Problem

Enfamiljsvillan med mexitegel är byggd på mark bestående av gammal sjöbotten. Därför hade ett av villans yttre hörn, samt yttertrappan sjunkit sakta under en längre tid och behövdes förstärkas och stabiliseras. Orsaken till problemet var bland annat dåligt kompakterad fyllning.

Lösning

Lösningen till villans problem var att förstärka och stabilisera grunden med geopolymerinjektering. Detta för att huset och trappan inte längre skulle sjunka .

Geobear injekterade geopolymermaterial för att stabilisera och lyfta betongfundamentet under  trappan, samt två stycken plintar. Geobear injekterade på djup ner till tre meter under plintfundamenten. Detta stabiliserade marken samt lyfte upp befintliga fundament till önskad nivå.

enfamiljsvilla_stabilisera

Resultat

Geobear åtgärdade villans problem på mindre än en halv dag och sprickan i fasadteglet pressades tillbaka. Ägaren blev mycket nöjd med arbetet.

enfamiljsvilla

ENFAMILJSVILLA STABILISERING

KATEGORI……………………………………BOSTADSHUS
FOKUS…………………………….BETONGFUNDAMENT
PLATS …………………………. STOCKHOLM, SVERIGE
ARBETSUTFÖRANDE ……………………………0,5 DAG
TEKNOLOGI ………..GEOPOLYMERINJEKTERING