Sammandrag

På 1960-talet fanns det ett grustag på tomten, vars markfyllning var dåligt kontrollerad. Jordens bärighet höll inte ordentligt och ett hörn av huset började sjunka så snart grunden fick tyngd på sig. Hörnet i främre delen av huset var så lågt i slutet av 2009 då projektet börjades att lutningen av rummen märktes så fort man steg in i huset. Grunden stöddes, och husets hörn höjdes med hjälp av PowerPile geopolymerpelare. När man efter arbetet stiger in i huset märker man inte längre något speciellt, huset verkar vara rakt.

Mål

Sättningarna hade pågått i ett par år, husets hörn höjdes med domkraft och uretanmassa 1998, men den föll tillbaka igen 2007. Uretanmassan som sprutades omedelbart under huset hjälpte problemet tillfälligt, men löste inte problemet, eftersom utfyllningssjorden inte etablerades helt på plats. Situationen förvärrades av det faktum att dagvattenledningen bröts i hörnet av huset och vattnet kom upp till husfoten. Hörnet sjönk igen med nästan 20 cm.

Tillämpad teknologi

Villan stöddes och lyftes med hjälp av PowerPile geopolymerpelare.

Resultat

Grunden stöddes, och hörnet lyftes med PowerPile geopolymerpelare, och nu då man går in i huset märker man inget speciellt och huset verkar vara rakt. Viktigare är dock att nu stöds grunden ända till berggrunden. 20 stycken PowerPile geopolymerpelare installerades, tio inomhus och tio utomhus. Nu behövdes bara några små hål bredvid husets vägg, i och utanför. Köket och det andra rummet som påverkades av arbetet var i bruk under hela projektet och de små hålen i golvet är lätta att dölja. I trädgården blev det inte kvar några spår alls. PowerPile geopolymerpelarna är 3 till 4 meter långa och sträcker sig till den underliggande berggrunden.