Har du sjunkande eller lutande golv?

Ett sjunkande eller lutande golv kan vara ett tecken på sättningsproblem i huset. Sättningar innebär att golvet sjunker på grund av förändrade markförhållanden under golvet. Golvet kan sjunka olika mycket på olika ställen, eller så kan det sjunka jämnt över hela grunden.

Hur och på vilket sätt en sättning sker beror på markförhållandena under huset och hur stora delar av huset som vilar på mark med sämre bärighet. Sättningproblem kan vara mycket allvarliga, och om man väljer att ignorera dem kan det leda till att de förvärras.

Sättningen, om inget görs åt den, kan leda till ytterligare skador och potentiellt andra problem på huset. Därför är det viktigt att åtgärda sjunkande och/eller lutande golv innan sättningarna blir värre.

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper till att lösa sättningsproblem med skräddarsydda lösningar.

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi så fort vi kan! Det går också bra att kontatka vår kundservice direkt via mejl eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

 

Hur åtgärdar man sjunkande golv?

Ett bra sätt att räta upp sjunkande eller lutande golv är att lyfta dem – många gånger innebär detta att lyfta grunden för att få golvet jämnt. Under en golvutjämning förstärks också marken på ett fördelaktigt sätt så att huset och golvet inte sjunker igen.

Geobear är specialister på golvutjämning. Geobears lösningar åtgärdar inte bara golven i huset, de kan också förstärka den svaga mark som finns under grunden. Markförstärkning i kombination med golvutjämning säkerställer att husets grund är stabil och att golven är raka. Det förhindrar också att nya problem uppstår eller att golvet sjunker ytterligare.

Med traditionella metoder för grundförstärkning eller äldre metoder för golvutjämning grävs delar av grunden ut, varpå betong fylls i, stelnar och sedan kan byggnaden lyftas mekaniskt. Denna metod är tidskrävande, stökig och innebär vanligtvis att du som bor i huset måste flytta någon annanstans under tiden.

Geobear sinking floor
Vänster: Innan golvutjämning                                                       Höger: Efter golvutjämning
 

Sjunkande och ojämna golv i huset

Geobears metod för att golvutjämning, som ofta innebär att lyfta golv i kombination med markförstärkning, är effektiv på byggnader i alla storlekar, från sommarstugan till fabriken. Geobears metoder kan också användas för att lyfta olika betonggrunder, fundament, vägar och, under rätt förhållanden, även asfalt. Geobear har framgångsrikt genomfört tusentals projekt för golvutjämning och markförstärkning runt om i världen.

Om ditt hus har drabbats av ett ojämnt och sjunkande golv kan marken under golven behöva förstärkas och tomrummen fyllas. Om du bokar en sättningsbesiktning med Geobear börjar vi med ett platsbesök för att bedöma skadorna och ta reda på grundorsaken till sättningen. Våra erfarna Area managers och ingenjörer bestämmer sedan ett lämpligt tillvägagångssätt för din specifika fastighet och utformar en skräddarsydd lösning för genomförandet av golvutjämningen med hjälp av vår geopolymerteknik.

När huset och det sjunkande golvet återställs till sin ursprungliga nivå har eventuella sprickor i väggarna, både inomhus och utomhus, vanligtvis fogats samman igen. Framförallt är golven nu raka igen!

 

Våra metoder är lämpliga för alla typer av golv, till exempel:

 • Trägolv
 • Betonggolv
 • Undergolv
 • Parkett
 • Laminat

 

Vår moderna och innovativa lösning är betydligt mer effektiv än traditionell betongförstärkning. Geobears metoder möjliggör för oss att både lyfta och återställa många olika typer av golv och fundament, inklusive strimelfundament och kantelement.

Sinking floor before and after
Före: Golvet har sjunkit till följd av sättningsproblem                                 Efter: Geobear har stabiliserat och lyft golvet

Fördelar med Geobears metod för golvutjämning:

 • Golv och byggnader lyfts så att golven blir återställda.
 • Sjunkande golv rätas ut och blir raka igen.
 • Sprickor i väggen sluts vanligtvis igen efter golvlyftet.
 • Dörrar och fönster som tidigare kärvade, fungerar nu som vanligt igen.
 • Enklare villajobb är ofta klara på bara en dag.
 • Geobear ställer inte till med onödig oreda: inget damm, vatten eller annat skräp behöver städas upp efteråt.
 • Geobears teknik är störningsfri: inga golv behöver tas bort och inget grävarbete behöver utföras.
 • Inga ytterligare skador på huset eller trädgården.
 • Du behöver inte flytta någonstans – du kan stanna kvar under tiden vi utför arbetet.
 • Vårt material och metoder ger minimalt koldioxidavtryck.

Vill du veta mer om hur Geobear kan åtgärda lutande golv eller boka en sättningsbesiktning? Ring oss på 010-14 550 15 eller fyll i kontaktformuläret.