Har du ett sjunkande eller lutande golv?

Ett sjunkande eller lutande golv är ett tecken på en sättning i byggnaden. En sättning innebär att golvet sjunker som ett resultat av förändrade markförhållanden under golvet. Ett hus kan sjunka olika mycket på olika ställen, eller så kan det sjunka jämnt över hela grunden.

Hur och på vilket sätt en sättning sker beror på markförhållandena under huset och hur stora delar av huset som står på mark med dålig bärighet. Sättningsproblem kan vara mycket allvarliga, och om man väljer att ignorera dem, brukar det bara bli värre.

Sättningen kommer, om ingenting görs åt den, att leda till ytterligare sättningsskador på byggnaden och potentiellt andra problem och skador på huset. Därför är det viktigt att räta upp lutande golv innan sättningarna blir värre.

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

 

Hur fixar man ett sjunkande golv?

Ett bra sätt att räta upp lutande golv är att lyfta dem – många gånger innebär det ett lyft av grunden så att golvet utjämnas. Vid ett golvlyft markförstärks med fördel även marken för att huset och golvet inte ska sjunka igen.

Geobear är specialister inom golvlyft. Geobears lösningar jämnar inte bara ut golven i huset, de kan även förstärka den svaga marken som finns under grunden. Markförstärkning i kombination med golvlyft ser till att husets fundament är stabilt och att golven är raka. Det förhindrar också att nya problem uppstår, eller att golvet sjunker ytterligare.

Med traditionella grundförstärkningsmetoder eller gammaldags golvutjämningsmetoder grävs delar av fundamentet ut, varpå t.ex. betong fylls i, härdar och därefter kan byggnaden höjas upp mekaniskt. Den här metoden tar tid, smutsar ner och betyder oftast att du som bor i huset måste flytta någon annanstans under tiden.

Geobear sjunkande golv Vänster: Före golvutjämning. Höger: Efter golvutjämning
 

Sjunkande och ojämna golv i hemmet

Geobears golvlyft-metod – som innefattar lyft av golv ofta i kombination med markförstärkning, är effektiv på byggnader av alla storlekar, från sommarstugan till logistikparken. Geobears metoder kan även användas för lyft av olika betongfundament, grunder, betongvägar och vid rätt förutsättningar även asfalt. Geobear har framgångsrikt genomfört tusentals golvlyfts- och markförstärkningsprojekt runt om i världen.

Om du drabbats av ojämnt golv, kan marken under golven behöva markförstärkas och tomrummen fyllas. Bokar du en sättningsinspektion av Geobear, börjar vi med ett hembesök för att bedöma skadan och tar reda på grundorsaken till sättningen. Våra erfarna områdesansvariga och ingenjörsteam fastställer sedan ett lämpligt tillvägagångssätt för just ditt hus och designar en lösning för genomförandet av våra tekniker.

När huset och de sjunkande golvet är återställt till sin ursprungliga nivå brukar också eventuella sprickor i väggar både inom- och utomhus ha gått ihop igen. Viktigaste av allt, golven är nu raka igen!

Våra metoder passar alla typer av golv, t.ex.:

 • Trägolv
 • Betonggolv
 • Undergolv
 • Parkett
 • Laminat

De moderna lösningarna som vi tillämpar är betydligt mer effektiva än traditionell betongförstärkningen. Geobears tjänster gör de möjligt att lyfta och återställa många olika typer av golv och grunder inklusive bandfundament och kantelement.

Sjunkande golv före och efter Före: Golvet har sjunkit pga sättningsproblem Efter: Geobear har stabiliserat och lyft golvet

Fördelar med Geobears golvlyft-metod:

 • Golv och byggnader lyfts, så att golven hamnar i rätt höjd igen.
 • Lutande golv rätas upp och blir raka igen.
 • Sprickor i väggar sluter sig vanligtvis igen efter lyftet.
 • Dörrar och fönster som tidigare inte gått att öppna får tillbaka normalt funktionalitet.
 • Enklare villaarbeten blir ofta klara på bara 1 dag.
 • Geobear stökar inte till: varken damm, vatten eller annat skräp behövs städas upp efteråt.
 • Geobears teknik är störningsfri: inga golv tas bort och inga grävarbeten behöver utföras.
 • Inga ytterligare skador orsakas på huset eller trädgården.
 • Du behöver inte flytta någonstans – vi genomför arbetet och du kan bo kvar.
 • Våra material och processer ger enbart små koldioxidavtryck

Vill du veta mer om hur Geobear kan åtgärda dina lutande golv eller boka en sättningsbesiktning idag? Ring oss på 010-14 550 15 eller fyll i kontaktformuläret.