VD Blogg

(6 april, 2018)
VD Blogg - Otso

Otso Lahtinen – VD Geobear

Jag är Otso Lahtinen, VD på Geobear

– vi bytte nyligen namn från Uretek och jag vill dela med mig av lite spännande information om vårt bolag som du kanske inte visste om.

I över 30 år har vi använt oss av de otroliga egenskaperna hos expansiva geopolymerer, för att permanent förstärka marken, kontrollera grundvattenflöden och avhjälpa sättningsskador som sker i våra byggda miljöer. Det har vi gjort i över 200 000 projekt runt om i världen. I december 2017 gjorde vi en varumärkes förändring, en så kallad re-branding, för att samla all vår kärnkompetens under en som samma flagga. Det gör det möjligt för oss att visa marknaden vår strävan efter att erbjuda hållbara lösningar för alla sektorer inom industrin – inklusive stora infrastrukturprojekt.

Anpassningsbarheten hos Geobears lösningar

Till skillnad från metoder med cementinjektering, som vanligtvis kräver storskaliga borrning och pumpning, så använder sig Geobears lösning av kraften hos en kemiskreaktion med flera komponenter som görs via injekteringsrör med liten diameter. Vi kan välja mellan ett brett utbud av geopolymerer som är skräddarsydda för att lösa ett specifikt problem. Om vi vill penetrera och förstärka lös jord, använder vi oss av en mix av geopolymerer som regerar sakta och som kan tränga igenom porrummen i jorden och binda ihop de. Om vi vill skapa omedelbar rörelse i styv lera (som finns i till exempel London), så väljer vi en mix som reagerar snabbt och som levererar momentana resultat.

Den här teknologin är också mycket skalbar, föreställningen att vår lösning bara fungerar för villor och småhus är långtifrån sann. Samtidigt som villamarknaden är viktig för oss, så kan vi visa upp en imponerande projekthistorik från industrins alla sektorer. Till exempel som när Airbus behövde lyfta sina betongplattor på monteringslinjen, med en precision på 0,5 mm och vi genomförde projektet utan att avbryta deras produktion.

Utöver att återställa redan existerande strukturer, erbjuder vi nu även ett realtidssystem för kontroll av förskjutningar. Det är designat för att skydda den byggda miljön från rörelse som orsakas av närliggande byggaktiviteter, som till exempel tunnelbyggen eller schaktsänkning. Denna nyligen patenterade process – känd som GroundShield™ uppfanns av Professor Colin Eddie (före detta Ingenjörschef på Morgan Sindall och VD för UnPS). Chef för ingenjörsorganisationen bakom GroundShield™ är Clif Kettle.  Clif är en internationellt erkänd expert inom kompensationsinjektering och många andra former av markbearbetningstekniker och blir en av oss efter in lång karriär på Bachy Soletanche. Vi är också mycket glada att Richard Holmes blir en del av teamet efter en lång karriär som VD för Keller Geotechnique, och nu tar operationellt ansvar för Geobears aktiviteter i England.

 

Geobear utmanar konventionella metoder

Än idag är fortfarande många ingenjörer osäkra på den här tekniken och favoriserar ofta traditionella cementinjekteringsmetoder eftersom de är ”beprövade och erkända”. Även om dessa utan tvekan har sin plats, så finns det många omständigheter där användning av geopolymer-metoder kommer ge en betydligt mer kostnadseffektiv lösning, med minimal eller ingen störning för våra kunder.

De vanligaste bekymren som vi får höra från konstruktörer och entreprenörer är:

 • Kontroll – hur kan den kemiska expansionen kontrolleras?
 • Modellering – hur kan geopolymerens in-situ beteendet numeriskt modelleras?
 • Hållbarhet – vilken livslängd kan vetenskapligt bevisas för den härdade geopolymeren?
 • Standarder och specifikationer – vad kan vi använda?

Vi tar ansvar för att inte ha adresserat dessa bekymmer på ett adekvat sätt, och vi vill ta tillfället i akt att göra något åt saken.

