Kundsituation och bakgrund

I Scanias lokaler i Södertälje hade ett av verksamhetens golv sjunkit. Lokalen används för truckutbildning för Scanias personal. Delar av lokalen bestod av ett pålat golv, den andra delen av platta på mark. Resultatet av att golven hade sjunkit var att en nivåskillnad uppstod mellan de olika delarna. Man hade tidigare gjutit upp nivåskillnaden mellan de olika konstruktionerna, för att truckarna skulle kunna ta sig fram överallt. När det golvet sjönk ytterligare gjorde nivåskillnaden att de oerfarna truckförarna inte längre kunde plocka saker från hyllorna, då kanten stoppade truckarna. Det skapade stor säkerhetsrisk, dessutom hade plattan blivit så sned att både regnvatten utifrån rann in i byggnaden samt att avrinning till brunnarna inte fungerade tillfredsställande.

Scania är ett globalt företag med försäljning av lastbilar, bussar och tjänster i 100 länder. Scanias produktionsenheter finns i Europa,

Sydamerika och Asien. Scania arbetar efter Scania-Production-System (SPS) där ständiga förbättringar är ledordet och säkerhet, hälsa och miljö är topp prioriterat.

Kundalternativ

Scanias alternativ till att stabilisera grunden och lyfta golven med Geobears geopolymer hade varit pålning.

Pålning är en mycket tidskrävande metod, som trots det fortfarande används i stor utsträckning. I Scanias fall hade hela lokalen behövt utrymmas samt all utrustning flyttas.

Truckverkstaden har även behövt ordna med tillfälliga lokaler och omlokalisera verksamheten tills lokalerna åter kunde tas i bruk.

När verkstaden väl tömts hade all betong behövts avlägsnas innan pålningsarbetet kunde påbörjas. Vartefter hela processen hade behövt göras i omvänd ordning, med ny betong på plats samt återplacering av verksamhetens utrustning.

Varför valde kunden Geobear över alternativen?

Scania valde Geobears metoder eftersom de var betydligt mer tidseffektiva än alternativa metoder.

En annan anledning var totalkostnaden, som blev markant lägre med Geobears metoder. Geobear erbjöd en lösning där verksamheten påverkades minimalt under arbetets gång. Omkostnader som omlokalisering av verksamheten kunde helt räknas bort ur kalkylen.

Geobears lösning och slutresultatet

Lokalen hade sättningsskador i betonggolvet mellan pålfundamenten där marken under har sjunkit och betonggolvet satts sig cirka tio centimeter. Fundamenten bär hela konstruktion inklusive takstolar.

Marken under betonggolvet stabiliserades genom att injektion av geopolymer. Materialet binder och förstärker jorden så sättningar i framtiden inte uppkommer. Golvet lyfts sedan tillbaka till ursprunglig position. Geopolymeren kommer utöver stabilisation och lyft, fungera vibrationsdämpande samt isolerande. Detta är positivt både för uppvärmningskostnader och för övrig konstruktion som står på pålar, framför allt med tanke på att utrymmet används för truckkörning.

All injektering skedde genom befintligt betonggolv, som nu återigen är rakt och stabiliserat för framtiden.

Scania Grundstabilisering Geobear

Läs fler av Geobears referenscase.

Liknande projekt

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

Vi genomför projekt i alla storlekar och svårighetsgrader,

– Villor
– Bostadsrättsföreningar
– Industrilokaler
– Infrastrukturprojekt

Hör av dig med dina frågor idag.

Geobear
Mätarvägen 12,
196 37 Kungsängen

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.