Har du ett sjunkande eller lutande golv?

Ett sjunkande eller lutande golv är ett tecken på en sättning i byggnaden. En sättning innebär att golvet sjunker som ett resultat av förändrade markförhållanden under golvet. Ett hus kan sjunka olika mycket på olika ställen, eller så kan det sjunka jämnt över hela grunden.

Hur och på vilket sätt en sättning sker beror på markförhållandena under huset och hur stora delar av huset som står på mark med dålig bärighet. Sättningsproblem kan vara mycket allvarliga, och om man väljer att ignorera dem, brukar det bara bli värre.

Sättningen kommer, om ingenting görs åt den, att leda till ytterligare sättningsskador på byggnaden och potentiellt andra problem och skador på huset. Därför är det viktigt att räta upp lutande golv innan sättningarna blir värre.

Vad orsakar sättning?

Sjunkande golv

En sättning kan uppstå på grund av många olika orsaker. Men alla anledningar involverar någon typ av förändring i jorden under golven, väggarna eller grunden, vilket leder till rörelser i marken och i huset. Om det till exempel har gått lång tid sedan det regnade sist, kan lerig mark ha torkat och dragit ihop sig. Vilket minskar dess volym och gör att golven kan sjunka och börja luta.

Olika jordarter reagerar olika på de förhållanden som de utsätts för. Till exempel kan lerbaserad jord lätt krympa om det inte regnat under en lång tid, medan morän påverkas mer av schaktning och byggarbeten. Jorden kan också mjukas upp av för mycket vatten, vilket resulterar i dålig bärighet.

I områden där seismiska aktivitet får marken att skaka kan detta orsakar likvidation, vilket innebär att marken plötsligt övergår från fast till flytande form. Vilket i sin tur leder till att vätska trycks uppåt och ut ur marken. Gräv- och byggarbete, och även vibrationer från tung trafik och olika maskiner, kan också förändra och orsaka rörelser i marken.

Sättningen kan inträffa både på en stor yta och på ett litet, specifikt område. Det kan gå snabbt men det kan även ske nästan obemärkt under flera års tid. En sättningsskada sker oftast när tillståndet i marken som byggnaden står på påverkas och förändras på ett eller annat vis.

Huset kan även från början vara uppfört på för dålig mark eller grundläggning vilket gör att byggnadens fundament inte får inte tillräckligt med stöd. Det leder till att byggnad och golvet kan börja sjunka ner i marken. Även felaktigt utförd pålning kan leda till sjunkande golv och hus.

I längden kan det bland annat leda till att det uppstår sprickor i väggen eller att golvet blir ojämnt.

Troliga orsaker till sättningsproblem:

 • Översvämningar
 • En lång period utan regn gör att jorden blir för torr, det gäller speciellt jordar som innehåller lera.
 • Överflödigt vatten på grund av trasiga rör (som t.ex. vatten, avlopp, stormvattendränering).
 • Fyllningsmassa som från början komprimerats för lite.
 • Naturresurser (vätska, gas eller mineraler) som utvunnits ur marken.
 • Erosion
 • Jordbävningar och seismiska aktiviteter (som t.ex. jordskalv).
 • Trädrötter som har sugit upp vatten ur marken.
 • Vibrationer som orsakats av tung trafik på vägen.
 • Byggnaden saknar pålning – mer troligt i mycket gamla hus eller byggnader som har byggts ut eller modifierats.
 • Grävarbete som pågår i husets närheten (t.ex. från byggarbetsplatser).
 • Tung belastning – byggnaden används på ett annat sätt än tidigare, som skapar högre belastning på marken.
 • Bärande väggar har försvagats.

 

Hur fixar man ett sjunkande golv?

Ett bra sätt att räta upp lutande golv är att lyfta dem – många gånger innebär det ett lyft av grunden så att golvet utjämnas. Vid ett golvlyft markförstärks med fördel även marken för att huset och golvet inte ska sjunka igen.

