Borde du bli orolig när det finns sprickor i väggarna?

Det korta svaret är – Ja, du borde bli orolig om du ser sprickor i väggen.

Det är lätt att strunta i sprickor i väggarna – ofta ser man dem precis när de uppkommit, eller när man flyttat in, för att sedan ju längre tiden går, glömma bort att de ens är där. Men sprickor i väggarna kan faktisk vara ett första varningstecken på en allvarlig sättningsskada.

Att ha sprickor i väggen är inte alls ovanligt – även om vissa sprickor kan vara relativt ofarliga, så kan andra vara ett tecken på en husgrund som sjunker eller som har skadats (sättning). En spricka i väggen kan såklart minska värdet på fastigheten, men den stora värdeminskningen uppkommer om den bakomliggande orsaken – sättningsproblemet – inte hanteras. Ju längre en sättning fortgår, desto större är risken att fastigheten får andra problem, som ett resultat av en grund som inte längre stödjer fastigheten som den ska.

När är sprickor i väggen ett tecken på sättningsskada?

Sprickor i väggen

Först och främst är det främst större sprickor du ska vara uppmärksam på, upplever du dessutom någon av nedanstående symptom kan det vara ett tecken på att ditt hus drabbats av sättningsproblem:

Sprickor som beror på sättningsproblem hittas oftast runt fönster, dörrar eller i olika hörn i rummen. Överlag är mindre sprickor, sådana som är mycket tunna eller “hårfina” helt ofarliga. Uppkomsten av sådana små, tunna sprickor beror helt enkelt på att en byggnad rör sig inom ett spann som anses normalt. Denna rörelse beror ofta på att marken expanderar och drar ihop sig, beroende på säsong och temperatur som resulterar i mindre rörelse i fastigheten över tid. Små, tunna sprickor kan lätt spacklas och målas över. Det är när sprickorna är större som det är läge att vara vaksam.

 

Varför uppkommer större sprickor i väggen?

Sprickor i väggenStora sprickor kan uppträda i väggar när grunden under en byggnad krymper eller försvagas, vilket gör att hela eller delar av byggnaden kan sjunka nedåt, så kallad sättning. Detta sker vanligtvis när marken under byggnaden har blivit antingen för torr eller för blöt.

Vanliga orsaker till sättning:

  • En omfattande period utan regn gör att jorden blir för torr, det gäller speciellt mark som innehåller reaktiv lera.
  • Krympande lera.
  • Överflödigt vatten på grund av trasiga rör.
  • Översvämningar.
  • Fyllningsmassa som har komprimerats dåligt.
  • Förvätskning orsakad av jordens rörelser.

Hur kan stora sprickor i väggarna korrigeras?

Sprickor i golvet

Den bästa långsiktiga lösningen för att korrigera stora sprickor i väggarna är att lyfta, återställa och stärka marken under byggnaden. Processen som används för att göra detta kallas för grundförstärkande åtgärd.

När byggnadens sättningsproblem åtgärdats är det mycket troligt att sprickorna i väggarna går ihop helt, eller åtminstone bli mindre. En mindre spricka är sedan betydligt lättare att spackla och måla över, och kommer inte tillbaka eftersom själva orsaken till sprickan är åtgärdad. Det är även vanligt att fönster och dörrar återigen fungerar normalt efter att sättningen åtgärdats.

Traditionella metoder för att lyfta, återställa och stärka marken innebär omfattande grävarbeten där delar av grunden måste grävas bort, vart efter betong kan fyllas i hålrummen. Betongen måste sedan härda under en längre tid innan fortsatt arbete med att lyfta byggnaden kan genomföras med den nygjutna betongen som stöd. Traditionella metoder kan ta riktigt lång tid (veckor eller månader) och innebär att de boende helt, eller delvis måste flytta ut ur huset.

Hur kan Geobear hjälpa till?

Geobears marktekniskalösningar är effektiva för att åtgärda problem med sprickor i väggar – oavsett storleken på byggnaden. Vi har lång erfarenhet av att reparera sättningsproblem i allt från villor till omfattande lagerlokaler.

Kontaktar du oss kommer vi först hem till dig för att bedöma skadan och tar reda på den bakomliggande orsaken. Våra erfarna ingenjörer och tekniker fastställer sedan ett lämpligt tillvägagångssätt och sätter ihop en plan som är platsspecifik för just din fastighet.

Sprickor uppträder ofta i väggar på byggnader som behöver lyftas, sprickorna kan uppstå på både insidan och utsidan. Grunden i sådana byggnader är i behov av att stabiliseras och höjas. När byggnaden är korrigerade till rätt nivå igen, med hjälp av Geobears geopolymerteknik kan sprickor som eventuellt kvarstår, lätt åtgärdas genom spackling och målning. Viktigast av allt, skadorna på grunden är nu åtgärdade och kommer hålla många, många år fram åt.

De moderna lösningarna som vi tillämpar är betydligt mer effektiva än den traditionella betongförstärkningen. Geobears tjänster gör de möjligt att lyfta och återställa många olika typer av golv och grunder inklusive bandfundament och kantelement. Vår metod passar också bra för att fylla igen håligheter under trottoarer och  garageuppfarter. Att åtgärda sprickor i väggen och sjunkande golv är lätt med Geobear.

Fördelar med Geobears marktekniskalösningar:

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.