Effektiv och störningsfri åtgärd för sviktande golv

Sviktande golv uppstår när fastighetens grund har sjunkit från sitt ursprungliga läge. Det uppkommer i alla olika typer av fastigheter, från industrilokaler till bostadshus. Geobear erbjuder golvlyft för villor till stora betongplattor i industrilokaler. 

I de flesta fall är ett golv med sättningar inte ingjutet i fastighetens bärande konstruktion och då kan åtgärden enkelt göras genom att lyfta golvet till dess ursprungsläge. Finns sättningar även i den bärande konstruktionen kan markförstärkning och stabilisering med metoden utföras. Ett sjunkande golv upptäcks ofta då glipor är synliga där golvet möter väggen eller att sprickor uppstår i golvet.

Geobear kan åtgärda ditt sjunkande golv på ett fåtal dagar istället för veckor eller månader genom att borra i betongplattan för den drabbade ytan och injektera vår expanderande tvåkomponentslösning och lyfta golvet.  

 

Golv som sjunkit och spruckit

 

Vad är orsaken till sviktande golv?

Sättningar visar sig genom flera olika symtom som sprickor i grunden samt väggar och sjunkande golv kan ha flertalet bakomliggande orsaker. Förändrade markförutsättningar eller vattenskada är vanliga orsaker som kan underminera en konstruktion. Längre perioder utan regn kan även torka ut lermark vars volym minskar som en konsekvens och kan resultera i sättningar.

Vatten från exempelvis läckande rör kan spola undan fyllnadsmassorna och underminera en fastighets grund och orsaka sättningar.

Orsaker till sviktande golv:

  • Översvämning
  • Uttorkning av jorden, håligheter som uppstår i marken 
  • Överflöd av vatten i marken på grund av läckor
  • Undermåligt packade fyllnadsmassor under fastighetens grundkonstruktion
  • Trädrötter som suger upp fukt ur marken
  • Vibrationer i marken från tung trafik eller markarbeten
  • Förändrade lastförhållanden i fastigheten

 

Till vänster golv som sjunker. Till höger golvet efter Geobears åtgärd.

 

Hur vi stoppar ditt golv från att sjunka

För att åtgärda ett sviktande golv och minska risken för att det fortsätter sjunka behöver vi diagnostisera den bakomliggande orsaken och förebygga fortskridningen av den. Orsaken kan vara stora trädrötter som suger upp fukten i marken, läckande rör eller jordens naturliga konsolidering. Vi kan erbjuda er en effektiv lösning så snart vi tagit reda på orsaken och utreda möjligheterna till en sättningsåtgärd. 

Geobears tekniker injekterar vår expansiva tvåkomponentslöning genom rör som de förborrat i marken under fastighetens grund eller direkt i betongplattan för att fylla håligheter i marken och stabilisera grunden. När håligheterna i marken har fyllts kommer geopolymeren lyfta golvet och golvet kan återgå till sitt ursprungsläge. 

Alternativet är tradionella under- eller pålfundament som innebär att delar av grunden schaktas ut vilket är ett tidskrävande och störande tillvägagångssätt som bör betraktas som en sista utväg.

 

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.