Har du ett sjunkande golv?

Ett sjunkande golv är ett tecken på en sättning i byggnaden. En sättning innebär att golvet sjunker som ett resultat av förändrade markförhållanden under golvet. Ett hus kan sjuka olika mycket på olika ställen, eller så kan det sjunka jämnt över hela grunden. Hur och på vilket sätt en sättning sker beror helt och hållet på markförhållandena under huset och hur stora delar av huset som står på mark med för dålig bärighet.  Sättningsproblem kan vara mycket allvarliga, och om man väljer att ignorera dem, brukar den bara bli värre. Sättningen kommer, om ingenting görs åt den, leda till ytterligare sättningsskador på byggnaden och potentiellt andra problem och skador på huset som en följd av denna.

 

Vad orsakar sättning?

sjunkande golv

En sättning kan orsakas av många olika anledningar. Men alla anledningar involverar någon typ av förändring i jorden under golven, vilket leder till rörelser i marken. Om det till exempel har gått lång tid sedan det regnade sist, kan jorden ha torkat och dragit ihop sig. Det händer särskilt i lerbaserade jordar. Seismiska aktiviteter skakar marken vilket ofta orsakar likvidation, vilket innebär att marken plötsligt övergår från fast till flytande form, och vätska trycks uppåt och ut ur marken. Gräv- och byggarbete, och även vibrationer från tung trafik och olika maskiner, kan också förändra och orsaka rörelser i marken.

Olika jordtyper reagerar olika på de förhållanden som de utsätts för. Till exempel så kan lerbaserad jord lätt krympa om det inte regnat under en lång tid, medan morän påverkas mer av schaktning och byggarbeten. Jorden kan också mjukas upp av för mycket vatten.

Sättningen kan inträffa både på en stor yta och på ett litet, specifikt område. Det kan gå snabbt och det kan även ske nästan obemärkt under flera års tid. En sättningsskada kan ske när tillståndet i marken som byggnaden står på påverkas på ett eller annat vis. Byggnadens fundament eller pålning får inte tillräckligt med stöd, vilket gör att den kan börja sjunka ner i marken.

 

 

Troliga orsaker till sättningsproblem:

 • Översvämningar
 • En lång period utan regn gör att jorden blir för torr, det gäller speciellt jordar som innehåller lera.
 • Överflödigt vatten på grund av trasiga rör (som t.ex. vatten, avlopp, stormvattendränering).
 • Fyllningsmassa som från början komprimerats för lite.
 • Naturresurser (vätska, gas eller mineraler) som utvunnits ur marken.
 • Erosion
 • Jordbävningar och seismiska aktiviteter (som t.ex. jordskalv).
 • Trädrötter som har sugit upp vatten ur marken.
 • Vibrationer som orsakats av tung trafik på vägen.
 • Byggnaden saknar pålning – mer troligt i mycket gamla hus eller byggnader som har byggts ut eller modifierats.
 • Grävarbete som pågår i husets närheten (t.ex. från byggarbetsplatser).
 • Tung belastning – används byggnaden på ett annat sätt än tidigare som skapar högre belastning på marken.
 • Bärande väggar som försvagats.

 

Hur fixar man ett sjunkande golv?

Det finns bara ett sätt att fixa ett sjunkande golv och det är att lyfta grunden – lyfts grunden utjämnas golvet. Vid ett golvlyft stabiliserar man också marken för att huset inte ska sjunka igen.

Geobear är specialister inom golvutjämning. Geobears lösningar jämnar inte bara ut golven i huset, de förstärker också den svaga marken som finns under grunden, och ser på så vis till ser vi till att husets fundament är stabilt. Det förhindrar också att nya problem uppstår, eller att golvet sjunker ytterligare.

Med traditionella grundförstärkningsmetoder eller gammaldags golvutjämningsmetoder grävs delar av fundamentet ut, varpå betong fylls i, torkar och därefter kan byggnaden höjas upp från betongblocken. Den här metoden tar tid, smutsar ner och kan betyda att de boende i huset måste lämna byggnaden.

 

Geobear sjunkande golv

Vänster: Före golvutjämning. Höger: Efter golvutjämning

 

Sjunkande golv i hemmet

Geobears golvutjämningsmetod – som innefattar lyft av golv och grundförstärkning, är effektiv på byggnader av alla storlekar, från sommarstugan till logistikparken. Våra metoder kan även användas för lyft av garageuppfarter och trottoarer. Vi har framgångsrikt genomfört tusentals golvutjämnings- och grundförstärkningsprojekt runt om i världen.

Om du drabbats av golv som har sjunkit, kan marken under golven behöva stabiliseras och tomrummen fyllas. Beställer du en besiktning av oss , börjar vi med ett hembesök för att bedömer skadan och tar reda på orsaken till sättningen. Våra erfarna tekniker och ingenjörsteam fastställer sedan ett lämpligt tillvägagångssätt för just ditt hus och sätter ihop en plan på hur genomförandet skulle gå till. När huset och de sjunkande golvet är återställt till sin ursprungliga nivå brukar också eventuella sprickor i väggar både inom- och utomhus ha gått ihop igen. Viktigast av allt, skadorna som skett på husets fundament kommer nu vara korrigerade och hålla för framtiden.

De moderna lösningarna som vi tillämpar är betydligt mer effektiva än den traditionella betongförstärkningen. Geobears tjänster gör de möjligt att lyfta och återställa många olika typer av golv och grunder inklusive bandfundament och kantelement. Vår metod passar också bra för att fylla igen håligheter under trottoarer och  garageuppfarter.

 

Fördelar med Geobears golvutjämningsmetoder:

 • Golv och byggnader lyfts och stabiliseras, så att golven hamnar i rätt höjd igen.<
 • Sprickor i väggar sluter sig vanligtvis igen efter lyftet.
 • Dörrar och fönster som tidigare inte gått att öppna får tillbaka normalt funktionalitet.
 • Enklare villaarbeten ofta klara på bara 1 dag.
 • Geobear stökar inte till: varken damm, vatten eller annat skräp behövs städas upp efteråt.
 • Geobears arbete innebär minimal störning.
 • Inga ytterligare skador orsakas på huset eller trädgården.
 • Du behöver inte flytta någonstans – vi genomför arbetet och du kan bo kvar.
 • Geobears teknik är störningsfri: inga golv tas bort och inga grävarbeten behöver utföras.
 • De metoder vi använder förstärker svag mark, det gör din husgrund stabil igen och fri från sprickor.
 • Våra material och processer är miljövänliga.

 

Sjunkande golv före och efter

Före: Golvet har sjunkit pga sättningsproblem Efter: Geobear har stabiliserat och lyft golvet

 

 

Kontakta oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.