Hus som sjunker och sätter sig är tyvärr ett ganska vanligt problem. Trots att sättningen framskrider långsamt kan den orsaka problem i huset och oro hos ägaren. Dessutom leder sättningsproblem till att fastigheten minskar i värde. Lyckligtvis har Geobear smarta, geotekniska lösningar för att lyfta och räta upp och höja hus som satt sig.

Det lönar sig att åtgärda husets sättningar tidigt, för att minimera skadorna som kan uppstå och eliminera framtida problem. Även den totala kostnaden för reparationen kan minimeras om problemen uppmärksammas tidigt.

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Sättningar träd växtlighet

Hur kan man höja hus som sjunker eller har satt sig?

När ett hus sjunker beror det på sättningar, det vill säga att marken inte längre klarar av att bära husets tyngd, vilket i sin tur oftast beror på:

 • Erosion
 • Vibrationer
 • Låga grundvattennivåer
 • Dåligt komprimerad mark
 • Krympande mark
 • Förändrad markfuktighet
 • Felaktig konstruktion av husgrunden

Med hjälp av Geobears geopolymerteknik kan ett hus som sjunker stabiliseras snabbt och störningsfritt. I många fall går det även att återställa ett hus som sjunkit till den ursprungliga nivån, genom att med hjälp av geopolymeren höja upp huset igen. Geobears metoder kan användas oberoende av vilket typ av hus det är frågan om.

Vanliga tecken på att huset sjunker på grund av marksättning:

Vilka hus kan man lyfta och räta upp?

Geobears lösningar lämpar sig bäst för en- och tvåplans hus, men vid behov kan även flerbostadshus eller andra höga byggnader stabiliseras och lyftas. Genom årens lopp har Geobear stabiliserat och genomfört flera huslyft på  exempelvis:

 • Villor
 • Radhus
 • Parhus
 • Fritidshus

Med geopolymerteknik kan man även åtgärda sättningar som har uppstått i garage, friggebodar, förråd och attefallshus. Vi har även stabiliserat gamla, historiska byggnader som är känsliga och K-märkta. Vår metod passar mycket bra för känsliga byggnader, då den har minimal påverkan på själva fastigheten.

Geobear har nämligen specialiserat sig på sättningsproblem som uppstår i befintliga byggnader. Vid nybyggnation kan det vara bättre att vända sig till företag som erbjuder mer traditionella metoder, så som pålning, eftersom det då inte finns någon fastighet att ta hänsyn till.

Ett hus som sjunker kan stabiliseras snabbt och säkert

Med Geobears lösningar kan man förstärka svag mark, direkt in under husgrunden. För våra lösningar används expanderande geopolymer, som kan injekteras djupt ner i marken. Där bärighetsproblemen är väldigt stora kan man använda sig av geopolymer-pålning (så kallade PowerPiles).

Att höja ett hus sker alltid inom de gränser som huset och grunden klarar av. Geopolymeret injekteras i marken, skapar stabilitet under jorden och ökar på så sätt bärigheten. Vid behov kan huset lyftas tillbaka till ursprungligt läge med hjälp av geopolymeren.

Om det finns tveksamheter kring om huset klarar av att lyftas (t.ex. om det är mycket känsligt eller gammalt), brukar man nöja sig med att stabilisera marken under huset. Om endast delarna av huset som sjunker fortast stabiliseras kan huset ändå rätas ut.

Genom att sättningen bromsas in i på de mest kritiska områdena har de andra delarna av huset möjlighet att “komma ikapp” – och huset blir således rakt igen. Men oftast kan ett huslyft genomföras utan problem – det gäller allt från tunga timmerhus till lätta fritidshus.

Geobear lyfter, stabiliserar och markförstärker hus som har satt sig på bara någon dag. Reparationen görs utan grävningar och vibrationer, och varje projekt planeras så att det stör så lite som möjligt. För oss är det viktigt att du som bor i huset ska kunna bo kvar hemma som vanligt.

Här kan du även bekanta dig med våra tidigare projekt.

Vill du ha vår hjälp med att lyfta och räta upp ett hus som sjunker?

Om du märker att ditt hus sjunker – kontakta oss. Ring till vår kundservice på telefonnumret 010-14 550 15 eller skicka en kort beskrivning av problemet via vårt kontaktformulär. Våra experter tar reda på orsaken till sättningen och föreslår en lösning som passar just ditt hus. Vi utför projekt i hela Sverige (och stora delar av världen).