Problem

I Helsingfors stadsdelen Böle hade spårvagnsrälsen satt sig på en 30 meter lång sträcka. Orsaken till sättningen ansågs vara vibrationer. Spårvagnsrälsen hade lagts på en 30 centimeter tjock betongplatta som hade börjat sjunka. Som mest var sättningen 3,3 centimeter. Ägaren till rälsen, Helsingforsregionens Trafik, krävde att sättningen reparerades på ett sådant sätt att inte trafiken stördes.

Lösning

Sättningsproblemet löstes med hjälp av en kombination av markstabiliserings- och golvutjämningslösningarna. Med hjälp av de här lösningarna kunde man stötta upp rälsen och lyfta den tillbaka till den ursprungliga nivån. Ifall man hade velat reparera rälsen med traditionella metoder hade man varit tvungen att riva upp rälsen, betongplattan och den bredvidliggande vägen. Det här hade lett till betydande störningar för bilresenärer, och spårvagnstrafiken skulle ha helt och hållet stoppats på den här rutten.

Resultat

Reparationsarbetet börjades vid årsskiftet 2015-2016 då det var -18  till -22 grader kallt. Först injekterades geopolymere direkt under betongplattan. Med hjälp av markstabilisering skapades ett bärande lager. Då rälsen fick stöd från det bärande lagret kunde den lyftas tillbaka till den nivån som önskades. Under reparationens gång hittade man på cirka  1,5 meters djup ett stort tomrum. Tomrummet fylldes och på det sättet ökade man även på markens bärighet. Rälsen lyftes mellan klockan 00:00 och 05:00, då inga spårvagnar var i trafik. Sättningsproblemen löstes under fyra arbetsskift. Innan själva reparationsarbetet sattes igång, byggde man ett skyddsstängsel runt arbetsplatsen, skyddsstängslet avlägsnades varje morgonen före spårvagnstrafiken rullade igång för dagen. Eftersom reparationsarbetet utfördes på nätterna uppkom inga störningar i trafiken. Samarbetet med Helsingforsregionens Trafik och beställaren av arbetet, YIT, fungerade väldigt bra.