Bor du på mark med dålig bärighet?

Man säger att marken har dålig bärighet när jordlagret under en byggnad blivit försvagat och/eller har luckrats upp. Eftersom marken försvagats, är den inte längre tillräckligt stark för att ge stöd åt byggnader eller golv som väger mycket, vilket gör att de sätter sig.

Typiska tecken på att marken under byggnaden har dålig bärighet är bl.a. ojämna betonggolv, sprickor i kakelgolven och sprickor i väggarna. Det är ytterst viktigt att man vidtar åtgärder så fort som möjligt om marken har dålig bärighet för att undvika ytterligare skador. Här kan du läsa mer om att laga sprickor i husgrund.

Vad är orsaken till att marken har dålig bärighet?

Marken kan få dålig bärighet på grund av flera olika faktorer, både naturliga och sådana som är orsakade av människor. Till exempel så kan marken under byggnaden bestå av sand eller jord såväl som andra löst packade material. Dessutom kan olika typer av aktiviteter i närheten, som t.ex. borrning och schaktarbeten, luckra upp jorden.

Dålig bärighet kan finnas både över ett stort markområde eller inom ett begränsat område. Det gäller båder horisontellt och vertikalt. En mark som inte har dålig bärkraft rakt igenom  kan fortfarande orsaka problem med sättning.

Jord- och marktyper (från svagast till starkast):

 • Dy, gyttja, torv
 • Lera
 • Silt
 • Sand och grus
 • Morän
 • Berg

De olika jordtyperna reagerar olika på olika förhållanden. Till exempel så kan lerbaserad jord lätt krympa om det inte regnat på en lång period, medan morän påverkas mer av schakt-, gräv- och byggarbeten. Jorden kan också mjukas upp av för mycket vatten.

Oavsett anledning måste man alltid åtgärda en mark som har dålig bärighet, det går inte att strunta i det om man inte vill ha fortsatta problem med sättningar. Det vanligaste resultatet av en mark med dålig bärighet är att huset sätter sig och det måste åtgärdas för att stabilisera byggnaden och skydda de boende.

Troliga orsaker till att marken har dålig bärighet:

 • Översvämningar.
 • En omfattande period utan regn gör att jorden blir för torr, speciellt jordar som innehåller reaktiv lera.
 • Fyllningar som har komprimerats dåligt.
 • Naturresurser (vätska, gas eller mineraler) som utvunnits ur marken.
 • Erosion.
 • Jordbävningar och seismiska aktiviteter (som t.ex. jordskalv).
 • Trädrötter, eller annan växtlighet, kan ha sugit upp vatten ur marken.
 • Vibrationer som orsakats av tung trafik.
 • Grävarbete pågår i närheten.

Orsaker till sättningsskador till följd av dålig bärighet

 • Byggnaden saknar pålning – mer troligt i mycket gamla byggnader eller byggnader som har byggts ut eller modifierats.
 • Belastningen från byggnaden har ökat – påbyggnad, utbyggnad eller tunga maskiner.
 • Bärande väggar som saknar stöd i grunden.

Hur kan man rätta till mark som har dålig bärighet?

Geobear är specialister inom bärighetsåtgärder, det vill säga: jord- och markstabilisering och -förbättring, stabilisering av husgrunder och markförstärkning så att marken klarar av att hålla upp befintliga byggnationer, såsom byggnader, broar och vägar.

Geopolymerinjekteringen som Geobear utför ökar stabilitet under byggnationer som byggnader, betonggolv, garageuppfarter, vägar, start- och landningsbanor på flygplatser, brofundament, brofästen etc.

Lösningarna som Geobear erbjuder är snabba, noggranna, stökar inte ner och, framför allt, de boende kan ostört bo kvar i byggnaden under tiden som arbetet med bärighetsförbättring pågår.

Vad händer när mitt hem ligger på en mark med dålig bärighet?

Geobear använder tekniker som förstärker mark med dålig bärighet, alltså svag jord, och skapar en stark grund under byggnationer av alla storlekar, från stora start- och landningsbanor på flygplatser till bostadshus, flervåningshus och stora kontorsbyggnader. Vi har framgångsrikt genomfört tusentals grund- och golvutjämningsprojekt runt om i världen.

Våra erfarna projektansvariga och ingenjörer tar fram en skräddarsydd lösning, och en injekteringsplan som är specifik för att åtgärda just ditt sättningsproblem.

När den svaga jorden under marken har förstärkts och byggnaden och de nedsjunkna golven är korrigerade till rätt nivå brukar eventuella sprickor i väggar både inom- och utomhus, gå igen. Men viktigast av allt, markens bärighet har förbättrats och byggnaden kommer nu hålla under en lång tid framöver utan ytterligare sättningsskador.

De moderna lösningarna som vi tillämpar är betydligt mer effektiva än den traditionella betongförstärkningen. Geobears tjänster gör de möjligt att lyfta och återställa många olika typer av golv och grunder inklusive bandfundament och kantelement. Vår metod passar också bra för att fylla igen håligheter under trottoarer och garageuppfarter. Att förbättra dålig bärighet är lätt med Geobear.

Den vanligaste metoden som Geobear använder sig av genomförs genom injektering av expanderande geopolymer ner i marken. Geobears metod anses vara en av de effektivaste metoderna för lerjord. Det är själva expansionen från geopolymeren som komprimerar, binder och om så önskas lyfter marken.

Fördelar med Geobears markförstärkningslösningar:

 • Kan användas vid olika djup, ända ner till 14 meter.
 • Kan öka bärigheten med upp till 500 procent under byggnationer.
 • Kan utföras samtidigt som en byggnad lyfts.
 • Kan användas när man förbereder byggnader för att klara en ökad belastning, t.ex. när ett hus ska byggas ut.
 • Geobears metod stökar inte ner: varken damm eller vatten behöver städas upp efter genomfört arbete.
 • Arbetet genomförs med minimala störningar.
 • Inga ytterligare skador orsakas på huset eller trädgården.
 • Våra projekt är smidiga och de boende kan bo kvar i huset under projektet.
 • Våra metod är störningsfri: inga golv tas bort och ingen schaktning genomförs.
 • Våra metoder många gånger snabbare än traditionella metoder.Vanliga villaprojekt genomförs oftast på endast 1 dag.
 • Våra produkter och processer är miljösäkra.

Kontakta Geobear eller boka en sättningsbesiktning idag

Fyll i vårt kontaktformulär eller ring oss direkt på 010 – 14 550 15 om du har frågor om bärighetsförbättring, eller om du vill boka en sättningsinspektion.

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

Vi genomför projekt i alla storlekar och svårighetsgrader,

– Villor
– Bostadsrättsföreningar
– Industrilokaler
– Infrastrukturprojekt

Hör av dig med dina frågor idag.

Geobear
Mätarvägen 12,
196 37 Kungsängen

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.