Borde du bli orolig när det finns sprickor i väggarna?

Det korta svaret är – Ja, du borde bli orolig om du ser sprickor i väggen.

Det är lätt att strunta i sprickor i väggarna – ofta ser man dem precis när de uppkommit, eller precis när man har flyttat in, för att sedan glömma bort att de ens är där. Många husägare kanske inte ens vill laga sprickor i t.ex. en källarvägg. Men sprickor i väggarna kan faktisk vara ett första varningstecken på en allvarlig sättningsskada.

Att ha sprickor i väggen är inte alls ovanligt – även om vissa sprickor kan vara relativt ofarliga, så kan andra vara ett tecken på en husgrund som sjunker eller som har skadats (sättning).

En spricka i väggen kan såklart minska värdet på fastigheten, men den stora värdeminskningen uppkommer om den bakomliggande orsaken – sättningsproblemet – inte hanteras. Ju längre en sättning fortgår, desto större är risken att fastigheten får andra problem, som ett resultat av en grund som inte längre stödjer fastigheten som den ska.

Kontakta Geobear idag!

Vi hjälper dig att lösa dina sättningsproblem och skräddarsyr alla lösningar så att de passar just dig.

Fyll i kontaktformuläret, så återkommer vi så snabbt vi kan! Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt via e-post eller telefon:

010- 14 550 15

[email protected]

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

 

När är sprickor i väggen ett tecken på sättningsskada?

Sprickor i väggen

Först och främst är det främst större sprickor du ska vara uppmärksam på, vare sig det är sprickor i en betongvägg, putsad vägg, trävägg, tegelvägg, stenvägg eller källarvägg, vare sig det är i en villa, lägenhet eller bostadsrätt – och vare sig det är inomhus eller sprickor i fasaden utomhus.

Upplever du dessutom någon av nedanstående symptom kan det vara ett tecken på att ditt hus drabbats av sättningsproblem:

Sprickor som beror på sättningsproblem hittas oftast runt fönster, dörrar eller i olika hörn i rummen. Överlag är mindre sprickor, sådana som är mycket tunna eller “hårfina” helt ofarliga. Uppkomsten av sådana små, tunna sprickor beror helt enkelt på att en byggnad rör sig inom ett spann som anses normalt.

Denna rörelse beror ofta på att marken expanderar och drar ihop sig, beroende på säsong och temperatur, som resulterar i mindre rörelse i fastigheten över tid. Små, tunna sprickor kan lätt spacklas och målas över. Det är när sprickorna är större som det är läge att vara vaksam.
 
 

Varför uppkommer större sprickor i väggen?

Stora sprickor kan uppträda i väggar när marken under en byggnad krymper eller försvagas, vilket gör att hela eller delar av byggnaden kan sjunka nedåt – en så kallad sättning. Detta sker vanligtvis när marken under byggnaden antingen har blivit för torr eller för blöt.

Vanliga orsaker till sättning:Sprickor i väggen

 • En omfattande period utan regn gör att jorden blir för torr, det gäller speciellt mark som innehåller reaktiv lera.
 • Krympande lera.
 • Överflödigt vatten på grund av trasiga rör.
 • Översvämningar.
 • Fyllningsmassa som har komprimerats dåligt.
 • Förvätskning, orsakad av jordens rörelser.

 

Hur kan stora sprickor i väggarna korrigeras?

 Den bästa långsiktiga lösningen för att korrigera stora sprickor i väggarna är att lyfta, återställa och stärka marken under byggnaden. Processen som används för att göra detta kallas för grundförstärkande åtgärd.

När byggnadens sättningsproblem åtgärdats är det troligt att sprickorna i väggarna går ihop helt, eller åtminstone blir mindre. En mindre spricka är sedan betydligt lättare att spackla och måla över – och kommer inte tillbaka, eftersom själva orsaken till sprickan är åtgärdad. Det är även vanligt att fönster och dörrar återigen fungerar normalt efter att sättningen åtgärdats.

Traditionella metoder för att lyfta hus samt återställa och förstärka marken innebär omfattande grävarbeten där delar av marken runt eller under huset måste grävas bort. Pålning kräver tung utrustning, tar tid och är en dammig process. Betong för att fylla hålrum, eller gjuta nytt golv kräver tid för att härda och adderar vikt till en redan svag mark. Traditionella metoder kan ta riktigt lång tid (flera veckor eller månader) och innebär att de boende helt, eller delvis, måste flytta ut ur huset.

 

Hur kan Geobear hjälpa till?

Geobears marktekniska lösningar är effektiva för att åtgärda problem med sprickor i väggar – oavsett storleken på byggnaden. Vi har lång erfarenhet av att reparera sättningsproblem i allt från villor till omfattande lagerlokaler.

Kontaktar du oss kommer vi först hem till dig för att bedöma skadan och tar reda på den bakomliggande orsaken – en så kallad sättningsbesiktning. Våra erfarna projektansvariga och ingenjörer fastställer sedan ett lämpligt tillvägagångssätt och tar fram en plan som är specifik för just din fastighet.

Sprickor uppträder ofta i väggar på byggnader som har ett behov av att lyftas och markförstärkas. Sprickorna kan uppstå på både insidan och utsidan av huset. Grunden i sådana byggnader är i behov av att stabiliseras och helst höjas.

När byggnaden är lyft till rätt nivå igen, med hjälp av Geobears geopolymerteknik, kan sprickor som eventuellt kvarstår lätt åtgärdas med spackling och målning. Viktigast av allt, sättningsskadorna är nu åtgärdade och kommer grunden kommer hålla många år framåt.

De moderna lösningarna som vi tillämpar är betydligt mer effektiva än den traditionella betongförstärkningen. Geobears tjänster gör de möjligt att lyfta och återställa många olika typer av golv och grunder inklusive bandfundament och kantelement. Vår metod passar också bra för att fylla igen håligheter under trottoarer och garageuppfarter. Att åtgärda sprickor i väggen och sjunkande golv är lätt med Geobear.

 

Fördelar med Geobears marktekniskalösningar:

 • Sprickor i väggar går vanligtvis igen.
 • Dörrar och fönster återfår sin normala funktion (om de tidigare suttit fast, eller varit sneda).
 • Geobear stökar inte ner; varken damm, vatten eller annat skräp behövs städas upp.
 • Vår lösning innebär minimal störning: inget behov av att ta bort golv eller gräva.
 • Inga ytterligare skador orsakas på huset eller trädgården (inget behov av tunga maskiner).
 • Bo kvar i hemmet – Du behöver inte flytta någonstans under arbetet.
 • Enkla bostadsprojekt (t.ex. villor) blir ofta klara på en dag.
 • Våra metoder grundförstärker mark som är svag, vilket gör din husgrund sprickfri och stabil.
 • Geobears material och teknikerna är miljövänliga.