Problem

Villan av mexitegel är byggd på gammal sjöbotten och ett av villans yttre hörn, samt yttertrappan sjönk sakta under en längre tid. Den behövde därför förstärkas och stabiliseras. Orsaken till problemet var bland annat dåligt kompakterad fyllningsmassa under huset. Geobear injekterade geopolymermaterial under huset,  för att stabilisera och lyfta betongfundamentet i trappan, samt två stycken plintar. Geobear injekterade 0-3 meter under plintfundamentet och stabiliserade marken, samt lyfte upp befintliga fundament till önskad nivå.

Lösning

Att förstärka och stabilisera grunden, så att huset och trappan inte ska sjunka mer. Lösningen var geopolymer injektering under villan.

Resultat

Geobear åtgärdade kundens problem på mindre än en halv dag, och sprickan i fasadteglet pressades tillbaka. Kunden är mycket nöjd med Geobears insats.