Syns inte, finns inte – Hur ett trasigt avloppsrör kan orsaka dig stort huvudbry

(3 september, 2020)

Syns inte, finns inte – Hur ett trasigt avloppsrör kan orsaka dig stort huvudbry

De flesta människor funderar inte nämnvärt kring avloppsrören under och runt omkring deras fastigheter. Om de däremot skadas och börjar läcka, kan detta orsaka stora problem och skador i form av sättningar.  Du kanske inte kan se dem, men trasiga rör kan utgöra verkliga problem. 

 

Hur kan ett trasigt avloppsrör orsaka sättningar?

Ett defekt avloppsrör nära din fastighet kan leda till att ett antal saker inträffar som i sin tur kan orsaka sättningar.

 

Marken under fundamenten spolas bort

Om ett avloppsrör är trasigt, kan vatten från marken ovanför läcka in i detta, vilket kan leda till att en del av marken under byggnadens fundament spolas bort. Detta leder till att fundamenten och fastigheten ovanför sjunker.

 

Vatten från läckande avloppsrör luckrar upp jordmånen

Det största problemet med ett trasigt avloppsrör är att vatten kommer att läcka från det. Som en följd av detta kan undervegetationen under en fastighet luckras upp och den kan inte längre hålla fundamenten på plats och bära upp byggnadens vikt.

 

Trädrötter dras till området

Vatten som läcker ut ur ett avloppsrör ner i en jordmån kommer sannolikt att dra till sig trädrötter. Trädrötter nära fundament är en vanlig orsak till sättningar.

 

Sulfatinträngning äger rum

I vissa typer av jordmåner, kan läckande dräneringsrör leda till sulfatattacker på betongfundament. De sulfater som återfinns i marken attackerar och eroderar fundamenten, vilket kan orsaka strukturskador och sättningar.

 

Vad orsakar trasiga eller läckande avloppsrör?

Trasiga avloppsrör kan orsakas av flera olika saker:

  • Bristfällig design
  • Betydande trafik över ytligt liggande rör 
  • Trädrotskador
  • Allmänna markrörelser
  • Extra byggnadsarbeten såsom en tillbyggnad – eller till och med ett staket eller en vägg

 

Vad som än har orsakat det trasiga röret bör den resulterande sättningen behandlas direkt för att säkerställa att den inte förvärras.

 

Vad är lösningen?

Om ett trasigt avloppsrör har orsakat sättningar i ditt hus, oroa dig inte: detta kan åtgärdas. 

Först och främst behöver röret självklart repareras eller bytas ut. Dock behöver den skada som har orsakats av det trasiga avloppsröret också åtgärdas, annars kommer sättningen att kvarstå.

Geobears patenterade teknologi tillhandahåller den perfekta lösningen. Expertingenjörer injicerar ett särskilt geopolymerharts i marken, vilket följer minsta  motståndets lag, expanderar och hårdnar snabbt för att ge stabilitet till svag mark och understödja fastigheter och fundament.

När det gäller jordmån som har luckrats upp och blivit instabil, expanderar geopolymerhartsen för att kompaktera jordmånen och fylla eventuella håligheter, vilket skapar ett stabilt underlag. Hartsen injiceras tills övervakning indikerar att jordmånen har stabiliserats, detta utförs genom användning av en ytterst exakt lasermätningsteknologi.

Det positiva med detta är att Geobears innovativa teknologi, till skillnad från traditionell underbyggnad, vilken tidigare har använts för att åtgärda sättningar,  inte kräver schaktning. Detta gör teknologin mycket mindre kostsam och bekymmersam och innebär att du kan stanna kvar i fastigheten medan arbete utförs.

Om du misstänker att det kan finnas sättningar i din fastighet kontakt med Geobear idag. Vi kommer och utvärderar ditt problem, och om sättningar föreligger kan vi åtgärda dessa på nolltid med våra unika och innovativa tekniker. Ring oss på 010 – 14 550 15  eller fyll i vårt  kontaktformulär.