Geobear är specialister inom golvlyft. Geobears lösningar jämnar inte bara ut golven i huset, de kan även förstärka den svaga marken som finns under grunden. Markförstärkning i kombination med golvlyft ser till att husets fundament är stabilt och att golven är raka. Det förhindrar också att nya problem uppstår, eller att golvet sjunker ytterligare.

Med traditionella grundförstärkningsmetoder eller gammaldags golvutjämningsmetoder grävs delar av fundamentet ut, varpå t.ex. betong fylls i, härdar och därefter kan byggnaden höjas upp mekaniskt. Den här metoden tar tid, smutsar ner och betyder oftast att du som bor i huset måste flytta någon annanstans under tiden.

Geobear sjunkande golv Vänster: Före golvutjämning. Höger: Efter golvutjämning
 

Sjunkande och ojämna golv i hemmet

Geobears golvlyft-metod – som innefattar lyft av golv ofta i kombination med markförstärkning, är effektiv på byggnader av alla storlekar, från sommarstugan till logistikparken. Geobears metoder kan även användas för lyft av olika betongfundament, grunder, betongvägar och vid rätt förutsättningar även asfalt. Geobear har framgångsrikt genomfört tusentals golvlyfts- och markförstärkningsprojekt runt om i världen.

Om du drabbats av ojämnt golv, kan marken under golven behöva markförstärkas och tomrummen fyllas. Bokar du en sättningsinspektion av Geobear, börjar vi med ett hembesök för att bedöma skadan och tar reda på grundorsaken till sättningen. Våra erfarna områdesansvariga och ingenjörsteam fastställer sedan ett lämpligt tillvägagångssätt för just ditt hus och designar en lösning för genomförandet av våra tekniker.

När huset och de sjunkande golvet är återställt till sin ursprungliga nivå brukar också eventuella sprickor i väggar både inom- och utomhus ha gått ihop igen. Viktigaste av allt, golven är nu raka igen!

Våra metoder passar alla typer av golv, t.ex.:

 • Trägolv
 • Betonggolv
 • Undergolv
 • Parkett
 • Laminat

De moderna lösningarna som vi tillämpar är betydligt mer effektiva än traditionell betongförstärkningen. Geobears tjänster gör de möjligt att lyfta och återställa många olika typer av golv och grunder inklusive bandfundament och kantelement.

Sjunkande golv före och efter Före: Golvet har sjunkit pga sättningsproblem Efter: Geobear har stabiliserat och lyft golvet

Fördelar med Geobears golvlyft-metod:

 • Golv och byggnader lyfts, så att golven hamnar i rätt höjd igen.
 • Lutande golv rätas upp och blir raka igen.
 • Sprickor i väggar sluter sig vanligtvis igen efter lyftet.
 • Dörrar och fönster som tidigare inte gått att öppna får tillbaka normalt funktionalitet.
 • Enklare villaarbeten blir ofta klara på bara 1 dag.
 • Geobear stökar inte till: varken damm, vatten eller annat skräp behövs städas upp efteråt.
 • Geobears teknik är störningsfri: inga golv tas bort och inga grävarbeten behöver utföras.
 • Inga ytterligare skador orsakas på huset eller trädgården.
 • Du behöver inte flytta någonstans – vi genomför arbetet och du kan bo kvar.
 • Våra material och processer ger enbart små koldioxidavtryck

Vill du veta mer om hur Geobear kan åtgärda dina lutande golv eller boka en sättningsbesiktning idag? Ring oss på 010-14 550 15 eller fyll i kontaktformuläret.

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

Vi genomför projekt i alla storlekar och svårighetsgrader,

– Villor
– Bostadsrättsföreningar
– Industrilokaler
– Infrastrukturprojekt

Hör av dig med dina frågor idag.

Geobear
Kistagången 20B
164 40 Kista

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.