Kontroll – precis kontroll uppnås genom att först välja den korrekta produkten för de gällande markförhållandena. Genom att använda data från våra pumpar, i realtid, kan vår tekniker noggrant styra materialflödet. Expansionsprocessen är mycket förutsägbar för varje produkt, och dess kemiska reaktion fullbordas helt inom några minuter från injekteringen, med toleranser på mindre än en millimeter.

För att belysa vikten av övervakning, och hur viktig den är för att skapa förtroende hos alla intressenter, har vi under de senaste tolv månaderna arbetat tillsammans med Cambridge University för att utveckla nya innovativa övervakningslösningar.  De utvecklade lösningarna är för både yt-övervakning, och övervakning under ytan genom att använda oss av en uppsättning olika teknologier inklusive fiberoptik. För att säkerställa ett långsiktig engagemang för att utveckla vetenskapen kring geopolymer injektering, blev vi denna månad stolt medlem av Cambridge Center for Smart Infrastructure and Construction (CSIC) – Cambridge center för smart infrastruktur och byggnation.

I maj 2017 lät Thames Tideway Construction JV BMB (Balfour Beatty, Morgan Sindall och BAM Nuttall) oss genomföra ett fullständigt koncept-test på sin 30-meter i diameter stora vertikala huvudtunnel på Carnwath Road. Testet, tillsammans med andra underlag, visade att Londonleran kan spräckas med expansiva geopolymer på ett betydande djup och med exakt kontroll.

Modellering – i snart 30 år har forskare studerat användandet av expansiv geopolymer som injekteras ner i marken. Idag kan en kombination av empiriska data och praktiska prover, kombinerat med klassisk kavitetsexpansionsteori och avancerad numerisk modellering, användas för att förutsäga hur marken reagerar.  Det rätta tillvägagångsättet är dock alltid projektspecifikt, precis som vid användning av alla marktekniska metoder. Ett enkelt praktiskt tillvägagångsätt kanske är lämpligt för att lösa problem i bostadsfastigheter, medan en avancerad numerisk 3D-modellering i flera steg kan vara mer lämplig för ett avancerat infrastrukturprojekt.

HållbarhetUtöver de 35 år av empirisk data finns ett antal oberoende studier som visar att de geopolymerer som vi injekterar i marken är hydrofoba, har utmärkt kryphållfasthet och är mycket motståndskraftiga mot kemisk och mikrobiell påverkan. Det innebär att vi är övertygade om att vi kan leverera permanenta lösningar som kommer att hålla betydligt längre än livslängden för de tillgångar vi skyddar (>120 år).

Standarder och specifikationer – Europeiska standarder finns redan, vilket ger oss möjligheten att genomföra en fysisk karaktärisering av våra material för designändamål. Ur alla praktiska aspekter, för designändamål, ska det injekterade materialet hanteras på samma sätt som den mark eller berg det injekteras in i. För att underlätta förståelsen av vårt materials typiska natur, tillhandahåller vi följande allmänna vägledning för ett preliminärt designarbete:

 • Expansionskraft upp till 10 000 kPa
 • 5-30 gångers expansion
 • 95% kraft uppnådd inom 30-60 sekunder
 • Geopolymerer kan injekteras i lufttemperaturer från -15°C till 60°C
 • Elasticitetsmodul 10-80 MPa
 • Kompressionsmotståndet är större än dess expansionskraft vilket ger permanent support
 • Ungefär 10% av vikten hos betong

Det måste sägas att expansiva geopolymerer inte kan lösa alla problem, och om de specificeras felaktigt av okunniga människor kan de leda till mer problem än de löser – precis som vilken annan grundförstärkningsmetod som helst. Trots allt, det finns många exempel på strukturer som har rört sig på grund av dålig kontroll vid cement injektering, tillsammans med många exempel på strukturer som kollapsat av liknande anledningar.

 

Geobear

 

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

Vi genomför projekt i alla storlekar och svårighetsgrader,

– Villor
– Bostadsrättsföreningar
– Industrilokaler
– Infrastrukturprojekt

Hör av dig med dina frågor idag.

Geobear
Kistagången 20B
164 40 Kista

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.