Bor du på mark med dålig bärighet? 

Man säger att marken har dålig bärighet när jordlagret under en byggnad blivit försvagat och/eller har luckrats upp. Eftersom marken försvagats, är den inte längre tillräckligt stark för att ge stöd åt byggnader eller golv som väger mycket, vilket gör att de sätter sig. Typiska tecken på att marken under byggnaden har dålig bärighet är bl.a. ojämna betonggolv, sprickor i kakelgolven och sprickor i väggarna. Det är ytterst viktigt att man vidtar åtgärder så fort som möjligt om marken har dålig bärighet för att undvika ytterligare skador. Här kan du läsa mer om laga sprickor i husgrund.

Vad är orsaken till att marken har dålig bärighet?

Marken kan få dålig bärighet på grund av flera olika faktorer, både naturliga och sådana som är orsakade av människor. Till exempel så kan marken under byggnaden bestå av sand eller jord så väl som andra löst packade material. Dessutom kan olika typer av aktiviteter i närheten, som t.ex. borrning och utgrävningar, luckra upp jorden.

Dålig bärighet kan finnas både över ett stort markområde eller ett litet påtagligt område. En mark som inte har rakt igenom dålig bärkraft kan fortfarande orsaka problem med sättning.

De olika jordtyperna reagerar olika på olika förhållanden. Till exempel så kan lerbaserad jord lätt krympa om det inte regnat på en lång period, medan morän påverkas mer av utgrävningar och byggarbeten. Jorden kan också mjukas upp av för mycket vatten.

Oavsett anledning måste man alltid åtgärda en mark som har dålig bärighet, det går inte att strunta i. Det vanligaste resultatet av en mark med dålig bärighet är att huset sätter sig och det måste åtgärdas för att stabilisera byggnaden och skydda de boende.

Troliga orsaker till att marken har dålig bärighet:

 • Översvämningar.
 • En omfattande period utan regn gör att jorden blir för torr, speciellt jordar som innehåller reaktiv lera.
 • Fyllningar som har komprimerats dåligt.
 • Naturresurser (vätska, gas eller mineraler) som utvunnits ur marken.
 • Erosion.
 • Jordbävningar och seismiska aktiviteter (som t.ex. jordskalv).
 • Trädrötter kan ha sugit upp vatten ur marken.
 • Vibrationer som orsakats av tung trafik på vägen.
 • Byggnaden saknas pålning – mer troligt i mycket gamla byggnader eller byggnader som har byggts ut eller modifierats.
 • Utgrävningsarbete som pågår någonstans i närheten.
 • Tung belastning.
 • Stödväggar som försvagats.

Hur kan man rätta till mark som har dålig bärighet?

Geobear är specialister inom jord- och markstabilisering och –förbättring, stabilisering och förbättring av jord och mark, stabilisering av husgrunder och markförstärkning så att marken klarar av att hålla upp befintliga byggnationer som byggnader, broar och vägar.

Geopolymerinjektionerna som Geobear använder garanterar stabilitet under byggnationer som byggnader, betonggolv, garageuppfarter, vägar, start- och landningsbanor på flygplatser, brofundament, brofästen etc.

Lösningarna som Geobear erbjuder är snabba, noggranna, stökar inte ner och, framför allt, de boende kan ostört bo kvar i byggnaden under tiden som arbetet pågår.

Vad händer när mitt hem ligger på en mark med dålig bärighet?

Geobear använder tekniker som förstärker mark med dålig bärighet, alltså svag jord, och skapar en stark grund under byggnationer av alla storlekar, från stora start- och landningsbanor på flygplatser till bostadshus, flervåningshus och stora kontorsbyggnader. Vi har framgångsrikt genomfört tusentals golvutjämnings- och grundförstärkningsprojekt runt om i världen.

Våra erfarna ingenjörer och tekniker fastställer ett lämpligt tillvägagångssätt och sätter ihop en plan som är platsspecifik för just din egendom.

När den svaga jorden under marken har förstärkts, byggnaden och de nedsjunkna golven är korrigerade till rätt nivå brukar eventuella sprickor i väggar både inom- och utomhus, täppas igen. Viktigast av allt, skadorna på strukturen kommer nu korrigeras och hålla framöver.

De moderna lösningarna som vi använder för att reparera fundament är betydligt mer effektiva än den traditionella betongförstärkningen. Våra tjänster där vi injekterar geopolymerer för att täta jorden gäller inte bara betonggolv; vi kan också lyfta och återställa bandfundament, gjutformar och kantelement, samtidigt som vi också kan fylla i håligheter i trottoarer och på garageuppfarter.

Den vanligaste metoden som Geobear använder sig av involverar injektering av strukturellt, expanderande geopolymer som injekteras direkt i marken. Den här metoden anses vara den mest effektiva för lermark. När harts och härdare blandas i marken expanderar de och gör att jorden blir tätare vilket ökar markens bärighet.

Fördelar med Geobears markförstärkningslösningar:

 • Kan användas vid olika djup, ända ner till 14 meter.
 • Kan öka bärigheten med upp till 500 procent under byggnationer.
 • Kan utföras samtidigt som en byggnation lyfts och stabiliseras.
 • Kan användas när man förbereder byggnationer till att bära en ökad vikt, t.ex. när en byggnad ska byggas ut.
 • Vi stökar inte ner: varken damm, vatten, etc. behövs städas upp.
 • Det är minimal störning.
 • Inga ytterligare skador orsakas på huset eller landskapsarkitekturen.
 • Med enkla jobb kan de boende fortsätta bo kvar i huset utan att bli störda.
 • Våra tekniker är störningsfria: inga golv tas bort eller grävs ut.
 • Våra metoder är mycket snabbare än traditionella metoder. Enkla bostadsjobb blir ofta klara på en dag.
 • Våra produkter och tekniker är miljövänliga.

Kontakta oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.