Huset sjunker – det här kan det bero på

Hus som sjunker och sätter sig är ett vanligt, men tyvärr ganska tråkigt problem. Trots att sättningen framskrider långsamt, är det skapar det problem i huset och oro hos ägaren, dessutom leder sättningsproblem till att fastigheten minskar i värde. Det lönar sig därför att åtgärda husets sättningar tidigt för att minimera skadorna som kan uppstå och eliminera framtida problem. Även den totala kostnaden för reparationen kan minimeras om problemen uppmärksammas tidigt.

Med hjälp av Geobears geopolymerteknik kan ett hus som sjunker snabbt och störningsfritt stabiliseras. I många fall går det även att återställa ett hus som sjunkit till den ursprungliga nivån, genom att med hjälp av geopolymeren lyfta upp huset igen. Geobears metoder kan användas oberoende av vilket typ av hus det är frågan om.

När ett hus sjunker beror det på att marken inte längre klarar av att bära husets tyngd, det beror oftast på:

  • Låga grundvattennivåer
  • Erosion
  • Dåligt komprimerad mark
  • Vibrationer
  • Krympande mark
  • Felaktig konstruktion av husgrunden

Här kan du läsa mer om varför dessa problem uppstår, och skapar problem som t.ex. fast kilade fönster och dörrar.

Vilka hus kan man lyfta?

Genom årens lopp har Geobear stabiliserat och lyft  de flesta typer av hus till exempel:

• Villor
• Radhus
• Parhus
• Fritidshus

Vi har även stabiliserat gamla historiska byggnader som är varit känsliga och K-märkta. Vår metod passar mycket bra för känsliga byggnader då den har minimal påverkan på själva fastigheten.

Med geopolymerteknik kan man även åtgärda sättningar som har uppstått i garage, friggebodarförråd och attefallshus. Geobears lösningar lämpar sig bäst för en- och tvåplans hus, men vid behov kan även flerbostadshus eller andra höga byggnader stabiliseras.

Geobear har specialiserat sig på sättningsproblem som uppstår i befintliga byggnader. Vid nybyggnation, kan det vara bättre att vända sig till företag som erbjuder mer traditionella metoder så som pålning, eftersom det då inte finns någon fastighet att ta hänsyn till.

Hus som sjunker - det här kan det bero på

Ett hus som sjunker kan stabiliseras snabbt och säkert

Med Geobears lösningar kan man förstärka svag mark, direkt in under husgrunden. För våra lösningar används expanderande geopolymer, som kan injekteras djupt ner i marken. Där bärighetsproblemen är väldigt stora kan man använda sig av geopolymer-pelare, så kallade Powerpiles. Geopolymeret som injekteras i marken, skapar stabilitet under jorden och ökar på så sätt bärigheten. Vid behov kan huset lyfta tillbaka ursprungligt läge med hjälp av geopolymeren.

Att lyfta ett hus sker alltid inom de gränser som huset och grunden klarar av. Om det finns tveksamheter kring om huset klarar av att lyftas (t.ex om det är mycket känsligt), brukar man nöja sig med att stabilisera marken under huset. Om endast de delar av huset som sjunker fortast stabiliseras, kan huset ändå rätas ut. Genom att sättningen bromsas in i på de mest kritiska områdena har de andra delarna av huset möjlighet att “komma ikapp” – och huset blir således rakt igen. Men oftast kan ett lyft genomföras utan problem – allt från tunga timmerhus till lätta fritidshus.

Geobear lyfter, stabiliserar och grundförstärker hus som har satt sig på bara några dagar. Reparationen görs utan grävningar och vibrationer, och varje projekt planeras så att det stör så lite som möjligt. För oss är det viktigt att du som bor i huset ska kunna bo kvar hemma som vanligt.

Huset sjunker, vad skall jag göra?

Ifall du märker att ditt hus sjunker – kontakta oss. Ring till vår kundservice på telefonnumret  010-199 75 44 eller skicka en kort beskrivning av problemet via vårt kontaktformulär. Våra experter tar reda på orsaken till sättningen och föreslår en lösning som passar just ditt hus. Vi utför projekt i hela Sverige (och stora delar av världen).

Här kan du även bekanta dig med våra tidigare projekt.

 

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.