur ledde till att byggnaden satt sig. Penetrometertestet visade även att det fanns en ej bra packad fyllning på upp till 5 meter ner i massorna.

Lösing

Geobear föreslog en lösning där man skulle stabilisera marken ner till 6 meter under och mellan plintarna, samtidigt skulle stenarna i grunden bindas samman. Det totala området som skulle repareras var 6 meter brett, varav 3 meter var på insidan av byggnaden och 3 meter på utsidan. Totalt fanns det 28 plintar, de flesta var 1,6m x 1,6m x 0,6m stora.

Resultat

Geobear utförde arbetet enligt arbetsplanen som hade gjorts på förhand. Arbetet utfördes vid årsskiftet 2015-2016 då det även var väldigt kallt. Geobear stabiliserade marken under och mellan plintarna så att ingen sättning kommer att ske i framtiden, det finns inte heller någon fara för att väggarna skulle kollapsa. Allt gick som planerat och kunden var mycket nöjd med resultatet.