Problem

I Helsingfors stadsdelen Böle hade spårvägsskenorna satt sig på en 30m lång sträcka. Orsaken till sättningen tros vara vibrationer. Spårvägsskenorna hade lagts på en 30cm tjock betongplatta som hade börjat sjunka. Som mest var sättningen 3,3,cm. Ägaren till skenorna, Helsingforsregionens Trafik, krävde att sättningen reparerades så att inte trfiken stördes.

Lösning

Sättningsproblemet löstes med hjälp aven kombination av markstabiliserings- och golvutjämningslösningarna. Med hjälp av de här lösningarna kunde man stöda skenorna och lyfta dem tillbaka till den ursprungliga nivån. Ifall man hade velat reparera skenorna med traditionella metoder hade man varit tvungen att riva upp skenorna, betongplattan och den bredvidliggande vägen. Det här hade lett till betydande störningar för bilresenärer, och spårvagnstrafiken skulle ha helt och hållet stoppats på den här rutten.

Resultat

Reparationsarbetet börjades vid årsskiftet 2015-2016 då det var -18  till -22 grader kallt. Först injekterades geopolymer direkt under betongplattan. Med hjälp av markstabilisering skapades ett bärande lager. Då skenorna fick stöd från det bärande lagret kunde de lyftas tillbaka till den nivån som man ville. Under reparationens gång hittade man på ca. 1,5meters djup ett stort tomrum, tomrummet fylldes och på det sättet ökade man även på jordens bärighet. Skenorna lyftes mellan klockan 00:00 och 05:00, då inga spårvagnar var i trafik. Sättningsproblemen löstes under fyra arbetsskift. Före själva reparationsarbetet började byggde man ett skyddstängsel på arbetsplatsen, skyddstängslet avlägsnades alltid på morgonen före spårvagnstrafiken började. Eftersom reparationsarbetet utfördes på nätterna uppkom inga störningar i trafiken. Samarbetet med Helsingforsregionesn Trafik och beställaren av arbetet, YIT, fungerade väldigt bra.